17.06.2016

Audiitorkogu erakorraline üldkoosolek peeti reede 13.05.2016 pärastlõunal Tallinnas, hotellis Euroopa. Üldkoosolekul oli esindatud 72,5% Audiitorkogu 508 liikme häältest. Üldkoosolek kuulas ära president Märt-Martin Arengu ettekande juhatuse tööst ja kokkuvõtte liikmetelt äsja kogutud tagasisidest ning valis juhatuse tagasi senises koosseisus. Juhatusse kuulub lisaks ka Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu, kelle 3-aastase ametiaja tsükkel on erinev ülejäänud juhatuse liikmete omast.

Täpsem info: www.audiitorkogu.ee