Kontakts
Jens-Christian Pastille

Phone: +371 67 33 81-25
E-Mail

Kā speciālisti pārrobežu investīciju jomā nodokļu jautājumus mēs skatām kā neatņemamu jebkuru investīciju un darījumu veikšanas sastāvdaļu.

Daudzos investīciju jautājumos visā pasaulē „Rödl & Partner” darbinieki ir kļuvuši par vadošajiem nodokļu speciālistiem. Mēs konsultējam ārvalstu investorus nodokļu aspektā optimālu projektu sastādīšanā un pārstāvam klientu intereses saskarsmē ar vietējām valsts varas institūcijām.

Tā kā daudzi mūsu klienti ir privāti uzņēmumi, mēs izprotam uzņēmumu īpašnieku un to ģimeņu vēlmes un intereses, plānojot nodokļus pārrobežu uzņēmējdarbībā.

Mūsu starptautiskie nodokļu pakalpojumi bieži ietver:

 • efektīvu nodokļu strukturēšanu multinacionāliem komerciāliem veidojumiem
 • internacionālas holdinga struktūras
 • trastus
 • korporatīvās organizācijas formas izvēles novērtējumu ārvalstu atzariem
 • nodokļu plānošanu internacionālu grupu finansēšanai, saplūšanai un iegādei, izejas no tirgus stratēģijas
 • pastāvīgus nodibinājumus
 • līgumu par dubulto nodokļu aplikšanu regulējumu saistībā ar vienošanos licencēšanu, vadības izdevumu novirzīšanu
 • pārejas plānošanu
 • investīciju fondu plānošanu, slēgtos fondus, īpašumu, aizdevuma fondus, speciālo fondu strukturēšanu
 • pārcelšanās konsultācijas
 • PVN, preču un pakalpojumu nodokļu un tiešo nodokļu pakalpojumus