Šioje svetainėje paskelbta medžiaga, jeigu nenurodyta kitaip, yra Niurnberge įsikūrusios įmonės "Rödl & Partner" medžiaga, kuriai taikomos autorių teisės. Draudžiama kokia nors forma atgaminti dalį ar visą bet kurios "Rödl & Partner"' interneto svetainės turinį kitais, o ne asmeninio naudojimo tikslais, daryti pakartotinas kopijas ir dalytis jomis su trečiąja šalimi. Asmeniui suteiktas leidimas pakartotinai kopijuoti  nesuteikia teisės medžiagą ar jos dalį įtraukti į kokį nors darbą ar leidinį, nepriklausomai nuo to, ar jis būtų spausdintas, elektroninis ar kokios nors kitos formos.