Kontakts
Aiva Āva

Phone: +371 67 33 42 80
E-Mail

Jūsu starptautiskā uzņēmuma veiksme ir atkarīga no Jūsu vadībā esošo cilvēku darba. Jūsu darbinieki var atrasties pārdošanas centros visā pasaulē, bieži vien tālu no centrālās vadības, vai arī tie var būt sarežģītos starptautiskos projektos iesaistīti inženieri un menedžeri.

Ir īpaši svarīgi, lai Jūsu cilvēki var paļauties, ka saņems atlīdzību par darbu un citus labumus, ņemot vērā visas nodokļu un sociālās apdrošināšanas prasības.

Tajā pašā laikā efektīva cilvēkresursu vadība nodrošina caurspīdīgumu un piekļuvi visām Jūsu ārvalstu uzņēmumu administratīvajām struktūrām. Mums no biznesa procesu viedokļa cilvēkresursu vadība nozīmē ko vairāk par algu aprēķinu operācijām. Tas ir nozīmīgākais visa globāla uzņēmuma efektīvas struktūras balsts.

Mūsu cilvēkresursu vadības pakalpojumi parasti ietver:

  • darbinieku lietu ierīkošanu un uzturēšanu
  • algu aprēķina sistēmu izveidi un darbību
  • sociālās apdrošināšanas un nodokļu ieturējumu, tostarp PAYE un citu maksājumu, aprēķinu lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī
  • ceļojumu izmaksu pārskatīšanu un pārrēķinu
  • komisijas maksu un citu mainīgo izdevumu aprēķinu
  • izmaksu veikšanu
  • cilvēku analīzi, darba efektivitātes novērtējumu