Contact
Juha Unkuri

Puhelin: +358 (0)9 696 222 16
Sähköposti

Asianajaja, varatuomari, Partner in Rödl & Partner (FIN)

 
 
Koulutus
1990             Suomen Asianajajaliiton jäsenyys
1988             Varatuomari
1984             Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto

Työkokemus
2013-           Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy, asianajaja, osakas Rödl & Partnerin Suomen                              toimistossa
2007-2013    Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy, asianajaja, osakas
2003-2006    Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy, asianajaja, osakas
1990-2003    Asianajotoimisto Juha Unkuri, asianajaja, omistaja
1984-1989    Asianajotoimisto Risto Palin Ky, Lakimies

Kielitaito
Työkielet: suomi, ruotsi, englanti

Luottamustoimet
Asunto Oy Puolipäivänkatu 1, hallituksen puheenjohtaja

Erikoisosaaminen
Yhtiöoikeus, yritysjärjestelyt, riidanratkaisu, kilpailuoikeus, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus, konkurssioikeus ja yrityssaneeraukset

Juhalla on laaja ja vahva kokemus vaativasta yritysjuridiikasta, joidenkin asiakkaiden osalta yli kahdenkymmenen vuoden ajalta.  Hän on avustanut sekä myyjiä että ostajia lukuisissa yrityskaupoissa niihin liittyvine kilpailuoikeudellisine selvityksineen ja ilmoituksineen. 
 
Juhalla on erinomaiset meriitit merkittävien oikeudenkäyntien menestyksellisestä hoitamisesta.  Juha on toiminut myös välimiehenä yritysten välisissä riita-asioissa sekä pesänhoitajana lukuisissa konkursseissa.
 
Juha on myös kokenut pesänselvittäjä ja pesänjakaja.