Contact
Tiina Mirka

Puhelin: +372 6805 629
Sähköposti

Yrityksen kansainvälinen menestys perustuu suurelta osin avainhenkilöiden toimintaan. Tällaisia avainhenkilöitä voivat olla myyntitoimistojen työntekijät eripuolilla maailmaa, jotka työskentelevät usein kaukana pääkonttorista, tai vaikkapa ulkomaan projektien parissa työskentelevät insinöörit ja johtajat.

Olennaisen tärkeätä on työntekijöiden luottamus siihen, että palkat ja palkkiot maksetaan sovittuun aikaan mennessä ja että verot sekä sosiaaliturvamaksut on suoritettu asianmukaisesti.

Samalla myös tehokkaat henkilöstöjohtamisprosessit varmistavat läpinäkyvyyden sekä pääsyn yrityksen oleellisiin hallinnollisiin tietoihin. Liiketoimintaprosessien kannalta henkilöstöjohtaminen tarkoittaa muutakin kuin ainoastaan palkanlaskennan järjestämistä: Henkilöstöjohtaminen on tehokkaan ja toimivan globaalin yrityksen rakenteellinen tukipylväs.

Henkilöstöjohtamispalvelumme:

  • työntekijöiden kansioiden luominen ja ylläpito
  • palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotto ja käsittely
  • tuloveroon ja sosiaaliturvamaksuihin liittyvät ennakonpidätykset sekä muut ennakonpidätykset ja niiden tilitykset
  • matkakorvausten laskenta ja esittäminen
  • myyntipalkkioiden ja muiden palkkioiden laskenta
  • verojen maksaminen
  • työntekijöiden analysointi ja työntekijöiden panoksen arviointi