Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Historia sukcesu Rödl & Partner zaczęła się w 1977 roku, od założenia w Norymberdze jednoosobowej firmy doradczej. Dr Bernd Rödl, założyciel firmy jako jeden z pierwszych adwokatów w Bawarii uzyskał  tytuły doradcy podatkowego i biegłego rewidenta. Od samego początku firma Rödl & Partner stawiała na interdyscyplinarne doradztwo. „Byłem przekonany, że przede wszystkim firmy rodzinne potrzebują kompleksowego doradztwa”, mówił dr Bernd Rödl. „Do dzisiaj jest to główny obszar naszej działalności.” 

Przełomowy moment dla kancelarii nadszedł wraz z upadkiem „żelaznej kurtyny”. Rödl & Partner jako pierwsza zachodnioniemiecka kancelaria otworzyła, jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec, biuro w Saksonii, w Niemczech Wschodnich. Zaraz potem, w 1989 roku, założona została pierwsza zagraniczna kancelaria w Pradze, a następnie kolejne w Warszawie i w Budapeszcie. „Było dla nas jasne, że chcemy zaopiekować się naszymi klientami w Europie Wschodniej. Konsekwentnie rozwijaliśmy działalność za granicą. Zdobyte doświadczenia w dziedzinie przedsiębiorczości dzisiaj możemy przekazać innym", podkreślał dr Bernd Rödl.

W roku 1994 nastąpiła ekspansja firmy do Chin. Rödl & Partner jako pierwsza spółka niemiecka otrzymał tam licencję na działalność w zakresie audytu, a następnie doradztwa prawnego. Obecnie Rödl & Partner posiada w Chinach 4 oddziały i zatrudnia ponad 120 pracowników. W roku 1999 Rödl & Partner wkroczył do USA, gdzie również był pierwszą niemiecką spółką specjalizującą się w świadczeniu usług w zakresie doradztwa i audytu. 

Kluczem do sukcesu okazało się wyraźne skoncentrowanie działalności na doradztwie dla niemieckich przedsiębiorstw. „Naszymi klientami zarówno w Niemczech, jak i za granicą są niemieckie firmy rodzinne prowadzące w przeważającej mierze działalność na arenie międzynarodowej. Służymy doradztwem oraz przeprowadzamy badania audytorskie w kraju i za granicą według jednolitych standardów. Udaje się to osiągnąć, ponieważ Rödl & Partner nie tworzy sieci luźnych przedsiębiorstw, lecz stanowi kancelarię z własnymi oddziałami. W ten sposób możemy utrzymywać nasze standardy jakości na arenie międzynarodowej.”, mówił dr Bernd Rödl. Dzisiaj Rödl & Partner posiada 108 biur w 50 krajach oraz zatrudnia ok. 4 500 pracowników. 

Rödl & Partner od ponad 30 lat swojej działalności  pozostaje wierny siedzibie założycielskiej. W roku 2005 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego kompleksu biurowego centrali Rödl & Partner w Norymberdze.  

Dr Rödl zawsze kładł duży nacisk na to, aby dzielić się swoim sukcesem. Jego zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne przynosi korzyści licznym instytucjom na całym świecie.

Przekazanie sterów kolejnej generacji

Dr Bernd Rödl opuścił zarząd spółki Rödl & Partner 31 października 2010 roku. Dalej jednak, jako założyciel i udziałowiec, pozostawał wybitnym przedstawicielem naszej firmy, służył swoją wiedzą i doświadczeniem, zasiadał w organach doradczych i radach nadzorczych licznych firm oraz pełnił funkcje honorowe. Dr Bernd Rödl zmarł 9 listopada 2015 roku.