Kontakt
Zofia Kurek

Associate Partner
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Równouprawnienie w zatrudnieniu

Jedną z fundamentalnych reguł, którymi kieruje się nasza firma jest zapewnienie równych szans w zatrudnieniu wszystkim pracownikom bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, obywatelstwo, wyznanie. Jednym z najważniejszych obszarów jest kwestia równouprawnienia płci. W Rödl & Partner zapewniamy wszystkim naszym pracownikom – kobietom i mężczyznom jednakowe możliwości rozwoju zawodowego, w tym awansu i wynagrodzeń. Uważamy, że podejście równych szans stymuluje rozwój zawodowy pracownika. Działanie w zróżnicowanym środowisku, w którym wszyscy mają równe szanse i w którym panują jasne reguły, stymuluje efektywność, pobudza kreatywność i zachęca do współpracy z innymi. 

Rola kobiet w Rödl & Partner

W Rödl & Partner wiemy jak ważną rolę w biznesie odgrywają kobiety. Zachęcamy do pracy w naszej Kancelarii jednocześnie dając im rozwiązania pozwalające pogodzić obowiązki wynikające z pracy zawodowej z wymagającymi rolami w życiu prywatnym. W Rödl & Partner wiemy, że pogodzenie życia zawodowego i życia rodzinnego jest trudne. Zwłaszcza, gdy oczekuje się narodzin dziecka, w rodzinie są już małe dzieci albo gdy pracownik podjął się opieki nad chorą osobą. Wówczas, aby poprowadzić karierę zawodową w pożądanym kierunku, nie wystarczy ją tylko zaplanować. To, czego wtedy potrzeba, to własna inicjatywa oraz firma, która w sposób elastyczny może zareagować na zmieniającą się sytuację życiową pracownika oraz zaoferowanie szansę kontynuowania kariery we wszystkich okresach życia. 

W naszej Kancelarii prawo do pracy w zgodzie z życiem rodzinnym jest nieodłącznym elementem filozofii przedsiębiorstwa. Kobietom powracającym po urlopie macierzyńskim i wychowawczym dajemy możliwość pracy na część etatu bądź wykonywania części obowiązków na zasadzie „home office”. Zasadą w naszej firmie jest elastyczny czas pracy (np. późniejsze rozpoczynanie pracy umożliwiające odprowadzenie dziecka do przedszkola) czy możliwość elastycznej formy zatrudnienia w postaci telepracy (po uzgodnieniu z przełożonym pracownik ma możliwość pracy z domu, co umożliwia mu opiekowanie się dzieckiem lub inną osobą z rodziny; wiąże się to również z zapewnieniem infrastruktury teleinformatycznej). 

Starania firmy doceniły nasze pracownice. W grudniu 2007 r. zostaliśmy nagrodzeni tytułem „Firmy nieprzeciętnie przyjaznej mamom”. W czerwcu 2012 roku ponownie otrzymaliśmy wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Mama w Pracy”.

Sport

W Rödl & Partner wiemy jak ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Ważnym jest również zachowanie dobrej kondycji, szczególnie w okresie wytężonej pracy. Naszym pracownikom zapewniamy dostęp do programu sportowo – rekreacyjnego w postaci karty członkowskiej uprawniającej do korzystania z centrów sportowych i rekreacyjnych.

Ponadto Rödl & Partner posiada własną drużynę piłkarską. Uczestniczy ona w rozgrywkach ligi prawniczo – finansowej w ramach ligi Let`s Go. W rozgrywkach ligi jesiennej 2009 nasza drużyna zdobyła I miejsce.