W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe*

Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi i nawiązania kontaktu. 

Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: gdpr.biznes‎@‎roedl.com lub na wskazany adres siedziby.

* Klauzula informacyjna:

Dziękujemy za zgłoszenie. Informujemy, że jako Grupa Rödl & Partner w Polsce tworzymy wspólną bazę danych osobowych do celów marketingowych (w tym odpowiedzi na zgłoszenia w oparciu o Formularz kontaktowy), abyśmy mogli zaproponować Państwu szeroki zakres informacji związanych z działalnością następujących spółek wchodzących w skład Grupy Rödl & Partner w Polsce:

 1. Roedl Outsourcing sp. z o.o.
 2. Roedl Audit sp. z o.o.
 3. Rödl, Kancelaria Prawna sp. k.

Oznacza to, że dokonujemy współadministrowania Pani/Pana danymi podanymi w przesłanym formularzu.

W Grupie Rödl & Partner w Polsce powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: gdpr.biznes@roedl.com. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie wysłane za pomocą Formularza kontaktowego i nawiązania oraz utrzymania kontaktu w tym zakresie, do czasu cofnięcia zgody. Po tym czasie dane osobowe będą archiwizowane przez okres trzech lat liczonych od końca roku, w którym zakończono przesyłanie informacji, w celu obrony ewentualnych roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, a także na przetwarzanie z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes jako współadministratorów, tj. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymania wybranych informacji. 

Ma Pan / Pani prawo:

 • zażądać, abyśmy udzielili Panu / Pani bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych,
 • zażądać, abyśmy umożliwili Panu / Pani dostęp do Pana / Pani danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane,
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Pan / Pani przekazał/a oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana / Pani zgody oraz w sposób zautomatyzowany,
 • zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
 • zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
 • wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania,
 • zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych z Pana / Pani szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Pana / Pani interesów, praw i wolności,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania Pana / Pani danych np. na czas rozpatrywania skargi.

Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pan / Pani, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jako współadministratorzy Pani/Pana danych osobowych uzgodniliśmy zasady naszej odpowiedzialności w ramach Grupy Rödl & Partner w Polsce w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO:

 1. Roedl Outsourcing sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego;
 2. Roedl Outsourcing sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Pani/Pana za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw w zakresie nawiązania kontaktu związanego z obszarem działalności gospodarczej Roedl Outsourcing sp. z o.o.,
 3. Rödl Kancelaria Prawna sp. k. jest odpowiedzialna wobec Pani/Pana za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw w zakresie nawiązania kontaktu związanego z obszarem działalności gospodarczej Rödl Kancelaria Prawna sp. k.,
 4. Roedl Audit sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Pani/Pana za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw w zakresie nawiązania kontaktu związanego z obszarem działalności gospodarczej Roedl Audit sp. z o.o. 

Niezależnie od powyższych ustaleń, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec każdej innej spółki z Grupy Rödl & Partner w Polsce, w szczególności wobec spółki, której dotyczyły wysłane informacje. W takim przypadku przekażemy Pani/Pana żądanie do spółki z Grupy Rödl & Partner w Polsce, która zrealizuje Pani/Pana żądanie.

Informujemy także, że postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem gdpr.biznes‎@‎roedl.com

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Grupy Rödl & Partner w Polsce.

Aby bezpośrednio skontaktować się z wybranym biurem, wybierz na pasku menu zakładkę Biura.