Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Członkostwo w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)

Niemal od początku swojej działalności Rödl & Partner towarzyszy inwestorom z krajów niemieckiego obszaru językowego wszędzie tam, gdzie dostrzegają oni potencjał dla rozwoju swojego biznesu. Na tej mapie Polska zajmuje miejsce szczególne już od ponad 20 lat, a Rödl & Partner na naszym rynku niezmiennie cieszy się opinią wiodącego doradcy w kontaktach polsko-niemieckich przedsiębiorców. Nie tylko wspieramy inwestorów z krajów niemieckojęzycznych w ich przedsięwzięciach na terenie Polski, ale ostatnio coraz częściej towarzyszymy także polskim firmom w ich drodze na Zachód, drodze, która niejednokrotnie wiedzie właśnie przez Niemcy.

W związku z tym naturalna jest dla nas przynależność do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska). AHK Polska została otwarta w 1995 roku i jest obecnie największą izbą bilateralną w Polsce. Jest też jedną z 83 niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych AHK, uznana przez Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK) oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

Izba ułatwia firmom start w obu krajach, oferując analizy rynku i indywidualne doradztwo rynkowe oraz poszukiwanie partnerów handlowych. AHK Polska pomaga w zakładaniu oddziałów i chce być dla przedsiębiorców partnerem i opiekunem w ich dalszej drodze. Poprzez liczne spotkania oferuje zrzeszonym przedsiębiorstwom możliwość budowania sieci kontaktów biznesowych oraz pomoc w kontaktach handlowych z firmami po obu stronach Odry. Oferta AHK Polska obejmuje także liczne szkolenia.

Dalszych informacji udziela:
Liliane Preusser


Członkostwo w Polsko-Skandynawskiej Izbie Gospodarczej (SPCC)

W odpowiedzi na stale powiększające się grono klientów skandynawskich, którzy z zadowoleniem korzystają z usług Rödl & Partner, otworzyliśmy Scandinavian Desk pod kierownictwem Renaty Kabas-Komorniczak. Równolegle firma Rödl & Partner przystąpiła do Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC). Dzięki członkostwu w SPCC możemy lepiej nastawić się na potrzeby klientów z tego rynku i zapewnić im kompleksowe doradztwo.

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) jest stowarzyszeniem, które zostało założone przez osoby prowadzące biznes, zainteresowane bądź związane ze Skandynawią. Izba działa na rynku od 2004 r., a powstała z połączenia czterech niezależnych organizacji biznesowych, które już wówczas funkcjonowały w Polsce od blisko 10 lat. Duńsko-Polska Izba Gospodarcza, Fińska Izba Handlowa, Szwedzki Klub Biznesowy oraz Norweskie Forum Biznesu stały się sekcjami narodowymi w ramach SPCC.

Izba wspiera polsko-skandynawskie kontakty biznesowe oraz stwarza nowe możliwości rozwoju dla firm członkowskich: zarówno tych, które prowadzą działalność w Polsce, jak i tych, funkcjonujących w Skandynawii. Skupiając top management prężnie działających firm polskich i skandynawskich, Izba stwarza wiele okazji do nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych poprzez organizację licznych spotkań w formule sprzyjającej integracji i budowaniu relacji. Ponadto SPCC oferuje konkretne wsparcie firmom, które poszukują partnerów biznesowych oraz informacji o rynku polskim i rynkach krajów skandynawskich

SPCC jest jedną z największych izb bilateralnych w Polsce i zrzesza obecnie ponad 350 firm z różnych branż, w tym największych skandynawskich inwestorów obecnych w Polsce. Członkowie Izby reprezentują najważniejsze sektory gospodarek krajów skandynawskich takich jak energetyka, budownictwo, transport i logistyka, telekomunikacja, przemysł chemiczny i drzewny oraz finanse i bankowość. Poza podmiotami duńskimi, fińskimi, norweskimi, szwedzkimi oraz polskimi do Izby należą także firmy estońskie i islandzkie.

Izba stawia sobie za cel także promowanie kultury skandynawskiej oraz wartości utożsamianych ze Skandynawią: uczciwej konkurencji, przejrzystości w biznesie, społecznej odpowiedzialności oraz szacunku dla środowiska naturalnego.

Dalszych informacji udziela
Renata Kabas-Komorniczak

Członkostwo w Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej

Specjalizujemy się w obsłudze klientów z niemieckiego obszaru językowego, ale nie obce jest nam międzynarodowe środowisko biznesowe. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasi klienci. Gotowi służyć im radą i pomocą. Dlatego wstąpiliśmy do Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, by zaoferować kompleksowe doradztwo (one stop shop) dla przedsiębiorstw z całego świata.

Izba powstała w 1998 roku w Warszawie. Liczy obecnie ok. 170 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce. Jej główne cele to wspomaganie działalności biznesowej firm członkowskich (networking), promocja i wspomaganie polsko-szwajcarskich stosunków gospodarczych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku inwestycji szwajcarskich w Polsce i polskich w Szwajcarii.

