Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Na tej stronie znajdą Państwo wypowiedzi i komentarze na temat działalności firmy Rödl & Partner. Tu także mogą Państwo znaleźć wypowiedzi naszych pracowników.

Grudzień 2015

23.12.2015 | Rzeczpospolita

Sprawozdanie finansowe to nie koniec

Tomasz Martyniuk, biegły rewident, Senior Associate biuro Rödl & Partner Poznań. ›››

 
23.12.2015 | Rzeczpospolita

Zestawień niezapłaconych faktur nie trzeba wysyłać do dostawców

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, partner w Rödl & Partner. ›››

 
23.12.2015 | Rzeczpospolita

Spis z natury: trzeba sprawdzić dostępność i stan fizyczny rzeczy

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, partner w Rödl & Partner. ›››

 
23.12.2015 | Rzeczpospolita

Inwentaryzacja: gotówka w kasie musi być policzona

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, partner w Rödl & Partner. ›››

 
23.12.2015 | Rzeczpospolita

Kończymy cykl „Zamknięcie roku”

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, partner w Rödl & Partner. ›››

 
18.12.2015 | Rzeczpospolita

Konsekwencje bezczynności rady nadzorczej

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.12.2015 | Rzeczpospolita

Odpowiedzialność za działania agenta

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" ›››

 
16.12.2015 | Rzeczpospolita

Wycena kredytu: do pożyczki trzeba doliczyć odsetki dotyczące 2015 r.

Przemysław Dudek, Senior Associate biuro Rödl & Partner Gliwice. ›››

 
16.12.2015 | Rzeczpospolita

Obowiązek kalkulacji odroczonego podatku tylko dla dużych firm

Bartosz Sowiński, biegły rewident, menedżer biuro Rödl & Partner Poznań. ›››

 
11.12.2015 | Rzeczpospolita

Spółki: kiedy projekt uchwały nie uzyskuje wymaganej większości głosów

Izabela Kwacz, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
11.12.2015 | Rzeczpospolita

Zmiana użytkownika wieczystego w toku postępowania aktualizacyjnego

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.12.2015 | Rzeczpospolita

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią

Agata Pietraszko, biegły rewident, Senior Associate Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
7.12.2015 | Rzeczpospolita

Podstawa wymiaru podatku od nieruchomości a wypis z ewidencji gruntów i budynków

Szczygieł, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków. ›››

 
7.12.2015 | Rzeczpospolita

Sądy ignorują wyrok TK w sprawie opłat handlowych innych niż marża

Bartosz 
Soloch, LL.M. (Bonn), młodszy prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
4.12.2015 | Rzeczpospolita

Konkurencja roszczeń o unieważnienie i uchylenie uchwały

Izabela Kwacz, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.12.2015 | Rzeczpospolita

Prawomocne skazanie a zakaz pełnienia funkcji w spółce

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ››› ›››

 
2.12.2015 | Rzeczpospolita

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. może być prostsze

Agnieszka Regulska, biegły rewident, Associate Partner biuro Rödl & Partner Warszawa i Michał Barański, konsultant, biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
2.12.2015 | Rzeczpospolita

Leasing w uproszczony sposób

Tomasz Martyniuk, biegły rewident, Senior Associate w Rödl & Partner w Poznaniu ›››

 
2.12.2015 | Rzeczpospolita

Leasing: opłatę wstępną rozlicza się w czasie

Tomasz Martyniuk, biegły rewident, Senior Associate w Rödl & Partner w Poznaniu ›››

 
2.12.2015 | Rzeczpospolita

Raty leasingu trzeba dzielić na części

Tomasz Martyniuk, biegły rewident, Senior Associate w Rödl & Partner w Poznaniu ›››

 
2.12.2015 | Rzeczpospolita

Klasyfikacja w leasingu nie zawsze oczywista

Tomasz Martyniuk, biegły rewident, Senior Associate w Rödl & Partner w Poznaniu ›››

