30.06.2016

» Kogukäive suurenes 11.3% 357,4 miljoni euroni
» Eksklusiivne M&A uuring: USA on Saksa pereettevõtetele laienemisel peamine välissihtturg 
 

Nürnberg, 27.04.2016: Rödl & Partner jätkab laienemist audiitor-, konsultatsiooni-, maksu- ja õigusteenuste osutamisel Saksa pereettevõtetele. 2015. majandusaastal suurenes firma käive 11.3% 357,4 miljoni euroni. Käive Saksamaal moodustas 183,1 miljonit eurot (+7,7%) ning väljaspool Saksamaad suurenes käive 174,3 miljoni euroni (+15,4%). Ülemaailmselt töötab Rödl & Partneri 49 riigis asuvas 106 büroos täna kokku ligi 4200 inimest (eelmisel aastal: 3900).

"Meie klientide tugev rahvusvaheline esindatus tuleb ka meile kasuks, kuna me osutame teenuseid keskmise suurusega globaalsetele turuliidritele nii Saksamaal kui kogu maailmas”, selgitas juhatuse esimees Prof. Dr. Christian Rödl. "Meie edu valemiks on meie tegevusprintsiip, kus kliendi eest hoolitsev kontaktisik tunneb konsultandi või audiitorina kliendi ettevõtet hästi ning koordineerib kliendile pakutavaid teenuseid üle kogu maailma. Kontaktisikud teavitavad ekspertide töörühmi ning kogu infovahetus toimub läbi nende. Seeläbi saab klient kasutada kogu meie teenuspaketi eeliseid ning ise keskenduda oma põhitegevusele. Sarnaselt meie klientidele on ka meil ülemaailmne organisatsioon ja tõhus struktuur. Me ei suudaks pakkuda sellist personaalset täisteenust oma klientidele, kui me oleksime pelgalt võrgustik.”

Ühinemiste ja omandamiste (M&A) uuring: Saksamaa on strateegiliste ettevõtete omandamistehingute puhul olulisim sihtriik

Majanduse dünaamiline areng kiirendab jätkuvat kasvutrendi ülemaailmsete omandamiste vallas. Saksamaa on jäänud omandamistehingute tegemisel olulisimaks sihtriigiks. Välisinvesteeringute tegemisel on Saksa pereettevõtete jaoks jätkuvalt kõige atraktiivsem sihtriik USA. Kuna mitmete varasemate kasvuriikide majandused on nõrgenenud, on huvi pöördunud tagasi Kesk- ja Ida-Euroopasse. Rödl & Partneri poolt läbi viidud neljanda eksklusiivse M&A uuringu tulemused näitavad, et kõige atraktiivsemad riigid on investorite jaoks Poola ja Tšehhi Vabariik ning ka Itaalia püsib esiplaanil. 2016. aasta märtsis ja aprillis toimunud uuringu käigus küsitleti M&A eksperte ja pankade võtmekliendihaldureid Saksa ettevõtete internatsionaliseerimise sihtide kohta.

Eelmisel aastal täheldasid peaaegu veerand pankadest oma Saksa klientide M&A tegevuses tõusutrendi. Tänavu prognoosivad kaks kolmandikku ekspertidest samaväärselt kõrget tehingute arvu jätkumist ning veerand ekspertidest ootavad tehingute arvu tõusu. Autotööstus on tõusnud masinatööstusest ja teenussektorist pisut ettepoole, olles muutunud investorite jaoks kõige atraktiivsemaks sektoriks. Ka prognoosivad pangad suuremat M&A tehingute arvu taastuvenergiavaldkonnas.  

"Pereettevõtted kasutavad strateegilisi omandamisi, et laieneda uutele turgudele ja saada juurde nii kogemusi kui kliente. Samas on konkurents innovatiivsete ja arenevate ettevõtete puhul tugev”, rõhutas Rödl. "Tehingute tegemisel on komistuskiviks ülemäära kõrged küsitavad hinnad. Lisaks on ka omanikud kapitaliinvesteeringu madala tasuvuse tõttu vähem motiveeritud müüma.”

