Estonia
Mart Nõmper

Telefon: +372 6805 620
E-post

Veebruar 2018

02.02.2018

Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites

Raamatupidamise Toimkond teavitab toimkonna juhendite kehtestamisest rahandusministri määruse lisadena alates 01.01.2018. Juhendeid kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 01.01.2017 või hiljem. Olulisemad sisulised muudatused puudutavad RTJ-e 9 ja 13. ›››

Jaanuar 2018

29.01.2018

Äriseadustiku muudatus seoses kontaktisiku määramise nõudega alates 15.01.2018

15.01.2018 jõustus äriseadustiku muudatus seoses äriühingule kontaktisiku määramise nõudega. Ettevõtja, muu hulgas välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal, võib määrata kontaktisiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, peab äriühing määrama kontaktisiku. ›››