 
Grudzień 2015 | Monitor Podatkowy

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ze środków kapitału zapasowego utworzonego z agio a przychód podatkowy wspólnika

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Grudzień 2015 | Monitor Podatkowy

Stosowanie procedury „TAX FREE” (zwrot podatku podróżnym) i stawki VAT 0% w przypadku sprzedaży towarów w ilościach hurtowych – niekorzystne stanowisko fiskusa i argumenty na obronę podatników

Tomasz Modzelewski, doradca podatkowy, Senior Associate biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Listopad 2015

28.11.2015 | Dziennik Gazeta Prawna

Odsetki: Wysoka stawka dla wyłudzeń, niska dla autokorekty

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
27.11.2015 | Rzeczpospolita

Kolejne powołanie na członka zarządu

Jarosław Kamiński, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
27.11.2015 | Rzeczpospolita

Jak udowodnić dług upadłego

Agnieszka Kosińska, radca prawny, Senior Associate biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" ›››

 
25.11.2015 | Rzeczpospolita

Księgowanie transakcji walutowych: jak ustalać różnice kursowe

Piotr Derylak, Senior Associate biuro Rödl & Partner Kraków. ›››

 
25.11.2015 | Rzeczpospolita

Księgowanie transakcji walutowych - wartość środków trwałych

Piotr Derylak, Senior Associate biuro Rödl & Partner Kraków. ›››

 
25.11.2015 | Rzeczpospolita

Księgowanie transakcji walutowych i ich wycena

Piotr Derylak, Senior Associate biuro Rödl & Partner Kraków. ›››

 
25.11.2015 | Rzeczpospolita

Skutki zmian w sprawozdaniach finansowych małych firm

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident, Kierownik projektu biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
25.11.2015 | Rzeczpospolita

Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident, Kierownik projektu biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
20.11.2015 | Rzeczpospolita

Na wezwanie do uiszczenia opłaty sądowej przysługuje zażalenie

Marta Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.11.2015 | Rzeczpospolita

Jakie składki od umów menedżerskich

Monika Spotowska, doradca podatkowy, adwokat, senior associate , biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.11.2015 | Rzeczpospolita

Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe

Marcin Karolczyk, Kierownik projektu, biuro Rödl & Partner Kraków. ›››

 
18.11.2015 | Rzeczpospolita

Skorygowana cena nabycia dotyczy zobowiązań finansowych

Marcin Karolczyk, Kierownik projektu, biuro Rödl & Partner Kraków ›››

 
18.11.2015 | Rzeczpospolita

Sprawozdanie finansowe: jak ujawniać udzielanie gwarancji lub poręczeń

Katarzyna Grzeganek, Senior Associate biuro Rödl & Partner Gliwice ›››

 
18.11.2015 | Rzeczpospolita

Sprawozdanie finansowe: stan rezerw i zobowiązań warunkowych trzeba zweryfikować

Katarzyna Grzeganek, Senior Associate biuro Rödl & Partner Gliwice ›››

 
18.11.2015 | Rzeczpospolita

Sprawozdanie finansowe: kiedy ujmować rezerwy

Katarzyna Grzeganek, Senior Associate biuro Rödl & Partner Gliwice ›››

 
13.11.2015 | Rzeczpospolita

Jak skutecznie zbyć akcje na okaziciela

Aleksander Adamus, radca prawny i senior associate w krakowskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
13.11.2015 | Rzeczpospolita

Czy inwestor odpowie za rezygnację wykonawcy z umowy o roboty budowlane

Tomasz Pleśniak, radca prawny we wrocławskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
6.11.2015 | Rzeczpospolita

Kto składa wniosek o upadłość spółki komandytowej

Agnieszka Kosińska, radca prawny, Senior Associate biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
6.11.2015 | Rzeczpospolita

Brak oznaczenia waluty w osnowie weksla

Hanna Czapla, prawnik w krakowskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.11.2015 | Rzeczpospolita

