Kontakt
Therese Baginski

biegły rewident
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 71 606 00 00
E-Mail

Rödl & Partner jest jedną z wiodących firm doradczych pochodzenia niemieckiego świadczącą usługi w zakresie audytu finansowego, outsourcingu księgowości oraz outsourcingu kadr i płac, doradztwa podatkowego i prawnego, consultingu. Firma Rödl & Partner została założona w 1977 roku w Norymberdze. Obecnie posiada 111 biur w 50 krajach i zatrudnia 4900 pracowników. Wspieramy przedsiębiorstwa realizujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne na całym świecie. Naszymi klientami są głównie firmy średniej wielkości posiadające zagraniczne spółki zależne i realizujące międzynarodowe projekty. Wiele z nich to firmy rodzinne, działające na dużą międzynarodową skalę. Rödl & Partner reprezentowana jest we wszystkich ważnych centrach gospodarczych świata, a szczególnie silną pozycję rynkową zdobyła w Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej oraz w Azji i USA.

  Na świecie W Polsce*
Biura 111 6
Pracownicy 4900 500
Pracownicy z tytułami zawodowymi 1435 155
Adwokaci/ radcy prawni 480 34
Biegli rewidenci 464 17
Doradcy podatkowi 491 33
Doradcy na rzecz przedsiębiorstw i konsultanci IT 300 21
Księgowe/i z uprawnieniami Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych   50

*Pracownicy posiadający dwa lub trzy tytuły zawodowe zostali wykazani w odpowiednich grupach zawodowych, ale w łącznym zestawieniu widnieją jako jedna osoba. Dlatego też łączna liczba pracowników z tytułami zawodowymi nie odpowiada sumie pracowników z tytułami zawodowymi w poszczególnych grupach. 

Liczba pracowników w Polsce, stan na 27.06.2018

Rödl & Partner w Polsce obejmuje następujące spółki:

  • Roedl Audit sp. z o.o.
  • Roedl Outsourcing sp. z o.o.
  • Roedl Consulting sp. z o.o.
  • Rödl Kancelaria Prawna sp.k.
  • IT Roedl Consulting sp. z o.o. sp.k.