Estonia
Mart Nõmper

Telefon: +372 6805 620
E-post

November 2018

21.11.2018

Rödl & Partner OÜ ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem läbis edukalt kordusauditi

Novembri alguses viis sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited Rödl & Partner OÜ-s läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi kordusauditi, mille eduka läbimise tõenduseks väljastati Rödl & Partner OÜ juhtimissüsteemile uus ISO 9001:2015 sertifikaat. Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutussfäär hõlmab raamatupidamisteenuseid, palgaarvestust ning tänavu esmakordselt juhtimissüsteemi integreeritud aadressi- ja kontaktisiku teenuseid.
›››

 
05.11.2018

Pakendiarvestuse tõhusa korralduse peamised takistused

Raamatupidaja.ee oktoober 2018: Kuigi pakendiaruandluse pidamise ja pakendiaruande auditeerimise kohustus on kehtinud juba aastaid, on pakendiarvestuse efektiivsel korraldamisel endiselt kitsaskohti ja kasutamata võimalusi. ›››

September 2018

27.09.2018

Audiitorkogu: Hinnatõus juhib audiitorfirmade müügitulu kasvu

Audiitorkogu analüüsis audiitorfirmade 2017/18 tegevusperioodi, mida kokkuvõtlikult iseloomustab tulu kasv, teenuste struktuuri muutus ning kallimad teenushinnad klientidele. Kõigi audiitorfirmade kõigi kindlustandvate teenuste peale kokku kasvasid teenuste tunnihinnad 7%, ent siiski on märgata mõningaid erinevusi teenuse liigi (audit või ülevaatus) ja teenuse osutaja (suur, keskmine või väike audiitorbüroo) vahel. Enim tõusid tunnihinnad suurfirmade audititeenuse osutamisel (+9%), kõige väiksem hinnatõus oli väikeste audiitorbüroode ülevaatuste osutamisel (+2%). ›››

August 2018

30.08.2018

Tegelike kasusaajate määramise kohustus alates 01.09.2018

Alates 1.septembrist 2018 on kõigil Eestis registreeritud äriühingutel kohustus avaldada äriregistris andmed oma ettevõtte tegeliku kasusaaja kohta. Andmed tuleb esitada 31.oktoobriks 2018. ›››

 
15.08.2018

Rödl & Partner Advokaadibürooga liitus jurist Dana Ihsanova

Meil on hea meel teatada, et Rödl & Partner Advokaadibürooga on liitunud Ühendkuningriikides ja Prantsusmaal õigushariduse omandanud Dana Ihsanova. Danal on õigusteaduse bakalaureusekraad Exeteri ülikoolist, vahetusaastaga Strasbourg´is, magistrikraad kiitusega University College London´ist ning praktiline kursus (LPC) BPP ülikoolist. ›››

Juuli 2018

23.07.2018

Audiitorkogu: Audiitorteenuste profiil muutunud

Audiitorkogu kirjutab, et seoses sellega, et viimase kümne aasta jooksul on Eestis korduvalt muudetud audiitortegevuse reegleid ja piirmäärasid (nt ülevaatuse töövõtu sisseseadmine, hiljutine aktsiaseltside üldise auditeerimispõhimõtte muutmine), võib täheldada, et ka audiitorteenuste profiil on muutunud. ›››

Juuni 2018

27.06.2018

Country-by-country reporting for large corporations in 2018 – Estonia

Country-by country report is a report concerning multinational enterprise groups which includes aggregate information on multinational enterprise groups relating to the amount of revenue, profit or loss before income tax, income tax paid and income tax accrued, stated share capital, accumulated earnings, number of employees and tangible assets other than cash or cash equivalents with regard to each such state and jurisdiction in which the multinational enterprise group operates. ›››

 
12.06.2018

Eesti suurimal ettevõtluskonkursil valitakse tänavu ka parim pereettevõte

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad kõiki Eesti ettevõtteid osalema suurimal ettevõtluskonkursil Eesti Parimad Ettevõtted 2018. Tänavu on ettevõtluse auhindade kategooriate seas ka aasta pereettevõte. Kandidaate saab ettevõtluse konkursile esitada kuni 3. juulini 2018. ›››

Märts 2018

20.03.2018

Eesti-Rootsi Kaubanduskoja üldkoosolek 2018

6. märtsil peeti Eesti-Rootsi Kaubanduskoja (SCCE) üldkoosolek, et võtta kokku 2017. aasta tegevused ja teha plaane järgnevaks aastaks.
2018. aastal jätkab Rödl & Partneri juhatuse liige Mart Nõmper tegevust SCCE nõukogu liikmena. ›››

 
15.03.2018

Läti ja Leedu maksusüsteem ja tööõigus

Rödl & Partneri Vilniuse siseriiklike maksude osakonna juhataja Mantas Mališauskas ning Rödl & Partneri Läti sertifitseeritud maksukonsultant ja maksude osakonna juhataja Elina Putnina tutvustasid 14. märtsil toimunud seminaril Äritegevus ja maksustamine Lätis ja Leedus oma riigi maksusüsteemi ning ettevõtluskliima suurimaid plusse. ›››

Veebruar 2018

02.02.2018

Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites

Raamatupidamise Toimkond teavitab toimkonna juhendite kehtestamisest rahandusministri määruse lisadena alates 01.01.2018. Juhendeid kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 01.01.2017 või hiljem. Olulisemad sisulised muudatused puudutavad RTJ-e 9 ja 13. ›››

Jaanuar 2018

29.01.2018

Äriseadustiku muudatus seoses kontaktisiku määramise nõudega alates 15.01.2018

15.01.2018 jõustus äriseadustiku muudatus seoses äriühingule kontaktisiku määramise nõudega. Ettevõtja, muu hulgas välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal, võib määrata kontaktisiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, peab äriühing määrama kontaktisiku. ›››