15.09.2016

Audiitorkogu avaldas Eesti audiitorfirmade käibe ja auditi turu analüüsi, mis põhineb iga aasta augustis esitatavatel audiitorettevõtjate kohustuslikel tegevusaruannetel 12-kuulise aruandlusperioodi (1. juuli- 30. juuni) kohta.

Analüüsi tulemused näitavad, et ajavahemikul juuli 2015-juuni 2016 kasvas audiitorteenuste käive Eestis 3,7%, ulatudes 26,2 miljoni euroni (juuli 2014 - juuni 2015: 25,3 miljonit eurot). Suurim osa käibe kasvust tuli keskmiste ja väikeste audiitorfirmade segmendilt, kelle turuosa on 48% (viie suurima audiitorfirma, audiitorteenuste aastatuluga üle miljoni euro, turuosa on 52%).

Teistest oluliselt kiirema käibe kasvuga on audiitorfirmad, kes on võtnud kasutusele kaasaegse auditeerimistarkvara. Audiitorteenuste osakaal Eesti audiitorfirmade kogukäibest on kahanenud, ent kogukäive on kiirelt kasvanud erinevate professionaalsete lisateenuste arvelt. See näitab audiitorfirmade võimekust pakkuda oma klientidele lisaväärtust väljaspool standardset audiitorteenust ning klientide kasvavat vajadust usaldusväärsete ärinõustamisteenuste järele.

Aastaga kasvas audiitorfirmade töötajate arv 7% s.h audiitorteenuseid osutavate töötajate arv 8% (ületades vastavalt 700 ja 500 inimese piiri) ning audiitorteenuste osutamisele kulunud aeg 9%.

Rödl & Partner Audit OÜ on keskmise suurusega audiitorfirma, me kasutame rahvusvahelist CaseWare auditi tarkvara ning meie tulud kasvasid lõppenud majandusaastal võrreldes eelmisega 9%.

Artikli algallikas: Audiitorkogu