Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Na tej stronie znajdą Państwo wypowiedzi i komentarze na temat działalności firmy Rödl & Partner. Tu także mogą Państwo znaleźć wypowiedzi naszych pracowników.

Grudzień 2014

17.12.2014 | Rzeczpospolita

Kto zapłaci za niejasną specyfikację

Anna 
Smagowicz-Tokarz, adwokat i Associate 
Partner, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
17.12.2014 | Rzeczpospolita

Do czego zobowiązuje umowa o roboty budowlane

Marta Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.12.2014 | Rzeczpospolita

Jak rozliczyć bezumowne korzystanie z lokalu

Vanina Prokop-Sawicka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
08.12.2014 | Dziennik Gazeta Prawna
 
03.12.2014 | Rzeczpospolita

Nośniki reklamowe wymagają pozwolenia

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
03.12.2014 | Rzeczpospolita

Prawidłowa reprezentacja w umowie z członkiem zarządu

Jarosław Kamiński, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
01.12.2014 | Dziennik Gazeta Prawna

Na jakie udogodnienia podatkowe mogą liczyć przedsiębiorcy

Tadeusz Piekłowski, Specjalista ds. ceł biuro Rödl & Partner Wrocław. ›››

 
01.12.2014 | Rzeczpospolita

Kiedy dopłaty nie są przychodem

Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy, biuro 
Rödl & Partner Warszawa. ›››

Listopad 2014

27.11.2014 | Skarbiec.biz

Uregulowanie zobowiązań wekslem własnym a korekta kosztów uzyskania przychodów

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
27.11.2014 | Skarbiec.biz

Jaki koszt przy sprzedaży akcji, wniesionych uprzednio aportem do spółki

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
26.11.2014 | Rzeczpospolita

Kiedy urząd nakaże zwrot bonifikaty

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
26.11.2014 | Rzeczpospolita

Jakie przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa

Michał 
Prokop, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.11.2014 | Rzeczpospolita

Ekwiwalent za pranie fartuchów ochronnych nie zawsze ze zwolnieniem

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
19.11.2014 | Rzeczpospolita

Spłata cudzego długu nie zawsze do odzyskania

Karolina 
Sieraczek, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
19.11.2014 | Rzeczpospolita

Obowiązki i uprawnienia gwaranta

Marta
 Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
12.11.2014 | Rzeczpospolita

Jak przeprowadzać rozliczenia międzyzakładowe spółek strefowych

Dorota Białas, Associate Partner, doradca podatkowy, kierownik zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "Specjalne Strefy Ekonomiczne". ›››

 
12.11.2014 | Rzeczpospolita

Jaka obrona dłużnika wekslowego

Magdalena 
Banaszek, radca prawny biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
12.11.2014 | Rzeczpospolita

Kiedy urząd może nakazać zwrot dotacji

Paulina Wojszczyk, konsultant ds. funduszy unijnych biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.11.2014 | Rzeczpospolita

Za obniżką etatu nie zawsze idzie krótszy urlop

Alina Narkiewicz, Manager działu Księgowość Płacowa, biuro 
Rödl & Partner Wrocław. ›››

 
10.11.2014 | Dziennik Gazeta Prawna

Gdzie Trybunał Sprawiedliwości nie może, tam minister finansów pomoże

Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy, biuro 
Rödl & Partner Warszawa ›››

 
07.11.2014 | Rzeczpospolita

Co ujawniają spółki giełdowe

Agnieszka Regulska, Associate Partner, biegły rewident oraz Tomasz Juchniewicz, konsultant biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
05.11.2014 | Rzeczpospolita

Przyczyny wykluczenia muszą być konkretne

Vanina Prokop-Sawicka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
05.11.2014 | Rzeczpospolita

Jakie przesłanki skargi pauliańskiej

Aleksander Adamus, radca prawny biuro 
Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

Październik 2014

29.10.2014 | Rzeczpospolita

Jaka opłata po aktualizacji?

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
29.10.2014 | Rzeczpospolita

Skutki zawezwania do próby ugodowej

Marta
 Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
22.10.2014 | Rzeczpospolita

Co uwalnia od odpowiedzialności za długi spółki

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
22.10.2014 | Rzeczpospolita

Kto przejmuje obowiązek zabudowy gruntu

Karolina Jastrzębska, radca prawny biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
01.10.2014 | Rzeczpospolita

Kiedy kara umowna może być zmniejszona

Jarosław 
Kamiński, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
01.10.2014 | Rzeczpospolita

Droga konieczna, czyli jaka?

