Rödl & Partner International jaučią didelę atsakomybę už mūsų ateities kartas ir pasaulį, kuriame mes gyvename, todėl aktyviai remia įvairius vienkartinius ir ilgalaikius socialinius projektus tarptautiniu ir nacionaliniu mastu.

Atitinkamai ir Rödl & Partner Vilniaus biuras, skatindamas toleranciją, tarpusavio supratimą ir socialinę atsakomybę, aktyviai dalyvauja Lietuvos visuomenės socialiniame gyvenime.

Šventiniu laikotarpiu Rödl & Partner Vilniaus biuro darbuotojai įgyvendino socialinę iniciatyvą ir Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ organizacijai Šv. Kalėdų proga padovanojo keturis kompiuterius. Šia dovana mes norime paskatinti vaikų raidą bei visiems priminti, koks svarbus yra tarpusavio supratimas ir rūpinimasis šalia esančiais.

Advokatas Tobias Kohler, Rödl & Partner biuro Vilniuje ir Minske vadovas, teigia, kad Rödl & Partner pasižymi socialiniu sąmoningumu kiekvienoje visuomenėje, kurioje ji vykdo savo veiklą: „Mes esame įsitikinę, kad padėti reikia tiems, kuriems iš tikrųjų yra reikalinga pagalba. Auganti naujoji karta yra mūsų visų ateitis. Ir tik nuo mūsų paramos priklauso, kiek naujų talentų ir teigiamų vaikų savybių mes išugdysime ir kaip į juos atkreipsime savo dėmesį.“

Bendradarbiaudami su organizacija „Lithuanian City of London Club“ Rödl & Partner sužinojo, kad būtent Vilniuje įsikūrusiam „Caritas“ centrui labai trūksta kompiuterių. Rödl & Partner su didžiuliu džiaugsmu dovanas įteikė „Caritas“ direktoriui p. Linui Kukuraičiui, tikėdami, jog padovanoti kompiuteriai prisidės prie vaikų ugdymo bei paskatins jų smalsumą, iš arčiau supažįstant su juos supančiu pasauliu.

Mes esame įsitikinę, kad savitarpio pagalba ir rūpinimasis socialine aplinka gali pakeisti pasaulį, tad drąsiai keiskime jį visi!