Kontakt
Alice Salumets

Telefon: +372 606 8650
E-post

Nagu paljudki teised firmad on Rödl & Partner veendunud, et ühiskonda tuleb mingi osa oma edust tulenevat tasu tagasi panustada. Meie arvates on jõukuse jagamine mitte ainult õige, vaid ka meie kohustus. Innustame oma töötajaid abi vajavate inimeste heaks aega panustama ja see on ehk rahast väärtuslikumgi. 

Kõik meie bürood üle maailma on olnud seotud erinevate heategevusprojektidega. Paljud meie töötajad tegelevad kogukonna aitamisega omal initsiatiivil ning märkimisväärne arv büroosid abistavad laste heategevusorganisatsioone ja varjupaikasid või aitavad tagada vaestele meditsiiniabi oma kodumaal või teistes riikides. 

Üks olulisemaid sponsorprojekte puudutab Harkovi, Nürnbergi sõpruslinna Ukrainas. Rödl & Partner toetab Nürnbergi Harkovi Sihtasutust, mille kaudu aitasime asutada Nürnbergi Maja Harkovis. Muuhulgas koordineerib see tuberkuloosi põdevate laste haiglale antavat abi ja toetab vaeste supikööki.

Teine oluline toetusprojekt on Rödl & Partneri Lastefond. See ülemaailme fond kogub töötajate kaasabil annetusi ja raha mitmete erinevate ettevõtmiste kaudu ning toetab paljusid lastele suunatud projekte. Hetkel on fookuses orbudekodu jaoks spordi- ja mängukeskuse rajamine ning vahendite hankimine.

Veel üks Rödl & Partneri suurprojekte on orbudekodu ja noorte õppekeskuse toetamine ühes vaestepiirkonnas Sao Paulo linnas Brasiilias. Meie Brasiilia büroo töötajad koguvad raha toetamaks keskuses töötavaid vabatahtlikke ning julgustavad rahvusvahelisi äriettevõtteid andma keskusest tulnud noortele võimalust töötada Rödl & Partneri praktikaprogrammi kaudu, et hoida neid eemal vägivallast ja narkootikumidest.

Toetusprojektid Eestis

Eestis on Rödl & Partner keskendunud eelkõige laste ja kultuuri toetamisele: 

  • SOS Lasteküla - Rödl & Partner aitab SOS Lasteküla Eesti Ühingul hoolitseda vanemateta laste eest.
  • Eesti Draamateater SA - Rödl & Partner toetab eesti rahvusteatrit 90. juubeliaastal ja teatrimaja 100. juubeliaastal.
  • Lastekaitse Liit MTÜ - Rödl & Partner toetab Lastekaitse Liidu tegevust.
  • Vaimupuuetega Laste Vanemate Ühing MTÜ - Rödl & Partner toetab vaimupuuetega laste vabaaja- ja huvitegevusi.
  • Lennart Meri Euroopa SA - Rödl & Partner toetab Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse tegevust.
  • Eesti Filmi SA - Rödl & Partner toetab eesti filmikunsti arengut.

Rödl & Partner töötajad on aktiivsed doonorid käies mitu korda aastas verd loovutamas. Rödl & Partner saadab klientidele UNICEFi ja SOS-Lasteküla heategevuslikke jõulukaarte.