Kontakt
Ing. Jana Švédová

PR Manager
Phone: +420 236 163 111
E-Mail

Prostřednictvím našeho měsíčníku Mandantenbrief přinášíme aktuální informace o vývoji v oblasti práva, daní a hospodářství v České republice.

Mandantenbrief poskytuje odborné pohledy i praktické komentáře, a to nejen k nově přijatým novelám, vzorům, postupům, standardům či trendům ovlivňujícím praxi v uvedených oblastech na poli domácím i mezinárodním.

Vychází v české a německé jazykové mutaci, a od března 2016 i v anglické mutaci.

Chcete-li si objednat pravidelné oznámení o elektronické publikaci včetně obsahu či zasílání kompletního čísla ve formátu PDF na Váš e-mail, napište nám. 

Obsah newsletteru a odborných informací na webových stránkách je duševním vlastnictvím společnosti Rödl & Partner a vztahuje se na něj autorské právo. Newsletter lze stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jakékoli změny, rozmnožování, poskytování newsletteru nebo jeho částí třetím osobám cestou online nebo offline vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti Rödl & Partner.

ZÁŘÍ 2018

ČERVENEC / SRPEN 2018

ČERVEN 2018

KVĚTEN 2018

DUBEN 2018

BŘEZEN 2018

ÚNOR 2018

LEDEN 2018