04.01.2016

2016. aastal maksumäärad ei muutu. Alates 01.01.2016 väljamaksete tegemisel residendist füüsilisele isikule saab igakuiselt maksuvaba tuluna arvesse võtta 170 eurot. 

Alates 2016. aastast jõustuvad tööturuteenuste- ja toetuste seaduse sätted osas, mis puudutavad madala sissetulekuga töötavatele isikutele tehtavaid iga-aastasi tagasimakseid. Sellega seoses tuleb alates 2015.a. detsembri eest esitatavas TSD maksudeklaratsioonis märkida iga töötaja või ametniku tööaja määr kahe komakoha täpsusega. Märkida tuleb tööaja määr, mis on tööandja ja töötaja vahel kokku lepitud. Töölepingu seaduse § 5 lõike 1 punkt 7 kohaselt peab töölepingu kirjalikus dokumendis muu hulgas olema ka kokkulepe aja kohta, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg). Töötaja peab teadma tööaega ehk aega, mil töötaja on kohustatud tööülesandeid täitma. Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida nii täistööajas kui osalises tööajas.

Alates 01.01.2016 võib ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele maksta välislähetuse maksuvaba päevaraha 50 eurot lähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid mitte rohkem kui 15 päeva kohta kalendrikuus ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. Välislähetuse päevaraha alammääraks on endiselt 22,37 eurot päevas.

Alates 01.01.2016 on täistööajaga töötamisel tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks 430 eurot.