Transakcje na przełomie roku - jak rozliczać

Małgorzata Guzińska-Błońska biegły rewident, associate partner i kierownik działu audytu w Rödl & Partner w Gdańsku ›››

 
4.11.2015 | Rzeczpospolita

Zdarzenia po dacie bilansu mogą wpływać na sprawozdanie

Radosław Szponar biegły rewident w Rödl & Partner we Wrocławiu
Marcin Jarosz Senior Aassociate w Rödl & Partner we Wrocławiu ›››

 
4.11.2015 | Rzeczpospolita

Firmy przygotowują się do zamknięcia roku finansowego

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, partner w Rödl & Partner ›››

 
Listopad 2015 | Monitor Podatkowy

Czy dochód uzyskiwany przez okręgową izbę lekarską z działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Listopad 2015 | Monitor Podatkowy

Czy strata ze sprzedaży przedawnionych wierzytelności uprzednio zaliczonych do przychodów należnych może być kosztem podatkowym

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Październik 2015

30.10.2015 | Rzeczpospolita

Stwierdzenie zasiedzenie własności nieruchomości na rzecz osoby, która o to nie wnosiła

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
30.10.2015 | Rzeczpospolita

Naruszenie pierwszeństwa nabycia nieruchomości - roszczenia poprzedniego właściciela

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
23.10.2015 | Rzeczpospolita

Skutki odroczenia ogłoszenia wyroku

Marta Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
23.10.2015 | Rzeczpospolita

Skutki luki planistycznej

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
19.10.2015 | Rzeczpospolita

Część produkcji może odbywać się poza strefą ekonomiczną

Iwona Łaska-Rutkowska, doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "Specjalne Strefy Ekonomiczne". ›››

 
16.10.2015 | Rzeczpospolita

Wszczęcie egzekucji nie zawsze przerywa bieg przedawnienia

Karolina Sieraczek biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.10.2015 | Rzeczpospolita

Przyznanie wspólnikowi uprawnienia do wskazywania jednego kandydata na członka zarządu

Adam Intek, biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
11.10.2015 | Rzeczpospolita

Jak wypowiedzieć umowę najmu

Agnieszka Kosińska, radca prawny, Senior Associate biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.10.2015 | Rzeczpospolita

Ile odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy

Tomasz Pleśniak, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.10.2015 | Rzeczpospolita

Dywidenda - w jakim czasie wspólnik spółki z o.o. może dochodzić wypłaty

Jarosław Kamiński, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" ›››

 
2.10.2015 | Rzeczpospolita

Jak oceniać starą samowolę budowlaną

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
2.10.2015 | Rzeczpospolita

Co z dywidendą w przypadku likwidacji spółki

Jarosław Kamiński, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" ›››

 
Październik 2015 | Monitor PodatkowyDodatek

WYBRANE PODATKOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH

Dorota Białas, doradca podatkowy, Associate Partner, kierownik zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych, biuro Rödl & Partner Wrocław; dr hab. Marcin Jamroży, doradca podatkowy, radca prawny, Partner biuro Rödl & Partner Warszawa; Monika Spotowska, adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate, biuro Rödl & Partner Warszawa. Tomasz Pleśniak, radca prawny, Senior Associate biuro Rödl & Partner Wrocław; Iwona Łaska-Rutkowska, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa, Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków. ›››

 
Październik 2015 | Monitor Podatkowy

Wartość noclegu sfinansowanego przez pracodawcę a przychód pracownika

Marzena Rączkiewicz, doradca podatkowy, Associate Partner biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Październik 2015 | Monitor Podatkowy

Pracownicza impreza integracyjna bez podatku – korzystny wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.7.2014 r., K 7/13 na zmianę linii interpretacyjnej fiskusa

Tomasz Modzelewski, doradca podatkowy, Senior Associate biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Wrzesień 2015

