27.06.2016

Meil on hea meel teatada, et Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ vandeadvokaat Alice Salumets määrati Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liikmeks.

Advokatuuri kutsesobivuskomisjon moodustatakse üheteistkümneliikmelisena viieks aastaks. Kutsesobivuskomisjoni kuuluvad kuus advokatuuri juhatuse nimetatud vandeadvokaati ja nende kaks asendusliiget, kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku ja nende kaks asendusliiget, valdkonna eest vastutava ministri määratud Justiitsministeeriumi esindaja ja tema asendusliige, prokuröride üldkogu valitud riigiprokurör ja tema asendusliige ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane ja tema asendusliige.

Kutsesobivuskomisjoni pädevusse kuulub advokatuuri astuda soovijate ja advokaadikutse taotlejate eksamineerimine, välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta sobivustesti läbiviimine ning advokaatide kutsesobivuse hindamine perioodiliselt või juhatuse ülesandel.

Lähemat infot leiab Advokatuuri kodulehelt.