Kasv kõikidel tegevusharudel

Üldkokkuvõttes on firma kõik tegevusharud kasvulainel. Kasvanud on nii õigusteenused (+10,9%) kui ka maksukonsultatsioonid (+10,6%), juhtimis- ja IT-nõustamine (+21,5%) ning audiitorteenused (+9,2%). Hetkel on õigus-, maksu- ja audiitorteenused oluliselt hoogustunud, uusi võimalusi loovad ka keerulised nõustamisprojektid, mis puudutavad äritehinguid, restruktureerimist ja ettevõtte õiglusjärglust. 

Oluliseks kasvumootoriks on äritehingute nõustamine

Rödl & Partneri kasvu ajendiks kõikides ärivaldkondades on suur arv ettevõtete omandamis- ja müügitehinguid. Äritehingute nõustamisel pakume globaalselt õigus-, maksu- ja juhtimisnõustamisteenuseid. "Paljudes riikides, kuid iseäranis Saksamaal ja USA-s, oleme taas tugevdanud M&A töörühmi läbi kogenud tehinguekspertide kaasamise”, rääkis Rödl. "Kõiki tehinguid juhivad saksa keelt kõnelevad projektijuhid, kes koordineerivad tegevust nii riikide kui teenusvaldkondade vahel. Meie rahvusvaheline esindatus ja interdistsiplinaarsed teenused annavad meile märkimisväärse konkurentsieelise.”

Rödl & Partneri digitaalarengu tegevuskava

Rahvusvahelised pereettevõtted teevad praegu mahukaid investeeringuid oma äriprotsesside kaasajastamiseks ja digitaliseerimiseks. Rödl & Partner on koostanud digitaalarengu tegevuskava kõikide tegevusharude jaoks. IT teenuste sisseostmine Saksamaa julgeolekustruktuuri raames on klientide jaoks sama pakiline teema nagu IT auditid või andmekaitse.

Iseäranis lõikab sellest suundumusest kasu auditi valdkond. „Täna võimaldab meie protsesside digitaliseerimine olla kliendiga lähemates suhetes“, selgitas Rödl. „Me viime läbi piiriüleseid konsolideeritud aastaaruannete auditeid elektrooniliste äriprotsesside põhjal. Sellega saame klientideks globaalseid turuliidreid, kuna me oleme võimelised nende arengut võrdsel tasemel toetama.“

Rahvusvaheline laienemine jätkub

Täna pakub Rödl & Partner ärinõustamisteenuseid 49 riigis asuvas 106 büroos. Hiljuti lisandusid uued kontorid Ulmis Saksamaal ning Havannas Kuubal. Lähitulevikus avatakse kontorid Teheranis (Iraanis) ja Manilas (Filipiinidel).

"Meie rahvusvaheline esindatus võimaldab meil pakkuda teenuseid kõikidel olulisematel turgudel, kus Saksa ettevõtted äri teevad”, rõhutas Rödl. "Laienemisel käib meie jaoks alati uutele turgudele sisenemine käsikäes olemasolevate büroode laiendamisega nii personali kui osutatavate teenuste poolest.”

Näiteks meie seitse USA-s tegutsevat kontorit naudivad hetkel märkimisväärset kasvuperioodi. Ebastabiilse olukorraga riikides nagu VenemaaUkraina and Kasahstan seisab Rödl & Partner usaldusväärselt oma klientide kõrval ning on hoolimata rasketest tingimustest suutnud tagada jätkuva kasvu. Saksamaal on 2014. aastal avatud Bielefeldi kontor saavutanud suurepäraseid tulemusi. Kontor paikneb Nordrhein-Westfaleni majanduspiirkonna südames, kus asub palju rahvusvahelisi pereettevõtteid.  

Uued partnerid

Nürnbergis juunis toimunud Rödl & Partneri rahvusvahelisel konventsioonil, kus igal aastal saavad kokku firma eksperdid üle kogu maailma, nimetati 20 uut partnerit. "Meie firma on ettevõtlike advokaatide, maksunõustajate, juhtimiskonsultantide ja audiitorite jaoks rahvusvahelise karjääri edendamiseks ideaalne koht,“ märkis Rödl.

Algallikas: Rödl & Partner