Justyna 
Nowakowska-
Gancarz, radca prawny biuro 
Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

Wrzesień 2014

24.09.2014 | Rzeczpospolita

Zwrot VAT podróżnemu na celowniku organów podatkowych

Agnieszka Żydziak, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków. ›››

 
24.09.2014 | Rzeczpospolita

Jakie są skutki podziału banku?

Anna 
Smagowicz-Tokarz, adwokat i Associate 
Partner, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
24.09.2014 | Rzeczpospolita

Podwykonawca może żądać zapłaty od inwestora.

Vanina 
Prokop-Sawicka, radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
17.09.2014 | Rzeczpospolita

Kiedy powództwo o odszkodowanie na rzecz osoby trzeciej

Dorota 
Michałowska, radca prawny, biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
17.09.2014 | Rzeczpospolita

Tymczasowy obiekt może stać się samowolą.

Anna Główka, radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.09.2014 | Skarbiec.biz

Akcjonariusz S.K.A. a moment powstania przychodu

Anna Główka, radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
15.09.2014 | Skarbiec.biz

Opodatkowanie VAT kar umownych.

Anna Główka, radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
15.09.2014 | Rzeczpospolita

Kwota zatrzymana przez fiskusa nie zawsze będzie oprocentowana.

Jacek 
Puszczewicz, starszy konsultant podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
10.09.2014 | Rzeczpospolita

Kłopot z zaliczkami w walucie na zagraniczną delegację.

Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
10.09.2014 | Rzeczpospolita

Do jakiego obszaru odnosi się zasada dobrego sąsiedztwa.

Anna Główka, radca prawny, Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.09.2014 | Rzeczpospolita

Jak wykazać kondycję finansową wnioskodawcy

Sebastian 
Mackiewicz konsultant ds. funduszy 
unijnych, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
03.09.2014 | Rzeczpospolita

Kredytem bankowym można spłacić inne zobowiązanie

Aleksander Adamus, radca prawny, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
03.09.2014 | Rzeczpospolita

Zastrzeżona kara umowna przysługuje niezależnie od szkody

Marta Skurska, radca prawny, biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
03.09.2014 | Rzeczpospolita

Centra badawczo-rozwojowe przegrywają w sporze z fiskusem

Anna Główka, radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
03.09.2014 | Rzeczpospolita

Jaką usługę wykonuje pośrednik wydający karty paliwowe

Aleksandra Majnusz, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Gliwice. ›››

Sierpień 2014

27.08.2014 | Rzeczpospolita

Kiedy można unieważnić postępowanie zamówieniowe

Anna Smagowicz-Tokarz, adwokat i Associate Partner w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
27.08.2014 | Rzeczpospolita

Najemca ma prawo żądać kosztu ulepszeń od nabywcy

Monika 
Spotowska, adwokat, doradca podatkowy w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.08.2014 | Rzeczpospolita

Kiedy nie zalicza się okresu posiadania do zasiedzenia

Justyna Nowakowska-
Gancarz, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.08.2014 | Rzeczpospolita

Jaka rekompensata za wejście na grunt sąsiada?

Autor: Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
19.08.2014 | TVN 24 BiŚ

Podatek Vat od okien i klimatyzacji

W programie "Biznes dla ludzi" emitowanym w stacji TVN 24 Biznes i Świat wystąpiła Renata Kabas-Komorniczak, Partner i doradca podatkowy w Rödl & Partner. ›››

 
13.08.2014 | Rzeczpospolita

Sankcję można zastrzec na wypadek odstąpienia od umowy

Autor: Karolina Jastrzębska, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
13.08.2014 | Rzeczpospolita

Nieważność rozstrzygnięcia to za mało, by wykreślić wpis

Autor: Karolina Sieraczek, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
06.08.2014 | Rzeczpospolita

Zaległe pieniądze za pełnienie funkcji w radzie nadzorczej.

Anna Smagowicz-Tokarz, adwokat i Associate Partner w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
06.08.2014 | Rzeczpospolita

Jakie są skutki niewniesienia agio przed rejestracją spółki

Autor: Grzegorz Stachyra, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

Lipiec 2014

30.07.2014 | Rzeczpospolita

Zbycie w trakcie roku wpływa na wysokość opłaty

Autor: Jarosław Hein, adwokat, doradca podatkowy w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
30.07.2014 | Rzeczpospolita

Urząd zawiesi postępowanie, a sąd rozstrzygnie

Autor: Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
23.07.2014 | Rzeczpospolita

Usunięcie klauzul z obrotu wiążące dla wszystkich firm

Autor: Dorota Michałowska, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
23.07.2014 | Rzeczpospolita

