Kontakt
Ing. Jana Švédová

PR Manager
Phone: +420 236 163 111
E-Mail

Rödl & Partner a Castellers de Barcelona

„Celek se skládá z jednotlivců” – u Castellers, i v naší společnosti

„Força, Equilibri, Valor i Seny” – síla, stabilita, odvaha a rozum – katalánské heslo, které vystihuje základní životní hodnoty Castellers de Barcelona, stejně tak jako charakterizuje filozofii                 Rödl & Partner. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží

Lidské věže jedinečným způsobem symbolizují firemní kulturu společnosti Rödl & Partner.
Ztělesňují filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby.  

Prof. Dr. Christian Rödl na toto téma řekl: „U Rödl & Partner se celek skládá z jednotlivců. Jak při našem společném soužití, tak při poskytování poradenství našim klientům. Propojením obrazu lidských věží s naší firemní kulturou tak vysíláme jasný signál.” 


„Lidské věže” – nemateriální kulturní dědictví    

První zmínky o této tradici se datují již v 18. století, v listopadu 2010 byla zapsána do seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Německá komise pro UNESCO (Der Deutsche UNESCO-Kommission e.V.) působící v Bonnu vysvětluje, proč i jiné, než materiální kulturní dědictví potřebuje ochranu:

„Kulturní různorodost nenacházíme pouze ve skvostných palácích, katedrálách a panoramatech měst, ale též v živých způsobech vyjádření: tanec a divadlo, scénické či performativní umění, hudba, lidová slovesnost, jazyky a tradice řemesel.

[…] V důsledku vlivu globalizace se tyto formy kultury v posledních letech rychle vytrácejí. […]
Cílem Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO je zachovat právě tyto formy kultury, které jsou předávány prostřednictvím lidských znalostí a dovedností. Tato Úmluva vyzdvihuje význam nemateriálního kulturního dědictví, díky kterému přežívá kulturní různorodost a je zajištěn její nepřetržitý budoucí vývoj. Od roku 2003 k této Úmluvě přistoupilo 130 států. Dle mezinárodního práva se jedná o historicky první závaznou dohodu o ochraně nemateriálního kulturního dědictví.” (Deutsche UNESCO-Kommission e. V. (o.J.)/ Německá komise pro UNESCO: Nemateriální kulturní dědictví. Online na: http://www.unesco.de/immaterielles-kulturerbe.html (stav ke dni: 17.08.2011))