29.12.2015

Äriregistri ettevõtjaportaal annab teada, et alates 01.01.2016 jätkab registripidaja sunnimeetmete rakendamist ettevõtjate suhtes, kes pole esitanud 2013. ja 2014. aasta majandusaasta aruandeid.

Majandusaasta aruandeid on võimalik esitada elektrooniliselt äriregistri ettevõtjaportaali https://ettevotjaportaal.rik.ee vahendusel.

Aruande koostamise ja esitamise juhendid on leitavad: http://abiinfo.rik.ee/majandusaastaaruandeesitamisejuhendid. 

Allikas: Ettevõtjaportaal