Korekta rozstrzygnięcia możliwa, ale w nadzwyczajnym trybie

Autor: Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.07.2014 | Rzeczpospolita

Jak członkowie zarządu mogą uniknąć zobowiązania spółki

Anna Smagowicz-Tokarz, adwokat i Associate Partner w Rödl & Partner oraz Magdalena Szwedo, aplikant adwokacki w Rödl & Partner. ›››

 
16.07.2014 | Rzeczpospolita

Kiedy członek zarządu odpowie za zobowiązania

Anna Smagowicz-Tokarz, adwokat i Associate Partner w Rödl & Partner oraz Magdalena Szwedo, aplikant adwokacki w Rödl & Partner. ›››

 
09.07.2014 | Rzeczpospolita

Dzierżawa na 30 lat nie może być przedłużona na czas oznaczony

Autor: Justyna Nowakowska-
Gancarz, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
09.07.2014 | Rzeczpospolita

Decyduje data wpływu do Krajowej Izby Odwoławczej

Autor: Jagna Kowalczyk-Fudali, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
08.07.2014 | Rzeczpospolita

Ile dodatków za niedzielną pracę

Autor: Aleksander Adamus, radca prawny w Rödl & Partner. ›››

 
02.07.2014 | Rzeczpospolita

Istotny jest wpis członka zarządu w rejestrze

Autor: Grzegorz Stachyra, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
02.07.2014 | Rzeczpospolita

Kto uiszcza opłaty za śmieci

Autor: Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

Czerwiec 2014

25.06.2014 | Skarbiec.biz

Kiedy rozpoznać przychód przy sprzedaży na raty?

Autor: Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner. ›››

 
25.06.2014 | Rzeczpospolita

Realizacja uprawnień a okres gwarancyjny

Autor: Karolina Sieraczek, radca prawny i Senior Associate w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
25.06.2014 | Rzeczpospolita

Prawo pierwokupu a umowa przedwstępna

Autor: Jarosław Hein, adwokat, doradca podatkowy i Associate Partner w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.06.2014 | Rzeczpospolita

Pełnomocnictwo rodzajowe też dla członka zarządu

Autor: Anna Smagowicz-Tokarz, adwokat i Associate Partner w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.06.2014 | Rzeczpospolita

Termin do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia budowy jest zawity

Autor: Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
09.06.2014 | Rzeczpospolita

Podatek od nieruchomości - od kiedy trzeba płacić

Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner ›››

Maj 2014

28.05.2014 | Rzeczpospolita

Kiedy wydatki na bankiet dla załogi będą kosztem pracodawcy

Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner ›››

 
28.05.2014 | Rzeczpospolita

Kłopotliwe wyjazdy firmowe

Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner ›››

 
19.05.2014 | TVN 24 BiŚ

Jak rozliczyć podatki za zlecenie wykonane za granicą - Niemcy

W programie "Biznes dla ludzi" emitowanym w stacji TVN 24 Biznes i Świat wystąpiła Renata Kabas-Komorniczak, Associate Partner i doradca podatkowy w Rödl & Partner. ›››

Kwiecień 2014

30.04.2014 | Rzeczpospolita
 
29.04.2014 | TVN 24 BiŚ

PIT-38 bez tajemnic. Jak rozliczyć dochody z giełdy

Dr. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy i radca prawny w Rödl & Partner. ›››

 
28.04.2014 | Gazeta Prawna

Wspólność majątkowa musi trwać przez cały rok.

Komentarz ekspercki Marzeny Rączkiewicz, Associate Partnera i doradcy podatkowego w Rödl & Partner. ›››

 
24.04.2014 | TVN 24 BiŚ

Jak rozliczyć dochody z pracy zagranicą

W programie "Biznes dla ludzi" emitowanym w stacji TVN 24 Biznes i Świat wystąpiła Renata Kabas-Komorniczak, Associate Partner i doradca podatkowy w Rödl & Partner. ›››

 
23.04.2014 | Rzeczpospolita

Został już tylko tydzień na roczne rozliczenie z fiskusem

Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy w Rödl & Partner. ›››

 
17.04.2014 | TVN 24 BiŚ

Jak rozliczyć dochody z giełdy?