Dalszych informacji udziela:
Zofia Kurek

Rödl & Partner dołącza do Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC)

Z ofertą fachowego doradztwa z zakresu audytu finansowego, prawa, podatków oraz księgowości docieramy do wielu firm zagranicznych, działających w Polsce. Nie tylko do tych z niemieckiego obszaru językowego. Pokaźną część naszych klientów stanowią bowiem przedsiębiorstwa o rodowodzie anglosaskim, wysoko ceniące jakość i profesjonalizm, jakimi cechuje się Rödl & Partner. Aby być bliżej tych klientów, zostaliśmy członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC), która aktywnie działa na rzecz rozwoju biznesu firm brytyjskich  w Polsce. 

BPCC istnieje od 1992 r. Liczy obecnie prawie 400 członków, którzy reprezentują około 25% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Poza rozwijaniem kontaktów biznesowych, izba zajmuje się promocją najlepszych praktyk w polskiej i brytyjskiej gospodarce oraz kulturze. Aktywnie promuje idee społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Dalszych informacji udziela:
Anna Smagowicz-Tokarz

Członkostwo we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP)

Stale rozszerzamy zakres swojej działalności oraz rozwijamy współpracę z firmami z różnych obszarów językowych. Chcąc odpowiadać w możliwie największym stopniu na potrzeby francuskich klientów przystąpiliśmy do Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).  

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest jedną z największych i najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce, obecnie zrzesza ponad 400 firm z kapitałem francuskim i polskim. Izba powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy działających w Polsce przedsiębiorców francuskich. Zajmuje się wspieraniem i doradzaniem firmom francuskim w Polsce, budowaniem sieci kontaktów biznesowych, jak również organizowaniem tematycznych spotkań i seminariów oraz szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe. Izba prowadzi również promocję dobrych praktyk biznesowych.

Dalszych informacji udziela: 

Rödl & Partner dołącza do Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej

Ze względu na wspólne, środkowoeuropejskie położenie i rozwijający się rynek Polska stanowi dla  austriackich przedsiębiorstw atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji. Oferta Rödl & Partner dla przedsiębiorstw z Austrii jest atrakcyjna ze względu na obsługę w rodzimym języku oraz znajomość austriackiej kultury organizacyjnej. Rezultatem są nasze liczne doświadczenia we współpracy z klientami z Austrii. Ponieważ aktywność Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej świetnie współgra z działaniami Rödl & Partner, nasza firma dołączyła do grona jej członków.

Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej inicjuje oraz wspiera stosunki gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność na rynku polskim i austriackim. Sprzyja budowaniu relacji pomiędzy zrzeszonymi firmami, a także wspiera ich międzynarodową ekspansję. Jej działania, jako organizacji skupiającej przedsiębiorców z obydwu krajów, służą dodatkowo realizacji celu, jakim jest utworzenie w przyszłości bilateralnej izby polsko-austriackiej. Wspierając austriackie przedsiębiorstwa oraz promując inwestowanie w Polsce Rödl & Partner będzie wspomagał PAIWG w jej dążeniach.

Członkostwo w Polsko-Hiszpańskiej Izbie Gospodarczej

Przystąpienie Rödl & Partner do Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej jest kolejnym krokiem rozszerzania zakresu działania firmy i dbania o interesy klientów z hiszpańskiego obszaru językowego. Aby jak najpełniej odpowiadać na potrzeby klientów z różnych obszarów językowych i kulturowych staramy nieustannie się rozwijać, zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz nawiązywać nowe kontakty, co umożliwia właśnie członkostwo w Izbie.

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza powstała w 2000 roku w z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców. Głównym celem jej działania jest wsparcie firm członkowskich w rozwoju współpracy polsko-hiszpańskiej, między innymi poprzez rozpowszechnianie informacji na ich temat, szukanie partnerów handlowych w obu krajach. Izba przekazuje również swoim członkom aktualne informacje rynkowe i finansowo-ekonomiczne, związane z rozwojem eksportu i współpracy na wielu płaszczyznach, wykorzystując do tego stronę internetową, newsletter i regularnie wydawany folder Izby.

Rödl & Partner dołącza do Dolnośląskich Pracodawców

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Rödl & Partner został członkiem Dolnośląskich Pracodawców - Regionalnego Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan. Organizacja ta jest  jedną z najliczniejszych na Dolnym Śląsku. Związek powstał w 1992 roku i skupia obecnie ponad 150 firm działających w regionie. Członkostwo w związku umożliwia otrzymywanie aktualnych informacji gospodarczych z regionu oraz branie udziału w różnorodnych wydarzeniach związanych z życiem gospodarczym, które są organizowane na Dolnym Śląsku.

Organizacja współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia firmom korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju na rynku, często również wnioskuje o zmiany, opiniuje i zgłasza zastrzeżenia do aktów prawnych, lobbuje poprzez przygotowywanie komunikatów prasowych i wypowiedzi medialnych. 

Rödl & Partner członkiem Pracodawców Pomorza

W związku z dynamicznym rozwojem biura w Gdańsku Rödl & Partner nawiązał w styczniu 2017 roku współpracę z organizacją Pracodawcy Pomorza. 

