Šiame tinklalapyje esanti informacija yra bendro pobūdžio ir nėra nuoroda į konkrečią fizinio ar juridinio asmens situaciją. Ji nėra teisinis ar finansinis patarimas. Šios informacijos turinys neatstoja asmeninių specialisto konsultacijų atskirais konkrečiais atvejais. Nė vienas asmuo neturėtų veikti remdamasis šia informacija be atitinkamos ekspertų konsultacijos ir išsamios atitinkamos situacijos analizės. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už sprendimus, priimtus remiantis pirmiau paminėta informacija.

Nepaisant visų įmanomų pastangų pateikti šiame tinklalapyje teisingiausią įmanomą informaciją, mes neprisiimame atsakomybės už informacijos teisingumą, aktualumą ir išbaigtumą. „Rödl & Partner“ pasilieka sau teisę bet kada ir be atskiro pranešimo keisti, pildyti, šalinti ar atnaujinti šiame tinklalapyje skelbiamą informaciją, produktus ar paslaugas.

Ypač akcentuojame, kad šiame tinklalapyje skelbiama informacija nėra įpareigojantis mūsų pasiūlymas sudaryti sutartį. Vartotojai neturi teisės teikti pasiūlymų ar užsakymų per šį tinklalapį be aiškaus sutikimo.

„Rödl & Partner“ neprisiima jokios atsakomybės už šiame tinklalapyje nurodytų ir trečiųjų šalių sukurtų tinklalapių turinį. Už neteisėtą, neteisingą ar neišbaigtą informacijos turinį, taip pat už bet kokius nuostolius, patiriamus dėl šios informacijos, esančios su šiuo tinklalapiu susijusiuose kituose tinklalapiuose, panaudojimo ar nepanaudojimo atsako tik jo teikėjas.

Šio tinklalapio autoriaus teisės priklauso „Rödl & Partner“ (Niurnbergas). Visos teisės saugomos. Kopijuoti parsisiunčiamus duomenis į nuolatinę duomenų laikmeną ir (ar) spausdinti popieriuje bei platinti leidžiama tik medžiagą, kurios atžvilgiu suteiktas aiškus leidimas. Bet koks kitoks autoriaus teisėmis saugomos medžiagos naudojimas be mūsų rašytinio sutikimo yra draudžiamas.

Visiems dabartiniams ir būsimiems teisiniams santykiams galioja tik Vokietijos įstatymai ir tik Vokietijos teismų jurisdikcija.