Kontakt
Tiina Mirka

Telefon: +372 6805 629
E-post

Teie edu rahvusvahelise ettevõttena rajaneb paljuski võtmeisikute tegevusele. Nendeks võivad olla müügibüroode töötajad üle kogu maailma, sageli kaugel peakontorist, või komplekssete välisprojektidega tegelevad insenerid ja juhid.

Otsustava tähtsusega on töötajate kindlus, et nad oma töötasud ja soodustused kätte saavad ning et maksuameti ja sotsiaalkindlustusasutustega seotud kohustuste eest on hoolt kantud.

Ühtlasi pakuvad tõhusad personalijuhtimise protsessid läbipaistvust ja ligipääsu teie välisettevõtte olulistele haldusasjadele. Äriprotsesside seisukohast tähendab inimeste juhtimine meie jaoks enamat kui palgaarvestuse korraldamine. See on tõhusa globaalse ettevõtte struktuuri tugisammas.

Meie personalihaldusteenuste hulka kuuluvad:

  • töötajate toimikute sisseseadmine ja haldamine
  • palgaarvestussüsteemi sisseseadmine ja käitlemine
  • töötajate palgalt tulu- ja sotsiaalkindlustusmaksu ning muude kinnipeetavate maksude arvestamine ja ülekandmine
  • reisikulude arvestamine ja kajastamine
  • komisjoni- ja muude tasude kalkuleerimine
  • maksete teostamine
  • töötajate analüüs, panuse hindamine