Dr. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy i radca prawny w Rödl & Partner. ›››

 
17.04.2014 | Rzeczpospolita

Więcej uprawnionych do zwolnień z akcyzy na gaz ziemny

Adrian Maczura, doradcą podatkowym 
w Rödl & Partner i Tadeusz Piekłowski, specjalista ds. celnych 
i akcyzowych 
w Rödl & Partner
›››

 
16.04.2014 | TVN 24 BiŚ

Samochód służbowy w celach prywatnych

W programie "Biznes dla ludzi" emitowanym w stacji TVN 24 Biznes i Świat wystąpiła Renata Kabas-Komorniczak, Associate Partner i doradca podatkowy w Rödl & Partner. ›››

 
16.04.2014 | Rzeczpospolita

Jaki kurs waluty w imporcie usług

Iwona Łaska-Rutkowska, doradca podatkowy w Rödl & Partner ›››

 
09.04.2014 | Rzeczpospolita

Gdy data wpisu do KRS jest ważna

Jagna Kowalczyk-Fudali, radca prawny w Rödl & Partner i Maria Staniszewska, młodszy konsultant w Rödl & Partner ›››

 
03.04.2014 | TVN 24 BiŚ

Zmiany w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów firmowych

W programie "Biznes dla ludzi" emitowanym w stacji TVN 24 Biznes i Świat wystąpiła Renata Kabas-Komorniczak, Associate Partner i doradca podatkowy w Rödl & Partner ›››

 
02.04.2014 | Rzeczpospolita

Ile przedsiębiorca zapłaci fiskusowi za budynek mieszkalny

Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner ›››

Marzec 2014

25.03.2014 | TVN 24 BiŚ

Zmiany w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów firmowych

W programie "Biznes dla ludzi" emitowanym w stacji TVN 24 Biznes i Świat wystąpiła Renata Kabas-Komorniczak, Associate Partner i doradca podatkowy w Rödl & Partner ›››

 
24.03.2014 | Rzeczpospolita

Zmiany w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów firmowych

Justyna Pomorska, doradca podatkowy w Rödl & Partner ›››

 
20.03.2014 | Rzeczpospolita

Na podatku od nieruchomości firma też może zaoszczędzić

Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner ›››

 
18.03.2014 | Rzeczpospolita

Zaliczenie domku letniskowego do budynków mieszkalnych

Komentarz ekspercki Renaty Kabas-Komorniczak, Associate Partnera i doradcy podatkowego w Rödl & Partner ›››

 
11.03.2014 | Rzeczpospolita

Podatnik decyduje, gdzie jest jego miejsce zamieszkania

Renata Kabas-Komorniczak, Associate Partner i doradca podatkowy w Rödl & Partner ›››

 
03.03.2014 | Rzeczpospolita

Patent gmin na wyższe dochody

Komentarz ekspercki Renaty Kabas-Komorniczak, Associate Partnera i doradcy podatkowego w Rödl & Partner ›››

Luty 2014

28.02.2014 | Rzeczpospolita
 
26.02.2014 | TVN 24 BiŚ
 
17.02.2014 | Rzeczpospolita
 
11.02.2014 | TVN 24 BiŚ
 
05.02.2014 | Rzeczpospolita

Styczeń 2014

24.01.2014 | Gazeta Prawna

Wywiad z dr Marcinem Jamrożym, doradcą podatkowym, radcą prawnym i Partnerem w Rödl & Partner w Gazecie Prawnej.

Optymalizacja podatkowa to nie oszustwo. Racjonalnie działający przedsiębiorca zawsze stara się zmniejszyć ciężar obciążeń fiskalnych. ›››

 
09.01.2014 | Rzeczpospolita

Rzeczpospolita publikuje ekspercki artykuł Katarzyny Gajdy, doradcy podatkowego w Rödl & Partner

TEMAT: Służbowe auto do prywatnych celów. Zmiany są planowane od dawna. ›››

 
09.01.2014 | Rzeczpospolita

Rzeczpospolita publikuje ekspercki artykuł Katarzyny Gajdy, doradcy podatkowego w Rödl & Partner

TEMAT: Służbowe auto do prywatnych celów. Na urlopie każdy tankuje za swoje. ›››

 
09.01.2014 | Rzeczpospolita

Rzeczpospolita publikuje ekspercki artykuł Katarzyny Gajdy, doradcy podatkowego w Rödl & Partner

TEMAT: Służbowe auto do prywatnych celów. Może lepiej ustalić ryczałt. ›››

 
09.01.2014 | Rzeczpospolita

Rzeczpospolita publikuje ekspercki artykuł Katarzyny Gajdy, doradcy podatkowego w Rödl & Partner

TEMAT: Służbowe auto do prywatnych celów. Kilometrówka czy ewidencja jazd? ›››

 
09.01.2014 | Rzeczpospolita

Rzeczpospolita publikuje ekspercki artykuł Katarzyny Gajdy, doradcy podatkowego w Rödl & Partner

TEMAT: Służbowe auto do prywatnych celów. Jak rozliczyć użytkowanie auta służbowego na cele prywatne? ›››