03.11.2016

Audiitorid on oma äriklientide poolt kõrgelt hinnatud, näitas tänavu Saksamaal ettevõtete juhtide seas läbi viidud Saksa Teenusekvaliteedi Instituudi uuring.

Neli audiitorfirmat said kliendirahulolu küsitluses koondhinnanguks “väga hea” ning kuus audiitorteenuseosutajat hinnati hindega “hea”. Uuring näitas, et audiitorfirmade taset peetakse sealjuures ühtlaselt kõrgeks ning kolmes küsitletud valdkonnas – kompetents, klientidele suunatus ja kommunikatsioon – hinnati kõik teenusepakkujad oma äriklientuuri poolt väga kõrgele tasemele.

Uuring näitas, et audiitorite pädevust peetakse kõrgetasemeliseks ning alates auditi planeerimisest kuni läbiviimise ja aruandluseni said audiitorfirmad järjekindlalt ainult häid ja väga häid hinnanguid. Lisaks erialasele pädevusele tunnustati kõrgelt ka audiitorite isikuomadusi, iseäranis pühendumust ja paindlikkust. Tänu tihedale koostööle teenuseosutaja ja kliendi vahel hinnati audiitorite puhul kõrgelt ka kliendikesksust.

Vaid napilt viis protsenti vastanutest on olnud oma audiitorfirmas pettunud. Pahameele peapõhjustajaks on kõige sagedamini märgitud tagasiside andmisega viivitamine, audiitori kehv kättesaadavus ja liiga palju bürokraatiat.

Rödl & Partner saavutas kliendirahuloluuuringus kõrgeima koondhinnangu ning sai 100 võimalikust punktist 82,4. Järgnesid Ebner Stolz 81,8 ja KPMG 81,3 punktiga. Koondhinnang kujunes järgmiste kategooriate hinnangute põhjal: kompetents, kliendile suunatus, kommunikatsioon ning teenuse osutamise kord ja tingimused. Sealjuures platseerus Rödl & Partner kõigis neljas valdkonnas esimesele kohale. Teise koha võttis uuringus Ebner Stolz, kes sai kõrgeima soovitusindeksi ning kelle töötajaid tõsteti esile kliendile pühendumise ja paindlikkuse poolest. Kolmanda koha hõivas edetabelis KPMG, saavutades üle keskmise tulemused kõikides hinnatud valdkondades ning kelle töötajate puhul hinnati nende pädevust ja usaldusväärsust. 

B2B kliendirahulolu uuringu koondhinnang
Audiitorid 2016

Koht

Firma

Punktid

Kvaliteedihinnang

1

Rödl & Partner

82,4

väga hea

2

Ebner Stolz

81,8

väga hea

3

KPMG

81,3

väga hea

4

Warth & Klein Grant Thornton

80,7

väga hea

5

Ernst & Young

79,3

hea

6

Roever Broenner Susat Mazars

78,9

hea

7

BDO

78,6

hea

8

Baker Tilly Roelfs

78,5

hea

9

Deloitte

78,2

hea

10

PwC

77,5

hea

 

Keskmine kokku:

79,7

 

Intervjuudel põhinevas uuringus osales 300 juhti keskmise suurusega ettevõtetest. Hindamisobjektideks võeti kümme käibe ja töötajate arvu poolest suurimat audiitorfirmat Saksamaal. Uuringus oli võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Peamised kategooriad olid teenuseosutaja erialane kompetents, kliendile orienteeritus, kommunikatsioon ning teenuse osutamise kord ja tingimused, mis andsid kokku 80% üldhinnangust ning 20% koondhinnangust moodustas soovitusindeks. Küsitluse viisid läbi turu-uuringufirma Krämer Marktforschung spetsialistid Saksa Teenusekvaliteedi Instituudi tellimusel.

Lähemalt saate uuringu kohta lugeda http://disq.de/2016/20160624-Wirtschaftspruefer.html (saksa keeles).