31.10.2016

Oktoobris 2016 viis sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited Rödl & Partner OÜ-s läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi kordusauditi, mille tulemusena pälvis Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem taas heakskiidu ning meile väljastati uus ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaat.

Rödl & Partner OÜ arendas ja juurutas kvaliteedijuhtimissüsteemi 2013. aastal. 27. oktoobril 2013 läbis Rödl & Partner OÜ edukalt esmase kvaliteedijuhtimissüsteemi auditi ja sai ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaadi omanikuks. Kvaliteedijuhtimissüsteem tagab, et osutatavad teenused vastavad klientide esitatud kvaliteedinõuetele ning teenuseid tehakse kooskõlas kehtestatud regulatsioonide ja seadusandlusega. Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi peamine eesmärk on klientide rahulolu tõstmine ning juhtimissüsteemi parendatakse järjepidevalt. Igal aastal toimub kordusaudit, mille edukas läbimine kinnitab meie kvaliteedijuhtimissüsteemi ajakohasust.

Rödl & Partner OÜ-le väljastatud kvaliteedisertifikaadi ISO 9001:2008 käsitlusala hõlmab raamatupidamisteenust, palga- ja personaliarvestust ning maksunõustamist.