28.09.2015 | Sun & Wind Energy

Referenzpreise für die erste RE-Ausschreibungen in Polen

Piotr Mrowiec, radca prawny, Associate Partner i kierownik zespołu ds. energii odnawialnej, biuro Rödl & Partner Poznań ›››

 
25.09.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy organ może rozwiązać umowę użytkowania wieczystego

Agnieszka Kosińska, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
25.09.2015 | Rzeczpospolita

Skutki naruszenia zakazu spełniania świadczeń

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.09.2015 | Rzeczpospolita

Podporządkowanie członka zarządu spółce a zatrudnienie

Patrycja Malesza, młodszy prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.09.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy można odstąpić od umowy sprzedaży

Marta Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
11.09.2015 | Rzeczpospolita

Zakres badania wniosku o wpis do księgi wieczystej

Justyna Biskupska, radca prawny biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
11.09.2015 | Rzeczpospolita

Co może pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Aleksander Adamus, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.09.2015 | Rzeczpospolita

Gdy dzieło ma wady istotne

Karolina Sieraczek, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.09.2015 | Rzeczpospolita

Forma uchwał w spółkach z jednym wspólnikiem

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Wrzesień 2015 | Monitor Podatkowy

Pobór podatku u źródła w przypadku wypłaty należności licencyjnych do transparentnej podatkowo spółki osobowej

dr hab. dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Wrzesień 2015 | Monitor Podatkowy

Restrykcyjne podejście organów podatkowych w zakresie możliwości korzystania z 25-dniowego terminu zwrotu VAT z faktur uregulowanych w drodze kompensaty – analiza zasadności podejścia fiskusa

Tomasz Modzelewski, doradca podatkowy, Senior Associate biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Sierpień 2015

31.08.2015 | Rzeczpospolita

Co się dzieje z zezwoleniem strefowym przy restrukturyzacji

Anna Smagowicz-Tokarz , adwokat, Associate Partner i Hanna Czapla, prawnik biuro Rödl & Partner Kraków ›››

 
31.08.2015 | Dziennik Gazeta Prawna

Olimpijczycy traktowani jednakowo, a gminy nie stracą

Iwona Łaska-Rutkowska doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
21.08.2015 | Rzeczpospolita

Czy VAT powiększa korzyść leasingodawcy

Monika Spotowska, doradca podatkowy, adwokat, senior associate , biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
21.08.2015 | Rzeczpospolita

Kto odpowiada za nieuczciwą reklamę

Bartosz 
Soloch, LL.M. (Bonn), młodszy prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
12.08.2015 | Rzeczpospolita

Jak ująć darowiznę w księgach rachunkowych darczyńcy

Radosław Szponar biegły rewident oraz Magdalena Kozłowska konsultantka podatkowa biuro Rödl & Partner Wrocław. ›››

 
12.08.2015 | Rzeczpospolita

Hojne firmy muszą się mierzyć z podatkowymi zawiłościami

Radosław Szponar biegły rewident oraz Magdalena Kozłowska konsultantka podatkowa biuro Rödl & Partner Wrocław. ›››

 
12.08.2015 | Rzeczpospolita

Biegły rewident to klucz do sukcesu. Jak dobrze wybrać?

Bartosz Sowiński, biegły rewident, menedżer oraz Edyta Maciorowska aplikant na biegłego rewidenta, Senior Associate biuro Rödl & Partner Poznań. ›››

 
7.08.2015 | Rzeczpospolita

Użytkownik wieczysty nie podzieli

Agnieszka Kosińska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
7.08.2015 | Rzeczpospolita

Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu spółki

Izabela Kwacz, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.08.2015 | Rzeczpospolita

PIT dla gminy będzie mógł być wyższy

Jacek Puszczewicz, Starszy konsultant podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Sierpień 2015 | Monitor Podatkowy

Transakcje dokonywane z powiązaną spółką komandytową a ceny transferowe

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Sierpień 2015 | Monitor Podatkowy

Prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych – aktualny problem większości podatników VAT

