Kontakt
Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Kontakt
Dominika Tyczka

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 733 97 92
E-Mail

Kontakt
Marcin Jarosz

biegły rewident
Associate Partner
Phone: +48 71 606 02 01
E-Mail

Alicja Różańska

biegły rewident
Manager
Phone: +48 71 606 02 07
E-Mail

Alina Narkiewicz

Manager
Phone: +48 716 06 03 22
E-Mail

Rödl & Partner biuro Wrocław oferuje szeroki wachlarz usług: audyt finansowy, outsourcing księgowości, outsourcingu kadr i płac, doradztwo podatkowe i prawne. Wszystkie usługi świadczone są w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Rödl & Partner
Nicolas Business Center
ul. św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław
Теl: +48 71 60 60 000
E-Mail: wroclaw‎@‎roedl.com

Stolica Dolnego Śląska i województwa dolnośląskiego w ostatnich latach wyrosła na centrum biznesowe sektora usług. To czwarte miasto w Polsce pod względem liczby ludności, znajduje się w nim wiele renomowanych uczelni wyższych i instytucji kulturalnych. Historia praw miejskich Wrocławia sięga 1214 roku, miasto to jest jedną z najbardziej interesujących atrakcji turystycznych w Polsce. W roku 2016 Wrocław był wybrany Europejską Stolicą Kultury.

Biuro Rödl & Partner we Wrocławiu działa od 1995 roku, a od grudnia 2016 roku mieści się w nowoczesnym biurowcu Nicolas Business Center, gdzie firma zajmie całą kondygnację. Biuro zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia, a Nicolas Business Center to jeden z najnowocześniejszych budynków w mieście, o zaawansowanej technologicznie infrastrukturze i najwyższych standardach wykończenia. 

Rödl & Partner Wrocław oferuje całościowe wsparcie przedsiębiorców w obszarach:

Audyt Wrocław: audyt finansowy, badanie sprawozdań finansowych, przeglądy finansowe, Due Diligence finansowe, doradztwo rachunkowe, usługi poświadczające biegłego rewidenta, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, pakiety konsolidacyjne

BPO Wrocław: outsourcing księgowości, outsourcing kadr i płac, usługi księgowe, pogotowie księgowe, nadzór księgowy, Tax Compliance, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość zarządcza, sprawozdawczość statystyczna, deklaracje podatkowe

Kancelaria prawna Wrocław: doradztwo prawne, outsourcing prawny, Due Diligence prawne, doradztwo transakcyjne (M&A), restrukturyzacje i przekształcenia, wycena nieruchomości, energetyka odnawialna OZE

Kancelaria podatkowa Wrocław: doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa, Due Diligence podatkowe, ceny transferowe, przeglądy prawno – podatkowe, interpretacje podatkowe, Jednolity Plik Kontrolny, postępowanie podatkowe

Consulting Wrocław: dotacje unijne, fundusze unijne, rekrutacja pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, badanie rynku

Rödl & Partner

Nicolas Business Center
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

Теl: +48 71 60 60 000
Telefax: +48 71 60 60 131
E-Mail: wroclaw‎@‎roedl.com
strona internetowa: http://www.roedl.net/pl/pl/biura/wroclaw.html