6. novembril 2017. aastal väljastas sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited Rödl & Partner OÜ juhtimissüsteemile ISO 9001:2015 kvaliteedisertifikaadi seoses juhtimissüsteemi üleminekuga uuele ISO 9001:2015 standardile. Sertifikaadi käsitlusala hõlmab raamatupidamisteenuseid, palgaarvestust ning maksunõustamist.

Rödl & Partner OÜ arendas, dokumenteeris ja juurutas oma kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2008 standardi alusel 2013. aastal ning esmane kvaliteedisertifikaat anti meile välja 27. oktoobril 2013.

Standardile ISO 9001:2015 vastav kvaliteedijuhtimissertifikaat tõendab, et Rödl & Partner OÜ on juurutanud rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi. Rödl & Partner OÜ teenused vastavad klientide esitatud kvaliteedinõuetele ja teenuseid tehakse vastavalt kehtestatud regulatsioonidele ja seadusandlusele. Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärgiks on klientide rahulolu tõstmine läbi juhtimissüsteemi järjepideva parendamise. 

ISO 9001 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded. ISO 9001:2015 sertifikaat tõendab süsteemi efektiivsust ning tähendab kliendile usaldusväärset kinnitust, et ettevõte on rakendanud kõik vajalikud kvaliteedi tagamise meetmed võetud kohustuste tagamiseks.

Keskkonnapoliitika põhimõtted

Meie kvaliteedijuhtimissüsteemi toetab keskkonnahoidlik tegevus, millest lähtume töötajasõbraliku, tervisliku ja keskkonnasäästliku töökeskkonna arendamisel ning mis on aluseks efektiivselt toimiva majanduskeskkonna ja jätkusuutliku ühiskonna loomisel. Seetõttu järgib ka Rödl & Partner oma töötajate väärtushinnangute kujundamisel ja igapäevategevuses vastutustundliku töö ja keskkonnahoiu põhimõtteid. 14. mail 2015.a. omistas Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon Rödl & Partner OÜ’le Euroopa Rohelise Kontori tunnistuse.