Justyna Pomorska, doradca podatkowy, Senior Associate biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Lipiec 2015

24.07.2015 | Rzeczpospolita

Domniemanie czasu trwania kadencji członka zarządu spółki

Aleksander Adamus, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
24.07.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy można wypowiedzieć najem na czas określony

Karolina Sieraczek, radca prawny, biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.07.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy producent energii nie zapłaci akcyzy

Tadeusz Piekłowski, agent celny, Specjalista ds. ceł biuro Rödl & Partner Wrocław ›››

 
20.07.2015 | Rzeczpospolita

Wydatki inwestycyjne w strefie rozlicza się według zasady kasowej

Monika Spotowska, Senior Associate, adwokat, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
15.07.2015 | Rzeczpospolita

Nie każda nieścisłość w księgach musi oznaczać poprawki w sprawozdaniu

Małgorzata Guzińska-Błońska, biegły rewident biuro Rödl & Partner Gdańsk. ›››

 
15.07.2015 | Rzeczpospolita

Można uniknąć skomplikowanych korekt

Małgorzata Guzińska-Błońska, biegły rewident biuro Rödl & Partner Gdańsk. ›››

 
13.07.2015 | Dziennik Gazeta Prawna

Po kontroli NIK potrzeba: specjalistów, narzędzi technicznych, a przede wszystkim lepszego prawa

Anna Główka, radca prawny oraz Marcin Jeliński, doradca podatkowy, rzeczoznawca biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
10.07.2015 | Rzeczpospolita

Skutki zawarcia umowy po wygaśnięciu pełnomocnictwa

Tomasz Pleśniak, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.07.2015 | Rzeczpospolita

Co zrobić z majątkiem spółki

Jarosław Kamiński, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" ›››

 
Lipiec 2015 | Monitor Podatkowy

Podatek od odsetek wypłacanych w ramach cash-poolingu

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Lipiec 2015 | Monitor Podatkowy

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a uczestnictwo w podatkowej grupie kapitałowej

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Czerwiec 2015

26.06.2015 | Rzeczpospolita

Dorozumiany sposób zawarcia umowy o pracę

Patrycja Malesza, Prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
26.06.2015 | Rzeczpospolita

Decyduje data przyjęcia opłaty przez pocztę

Marta Skurska, radca prawny, biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
24.06.2015 | Rzeczpospolita

Niewielkie spółki mogą wykazywać mniej szczegółowe dane

Łukasz 
Merta, biegły rewident, 
Senior Associate 
biuro Rödl 
& Partner Gliwice. ›››

 
15.06.2015 | Dziennik Gazeta Prawna

Komu mają służyć porządki w interpretacjach

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
12.06.2015 | Rzeczpospolita

Prokura łączna z członkiem zarządu nie jest dopuszczalna

Joanna Górniak, radca prawny, biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
12.06.2015 | Rzeczpospolita

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe

Jarosław Hein, adwokat, doradca podatkowy, Associate Partner biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.06.2015 | Rzeczpospolita

Zakup używanych maszyn i urządzeń pozbawia prawa do pomocy publicznej

Anna Smagowicz-Tokarz , adwokat, Associate Partner i Hanna Czapla, prawnik biuro Rödl & Partner Kraków oraz Dorota Białas, doradca podatkowy, Associate Partner, kierownik zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych, biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "Specjalne Strefy Ekonomiczne". ›››

 
5.06.2015 | Rzeczpospolita

Ograniczenie praw właściciela musi być poprzedzone negocjacjami

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
5.06.2015 | Rzeczpospolita

Korekta ceny w umowie o zamówienie publiczne

Anna Smagowicz-Tokarz, adwokat, Associate Partner biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Czerwiec 2015 | Monitor Podatkowy

Jak interpretować pojęcie wszelkiego rodzaju pożyczek w przepisach dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Czerwiec 2015 | Monitor Podatkowy