Pracodawcy Pomorza to największa i najstarsza organizacja pracodawców na Pomorzu, została założona w 1991 roku pod nazwą Gdański Związek Pracodawców. Zrzesza blisko 1000 przedsiębiorstw o różnych profilach działalności – od mikroprzedsiębiorstw po duże koncerny, reprezentujące szerokie spektrum branżowe. Wśród zrzeszonych instytucji wymienić można również szkoły, uczelnie wyższe, czy ośrodki kulturalne. Misją organizacji jest dynamiczny i długofalowy rozwój gospodarczy  zarówno regionu, jak i podmiotów w niej zrzeszonych, obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa.

Pracodawcy Pomorza posiadają status organizacji reprezentatywnej, dzięki czemu mają bezpośredni wpływ na ustawodawstwo, jak również możliwość pozyskiwania funduszy unijnych które to aktywnie pozyskują. Organizacja działa jako lider i partner projektów przyczyniających się do rozwoju dialogu społecznego i przedsiębiorczości w regionie. Jest także członkiem Konfederacji Lewiatan.

Rödl & Partner partnerem Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia niemieckiej gospodarki

Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie niemieckiej gospodarki (Osteuropaverein der deutschen Wirtschaft) to organizacja z siedzibami w Berlinie i Hamburgu, która aktywnie służy wzajemnej wymianie doświadczeń pomiędzy niemieckimi przedsiębiorcami, a 29 krajami partnerskimi z Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego.

Stowarzyszenie zrzesza ponad 260 firm, w tym międzynarodowe koncerny, jak również specjalistyczne małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą one korzystać z usług doradczych, wymiany know-how oraz wsparcia w nawiązywaniu kontaktów. W ramach aktywności na rzecz członków Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie niemieckiej gospodarki organizuje kilkadziesiąt imprez rocznie, w tym „Konferencję Gospodarczą – Europa Wschodnia”, wyjazdy do krajów partnerskich,  spotkania ekspertów i seminaria, wydaje też liczne publikacje (http://www.osteuropaverein.org/publikationen/). 

Rödl & Partner jest aktywnym członkiem, a także partnerem Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia niemieckiej gospodarki. Prezesem stowarzyszenia jest dr Marcus Felsner, Partner Zarządzający Rödl & Partner. 

Aktywny udział w Stowarzyszeniu Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze 

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu powstało z Niemieckiego Koła Gospodarczego powołanego na początku lat 90. jako nieformalne zrzeszenie niemieckich inwestorów w Poznaniu. Od samego początku działalności celem Koła była wymiana doświadczeń z zakresu życia gospodarczego, jak również stworzenie sieci kontaktów z lokalnymi władzami oraz instytucjami. W przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej działalność Koła Gospodarczego została sformalizowana - działa ono obecnie jako stowarzyszenie. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego odbyło się 13.01.2004 r. Jego członkami, poza poznańskim oddziałem Rödl & Partner, są przedsiębiorstwa europejskie działające w Wielkopolsce, głównie z polsko-niemieckim kapitałem, a także przedstawiciele lokalnych instytucji oraz zrzeszeń. Organizacją działalności zajmuje się Biuro Polsko-Niemieckie Angelika Menze Sp. z o.o., natomiast Rödl & Partner, służył pomocą prawno-podatkową podczas tworzenia Stowarzyszenia. Działania Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu i Wielkopolsce mają stanowić zachętę dla potencjalnych inwestorów z Niemiec.

Szczegółowe informacje o działalności Stowarzyszenia znajdują się na stronie DWK Poznań

Członkostwo w Niemiecko–Polskim Stowarzyszeniu Prawników (niem. DPJV – Deutsch–Polnische Juristen–Verband)

DPJV z siedzibą w Berlinie zostało założone w 1990 r. Do najważniejszych celów stowarzyszenia należy poszerzanie wiedzy o polskim, niemieckim oraz europejskim prawie oraz krzewienie dobrych stosunków pomiędzy prawnikami Polski i Niemiec. DPJV należy do jednej z najbardziej aktywnych bilateralnych stowarzyszeń prawniczych w Europie. Ponad dwie trzecie z około 600 członków to prawnicy czynni zawodowo. 75 % członków jest z Niemiec, 25 % - z Polski. DPJV organizuje seminaria, konferencje oraz zjazdy naukowe w niemal każdej dziedzinie prawa. DPJV tworzy także forum spotkań dla polskich i niemieckich prawników, aby mogli oni zawrzeć kontakty zawodowe i prywatne. Wymiana praktykantów oraz aplikantów prawniczych pilotowana przez DPJV umożliwia poprzez wielomiesięczną pracę w kancelariach, organizacjach lub instytucjach obu krajów młodemu pokoleniu zapoznanie się z zawodem prawnika, prawem danego kraju i językiem prawniczym oraz osobliwościami innego państwa i ludzi. DPJV publikuje regularnie Niemiecko- Polskie Czasopismo Prawnicze (Deutsch- Polnische Juristen-Zeitung, DPJZ).Zawiera ono artykuły związane z prawem polskim, niemieckim oraz europejskim, orzecznictwem, a także problematyką prawa stosowanego. 

Szczegółowe informacje o działalności Stowarzyszenia znajdują się na stronie DPJV