21.12.2015

09.12.2015 vastu võetud seadusemuudatusega seatakse pakendiaruande kohustuslikule audiitorkontrollile künnisarv viis tonni, millest suuremate turule lastud pakendi koguste korral tuleb audiitorkontroll teha ja väiksemate turule lastud pakendi koguste korral ei ole pakendiaruande audiitorkontroll kohustuslik. Seadusmuudatus kehtib 2015. aasta pakendiaruannete kohta. Selliseid väikeettevõtteid, kelle turule lastud pakendimass on alla viie tonni ja kes seetõttu enam audiitorkontrolli tellima ei pea, on Eestis ligikaudu 2 000. Nende ettevõtete osatähtsus turule lastud pakendikogusest jääb alla 2 protsendi. 

2014. aasta pakendiaruannete audiitorkontrolli käigus ilmnes, et  väikeste ja keskmise suurusega pakendiettevõtete turule lastud pakendatud kauba pakendi kogus osutus sageli väga väikeseks ja nõuetekohase pakendiandmete audiitorkontrolli maksumus osutus võrreldes turule lastud pakendi kogusega ebaproportsionaalselt suureks. 

Lisaks muudetakse audiitori töövõtu liiki. Edaspidi tuleb pakendiaruande audiitorkontroll läbi viia üksnes piiratud kindlustandva audiitori töövõtu alusel. Piiratud kindlustandev audiitori töövõtt on olemuselt sarnane põhjendatud kindlustandva töövõtuga, kuid annab väiksema kindlustunde pakendiaruande korrektsuse osas. See võimaldab vähendada pakendiaruannete auditile kuluvat aega ning tasusid.