22.03.2017

Algas Audiitorkogu, Rahandusministeeriumi, Raamatupidajate Kogu ja Siseaudiitorite Ühingu arvestusalaste uurimustööde konkurss.

Konkursitöö võib olla:

  • aktuaalset teoreetilist või praktilist majandusarvestuse probleemi käsitlev ja lahendav kompleksne uurimus, mis sisaldab oluliste probleemide analüüsi, lahendamist ja oma seisukohtade põhjendamist; või
  • teatud küsimuste lühiuuring, milles on kasutatud erialast kirjandust, statistilisi andmeid jmt. Töös on vajalik järelduste esitamine ja suunad probleemi lahendamiseks või edasiseks uurimiseks.

Konkursitöö peab olema valminud 2016/2017. aastal ega tohi olla varem avaldatud. Uurimustööde esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017.

Ametlike konkursi tingimuste, soovituslike teemade valiku ja muu infoga saab tutvuda Audiitorkogu kodulehel.