Wycofanie części wkładu ze spółki komandytowej a przychód podatkowy

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Czerwiec 2015 | OST-WEST CONTACT

Seit Januar 2015 – Neue Regelungen für Verrechnungspreise

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

Maj 2015

29.05.2015 | Rzeczpospolita

Ocena przeliczania kredytów walutowych

Karolina Sieraczek, radca prawny, biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
29.05.2015 | Rzeczpospolita

Kto udziela pełnomocnictwa do reprezentowania zagranicznej firmy

Jarosław Kamiński, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" ›››

 
28.05.2015 | Rzeczpospolita

Rolnik z ulgą rodzinną

Komentarz ekspercki - Jacek Puszczewicz, starszy konsultant podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
28.05.2015 | Rzeczpospolita

Skutki zmian kursów walut mogą być mniej dotkliwe

Bartosz Sowiński, biegły rewident oraz Halina Geremek, Kierownik projektu biuro Rödl & Partner Poznań ›››

 
22.05.2015 | pv magazine

Small steps to solar progress

Piotr Mrowiec, radca prawny, Associate Partner i kierownik zespołu ds. energii odnawialnej, biuro Rödl & Partner Poznań ›››

 
22.05.2015 | Rzeczpospolita

Opłaty legalizacyjnej nie można umorzyć w części ani w całości

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
22.05.2015 | Rzeczpospolita

Czy kwoty dofinansowania z UE podlegają egzekucji

Tomasz Pleśniak, Starszy Prawnik biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
15.05.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy zażalenie złożono w terminie

Marta Skurska, radca prawny, biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
15.05.2015 | Rzeczpospolita

Wierzyciel rzeczowy może wnieść o upadłość

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
13.05.2015 | Rzeczpospolita

Jak ujmować, wyceniać i prezentować rezerwy

Łukasz Merta, Senior Associate biuro Rödl & Partner Gliwice. ›››

 
12.05.2015 | TVN 24 BiŚ

Odsetki od zaliczki na podatek dochodowy

Renata Kabas-Komorniczak, Partner, doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
11.05.2015 | Dziennik Gazeta Prawna

Byle się mówiło… czyli prezydencki projekt zmian w ordynacji

Monika Bartosiewicz,doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
8.05.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy użytkownik mniej zapłaci

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.05.2015 | Rzeczpospolita

Skutki zgłoszenia żądania wyłączenia wspólnika

Aleksander Adamus, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
6.05.2015 | Rzeczpospolita

W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony

Marcin Kapera, biegły rewident, Associate Partner i Anna Truszyńska, Konsultant biuro Rödl & Partner Wrocław ›››

 
Maj 2015 | Monitor Podatkowy

Niedostateczna kapitalizacja – kalkulacja limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Maj 2015 | Monitor Podatkowy

Uczestnictwo nierezydenta w polskiej spółce komandytowej a powstanie zakładu zagranicznego

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Kwiecień 2015

30.04.2015 | Rzeczpospolita

Fiskus nie ma racji, żądając korekty wstecz

Komentarz ekspercki - dr hab. dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
29.04.2015 | Rzeczpospolita

Co decyduje o zmianie kwalifikacji zobowiązań warunkowych

Agnieszka Regulska, biegły rewident, Associate Partner biuro Rödl & Partner Warszawa i Michał Barański, konsultant, biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
28.04.2015 | Sun & Wind Energy

Finally feed-in tariffs for Poland

Piotr Mrowiec, radca prawny, Associate Partner i kierownik zespołu ds. energii odnawialnej, biuro Rödl & Partner Poznań ›››

 
28.04.2015 | TVN 24 BiŚ

Kara za niezłożenie pitu

Renata Kabas-Komorniczak, Partner, doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
27.04.2015 | Rzeczpospolita

Podział spółki przez wydzielenie. A co z zezwoleniem strefowym?

