Contact
Alice Salumets

Puhelin: +372 606 8650
Sähköposti

Useiden muiden yritysten tapaan, myös Rödl & Partner on vakuuttunut siitä, että osa menestyksestä on annettava takaisin panostamalla yhteiskuntaan. Rödl & Partnerin mielestä tällainen uudelleen jakaminen ei ole ainoastaan oikein, vaan myös velvollisuus. Kannustamme työntekijöitämme panostamaan heikommassa asemassa olevien auttamiseen ja katsomme tällaisen toiminnan olevan usein myös rahallista panostamistakin tärkeämpää.  

Kaikki toimistomme eripuolilla maailmaa ovat osallistuneet useisiin erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Monet työntekijämme osallistuvat erilaisten yhteisöjen avustamiseen omasta aloitteestaan ja merkittävä osa toimistoistamme on mukana lasten hyväntekeväisyysjärjestöjen ja turvakotien toiminnassa tai auttavat järjestämään terveydenhuoltopalveluja vähäosaisille omassa maassaan tai ulkomailla.  

Eräs merkittävimpiä sponsorointejamme liittyy Harkoviin, joka Nürnbergin ystävyyskaupunki Ukrainassa. Rödl & Partner tukee Nürnbergin Harkov-säätiön toimintaa, jonka kautta osallistuimme Harkovin Nürnberg -keskuksen perustamiseen. Säätiö koordinoi muun muassa tuberkuloosia sairastavien lasten sairaalalle annettavaa apua sekä tukee myös vähäosaisten ruoka-avun järjestämistä tukemalla paikallisen yhteiskeittiön toimintaa. 

Toinen tärkeä avustuskohde on Rödl & Partnerin Lastensäätiö. Kyse on globaalista säätiöstä, joka kerää työntekijöiden avustuksella lahjoituksia sekä varoja erilaisten tempausten avulla sekä tukee useita lasten hyvinvointia edesauttavia projekteja. Tällä hetkellä säätiö keskittyy hankkimaan varoja lastenkotilapsille rakennettavaa liikunta- ja vapaa-ajankeskusta sekä siellä tarvittavaa välineistöä varten. 

Rödl & Partner osallistuu tiiviisti myös lastenkodin ja nuorten koulutuskeskuksen toiminnan tukemiseeen eräällä Sao Paulon köyhimpiin kuuluvalla alueella Brasiliassa. Brasilian toimistomme työntekijät keräävät rahaa avustaakseen keskuksessa työskenteleviä vapaaehtoisia sekä rohkaisevat kansainvälisiä yrityksiä luomaan keskuksen nuorille mahdollisuuksia Rödl & Partnerin harjoitteluohjelman kautta, jonka tarkoituksena on pitää lapset ja nuoret erossa väkivallasta sekä huumeista.

Avustustoiminta Virossa

Virossa Rödl & Partner keskittyy pääasiassa lasten ja kulttuurielämän tukemiseen: 

  • SOS-Lapsikylä - Rödl & Partner auttaa SOS-Lapsikylän Viron yksikön vanhempia huolehtimaan lastenkylän lapsista.
  • Eesti Draamateater SA - Rödl & Partner tukee Viron draamateatterin toimintaa teatterin 90-vuotisjuhlavuotena sekä teatteritalon 100-vuotisjuhlavuotena.
  • Lastekaitse Liit MTÜ - Rödl & Partner tukee Viron Lastensuojeluliiton toimintaa.
  • Vaimupuuetega Laste Vanemate Ühing MTÜ - Rödl & Partner tukee kehitysvammaisten lasten vapaa-ajantoimintaa sekä harrastustoimintaa.
  • Lennart Meri Euroopa SA - Rödl & Partner tukee Lennart Meren eurooppalaisen säätiön toimintaa.
  • Eesti Filmi SA - Rödl & Partner tukee virolaisen elokuvataiteen kehitystä.

Rödl & Partnerin työntekijät ovat aktiivisia verenluovuttajia ja luovuttavat verta useita kertoja vuodessa. Rödl & Partner lähettää asiakkailleen UNICEFIN ja SOS-Lapsikylän toimintaa tukevia joulukortteja.