Kontakt
Zofia Kurek

Associate Partner
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

W Rödl & Partner mamy wytyczoną jasno ścieżkę rozwoju w każdym z działów. Podstawowym założeniem przyświecającym nam podczas tworzenia ścieżki kariery było danie pracownikom możliwości stałego rozwoju kompetencji oraz stawianie przed nimi interesujących wyzwań zawodowych. Zależy nam na tym, aby każdy z naszych pracowników rozwijał się w sposób przemyślany, a także taki, który zapewni mu satysfakcję, aby był zaangażowany w swój indywidualny rozwój. Podstawowym warunkiem do osiągania wysokich wyników jest motywacja  do podejmowania wyzwań oraz skalkulowanego ryzyka.

Funkcjonujący w naszej organizacji system ocen rocznych koncentruje się nie tylko na elementach twardych – merytorycznych, ale także na istotnych z punktu widzenia naszej organizacji elementów miękkich – kompetencji takich jak: umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, dobra organizacja pracy.