Dorota Białas, doradca podatkowy, Associate Partner i kierownik zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych, biuro Rödl & Partner Wrocław oraz Agnieszka Gliwińska, starszy prawnikik Rödl & Partner Wrocław ›››

 
24.04.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy sprzeciw jest w terminie

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
24.04.2015 | Rzeczpospolita

Wymagalność potrącanej wierzytelności

Karolina Sieraczek, radca prawny, biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
17.04.2015 | Rzeczpospolita

Bez wpływu na odpowiedzialność członków zarządu

Izabela Kwacz, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
17.04.2015 | Rzeczpospolita

Skutki przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Aleksander Adamus, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
13.04.2015 | Rzeczpospolita

Czy fiskus doszacuje dochód przedsiębiorcy strefowemu

Renata Papała, doradca podatkowy, specjalista ds. cen transferowych biuro Rödl & Partner Gliwice oraz Michał Gosek Senior Associate, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "Specjalne Strefy Ekonomiczne". ›››

 
10.04.2015 | Rzeczpospolita

Skutki niedotrzymania terminu zabudowy działki

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.04.2015 | Rzeczpospolita

Wpływ wykreślenia spółki z KRS na jej zobowiązania

Monika Spotowska, Senior Associate, adwokat, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
3.04.2015 | Rzeczpospolita

Jakie są skutki naruszenia zasad reprezentacji spółki

Aleksander Adamus, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
3.04.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy linki do cudzych utworów są dopuszczalne

Marek Kołodziński, aplikant radcowski biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
1.04.2015 | Rzeczpospolita

Fiskus dostanie daninę od porad nabytych za granicą

dr hab. dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Kwiecień 2015 | Monitor Podatkowy

Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a przychód podatkowy

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Kwiecień 2015 | Monitor Podatkowy

Odliczenie 100% VAT w przypadku samochodów służbowych udostępnianych pracownikom do celów prywatnych na zasadach komercyjnych (za pełną odpłatnością) – restrykcyjne podejście organów podatkowych

Tomasz Modzelewski, Senior Associate, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa, Jacek Puszczewicz, starszy konsultant podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

Marzec 2015

27.03.2015 | Rzeczpospolita

Jakie są warunki przyjęcia do spółdzielni

Karolina Sieraczek, radca prawny, biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
27.03.2015 | Rzeczpospolita

Obowiązek wnoszenia dopłat w umowie spółki

Jarosław Kamiński, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.03.2015 | TVN 24 BiŚ

Rozliczanie straty przedsiębiorstwa

Renata Kabas-Komorniczak, Partner, doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
20.03.2015 | Rzeczpospolita

Które budynki gospodarcze bez obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
20.03.2015 | Rzeczpospolita

Jak wykonuje prawo głosu akcjonariusz, który ma wiele akcji

Aleksander Adamus, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków ›››

 
13.03.2015 | Rzeczpospolita

Czego żądać w przypadku zbiegu roszczeń

Marta Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
13.03.2015 | Rzeczpospolita

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Michał Prokop, Manager, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
12.03.2015 | TVN 24 BiŚ

Podatek należny od podwożenia samochodem i użyczenia mieszkania

Renata Kabas-Komorniczak, Partner, doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
06.03.2015 | Rzeczpospolita

Jaka reprezentacja spółki wobec pracowników

Patrycja Malesza, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
06.03.2015 | Rzeczpospolita

Usługa jednostki budżetowej dla gminy z VAT

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Marzec 2015 | Monitor Podatkowy

Obowiązek pobrania podatku u źródła w przypadku najmu urządzenia przemysłowego za granicą

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
Marzec 2015 | Monitor Podatkowy

Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji na nabycie lub wytworzenie środków trwałych

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

Luty 2015

27.02.2015 | Rzeczpospolita

We wzorcu tylko prawo właściwe dla konsumenta

Karolina Sieraczek, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
27.02.2015 | Rzeczpospolita

Skutki nieustalenia terminu wypłaty dywidendy

Izabela Kwacz prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
23.02.2015 | Rzeczpospolita

