29.09.2015

Septembris viidi Rödl & Partner Audit OÜ-s läbi korraline võrgustikusisene audiitorteenuse osutamise kvaliteedikontroll. Kõikide kontrollitud auditi töövõttude kvaliteet ja audiitorteenuse osutamise praktika said kõrgeima võimaliku tagasiside. Kontroll viidi läbi Rödl & Partner Budapesti ning Rödl & Partner Kölni kontori audiitorite poolt.

Rödl & Partner võrgustikusisene viimane kvaliteedikontroll viidi läbi 2012. aastal. Rödl & Partner võrgustik teostab Rödl & Partner Audit OÜ-s kvaliteedijärelevalvet kolmeaastase intervalliga. Sõltumatuse tagamiseks teostavad sisemist kvaliteedikontrolli roteeruvalt teiste riikide Rödl & Partner võrgustikku kuuluvad vandeaudiitorite ühingud.