Kontakt
Ing. Jana Švédová

PR Manager
Phone: +420 236 163 111
E-Mail

Prostřednictvím měsíčníku Legislativní novinky jsme Vám až do konce roku 2015 přinášeli stručný přehled významných právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů i těch, jež právě nabyly účinnosti. Pozornost byla věnována zajímavé judikatuře a tématům vztahujícím se k vybraným legislativním změnám, a to jak z právní oblasti, tak i z oblasti daňové. 

S účinností od února 2016 vychází v upravené podobě jako součást Mandantenbriefu.