Czy można rozliczyć stratę po utracie zezwolenia strefowego

Monika Spotowska, Senior Associate, adwokat, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "Specjalne Strefy Ekonomiczne". ›››

 
20.02.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy konieczna zgoda wspólników

Aleksander Adamus, radca prawny, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
13.02.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy powództwo wnoszą wszyscy konsorcjanci

Anna 
Smagowicz-Tokarz, adwokat i Associate 
Partner, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
13.02.2015 | Rzeczpospolita

Jakie przesłanki współtwórczości

Marek Kołodziński, aplikant radcowski, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
06.02.2015 | Rzeczpospolita

Bez dostępu do drogi nie będzie pozwolenia

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
06.02.2015 | Rzeczpospolita

Czy klauzula proporcjonalności jest dopuszczalna

Marta Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
03.02.2015 | TVN 24 BiŚ

Nowe prawo konsumenckie

Jarosław Kamiński, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
02.02.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy dowóz do pracy bez PIT

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Luty 2015 | Monitor Podatkowy

Problem kwalifikacji przedmiotu umowy pożyczki: czy na potrzeby PCC pożyczane pieniądze stanowią rzeczy, czy kreują prawo majątkowe? Zagrożenia i możliwości interpretacyjne na przyszłość

Tomasz Modzelewski, Senior Associate, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Luty 2015 | Monitor Podatkowy

Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów i usług własnym pracownikom i zleceniobiorcom

Monika Bartosiewicz doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Styczeń 2015

30.01.2015 | Rzeczpospolita

Jaki rok obrotowy w nowej spółce

Monika Spotowska, Senior Associate, adwokat, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
30.01.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy można dostać więcej niż ryczałt

Michał Prokop, Senior Associate, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
26.01.2015 | Rzeczpospolita

Jakie są zasady zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych

Jacek Puszczewicz, starszy konsultant podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
23.01.2015 | Polskie Radio

Płaca minimalna w Niemczech dla kierowców: oświadczenia nie pomogą

Wywiad - dr Monika Kubaczyńska, Manager, radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
23.01.2015 | Rzeczpospolita

Zdolność spółki w organizacji do nabycia nieruchomości

Aleksander Adamus, radca prawny, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
23.01.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy sąd zasądzi odsetki za okres po wyroku

Karolina Sieraczek, radca prawny, biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.01.2015 | Rzeczpospolita

W strefach trochę trudniej

Anna 
Smagowicz-Tokarz, adwokat i Associate 
Partner, biuro Rödl & Partner Kraków oraz Magdalena Jania,, prawnik, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "Specjalne Strefy Ekonomiczne". ›››

 
16.01.2015 | Rzeczpospolita

To nie była opłata za przyjęcie do sprzedaży

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.01.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy można odwołać członka zarządu spółdzielni

Vanina Prokop-Sawicka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
09.01.2015 | Rzeczpospolita

Nie stosuje się wprost przepisów kodeksu cywilnego

Izabela Kwacz, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
09.01.2015 | Rzeczpospolita

Nabywca nieruchomości nie płaci kosztów jej wyceny

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
05.01.2015 | Rzeczpospolita

Moneyback trochę mniej korzystny

Jacek Puszczewicz, starszy konsultant podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
02.01.2015 | Rzeczpospolita

Kiedy odrębna własność lokalu użytkowego

Karolina Jastrzębska, radca prawny biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
02.01.2015 | Rzeczpospolita

Jak liczyć termin dla opłaty adiacenckiej

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Styczeń 2015 | Monitor Podatkowy

Koszty uzyskania przychodu przy wniesieniu wierzytelności własnej do spółki kapitałowej.

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Styczeń 2015 | Monitor Podatkowy

Rozliczanie kosztów związanych z ubieganiem się o dotację z funduszy UE na finansowanie budowy farmy wiatrowej

dr hab. / dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››