Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Rödl & Partner założył w 1977 roku w Norymberdze Dr. Bernd Rödl, niemiecki adwokat, który wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, zdobył także tytuł biegłego rewidenta oraz doradcy podatkowego. Po upadku Muru Berlińskiego w 1989 r. Rödl & Partner rozszerzył swoją działalność na Wschodnie Niemcy. Byliśmy jedną z pierwszych zachodnioniemieckich firm doradczych, które zdecydowały się na ten krok. Chwilę później otworzyliśmy nasze pierwsze biuro poza granicami Niemiec – w Pradze, a następnie w Budapeszcie i w Warszawie. Potem zakładaliśmy oddziały w Moskwie, St. Petersburgu, Tallinie, Rydze, Wilnie, Bratysławie, Bukareszcie, Lublanie, Zagrzebiu, Kiszyniowie, Mińsku oraz w innych miastach Europy Środkowej i Wschodniej. W wielu postkomunistycznych krajach byliśmy pierwszą niemiecką firmą doradczą.

W 1994 roku Rödl & Partner jako pierwsza niemiecka firma doradcza otrzymała licencję na świadczenie usług w Chińskiej Republice Ludowej. Wkrótce potem otworzyliśmy biura w Szanghaju, Hong Kongu, Pekinie i Guangzhou, a następnie w Singapurze i Dżakarcie. Po tych sukcesach naturalne było dla nas, że powinniśmy być wszędzie tam, gdzie są nasi klienci. Dlatego od 1998 roku wraz z otwarciem pierwszego biura we Włoszech rozpoczęliśmy wzmacnianie naszej obecności w Europie Zachodniej. W krótkim czasie uruchomione też zostały oddziały w Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, a w 2008 roku w Wielkiej Brytanii. Równolegle otwieraliśmy biura na całym świecie – m.in. w USA, Brazylii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Tajlandii, Wietnamie, RPA, Meksyku, a w 2013 roku w Malezji. Z lokalnej kancelarii staliśmy się ogólnoświatową firmą doradczą.

W Polsce posiadamy sześć biur. Przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa obsługa doradcza zarówno inwestorów zagranicznych, jak i przedsiębiorstw krajowych. Obejmuje ona badanie sprawozdań finansowych, księgowość finansową i płacową, doradztwo w kwestiach podatkowych, prawnych i personalnych. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim.

Kamienie milowe

2018 Otwarcie nowych biur w Portugalii (Lizbona i Porto) i Austrii (Linz)

2017 25. lat w Polsce! 

2016 Rödl & Partner świadczy usługi profesjonalne w 106 biurach w 49 krajach.

2015 100. biuro Rödl & Partner powstaje w Bielefeld. 

2014 Otwarcie biur w Etiopii, Kenii oraz w Mjanmie. 

2013 Założenie biura w Azerbejdżanie, w Finlandii oraz na Cyprze. 

2011 Otwarcie biura w Meksyku.

2010 Założenie biura w Kazachstanie.

2009 Biuro w São Paulo zostaje wyróżnione znakiem jakości za usługi Rödl & Partner w zakresie audytu, doradztwa podatkowego i business process outsourcing.

2008 Powstają biura w Wietnamie i RPA

2005 Rödl & Partner zdobywa Amerykę Południową, zakładając pierwsze biuro w Brazylii.
Powstaje „Rödl Campus“ – nowa siedziba główna w Norymberdze.

2003 Otwarcie biura w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

2002 Rödl & Partner w gronie 50 najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Bawarii według rankingu „Bayern’s Best 50”.

2001 W rankingu „Europe’s 500“ Rödl & Partner otrzymuje wyróżnienie jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm w Europie.

2000 Ekspansja na rynek amerykański (USA).

1998 Powstają biura w Azji Południowo-Wschodniej (Malezja, Indonezja). Uzyskanie akredytacji amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd SEC (US Securities & Exchange Commission).

1994 Jako pierwsza niemiecka firma doradcza Rödl & Partner otrzymuje licencję pozwalającą na działalność w Chinach i buduje silną pozycję w tym kraju.

1992 Wejście na rynek polski i rosyjski.

1989 Ekspansja za granicę: Praga jako pierwszy przyczółek w Europie Środkowo-Wschodniej.

1977 Dr. Bernd Rödl zakłada w Norymberdze Rödl & Partner.