Kontakt
Zofia Kurek

Associate Partner
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Jesteśmy jedną z niewielu firm, której udało się wyłącznie w oparciu o własny potencjał stać się jedną z największych światowych spółek audytorskich i doradztwa podatkowego. Od samego początku istotę rozwoju naszej firmy stanowią pracownicy, którzy w sposób otwarty i twórczy podejmują wyzwania stawiane przez przyszłość. Wszyscy pracownicy wiedzą bowiem, że na udaną pracę zespołową składają się, poza wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, również indywidualne predyspozycje pozwalające osiągać stałe sukcesy. Są gotowi wykorzystywa na co dzień swoją wiedzę i pasję zawodową w zakresie wykraczającym poza ogólnie przyjęty zakres obowiązków.

Kładziemy duży nacisk na zdobywanie uprawnień zawodowych – adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, radcy prawnego, licencji Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Codzienna praca zespołowa łącząca różne dziedziny wiedzy stanowi najlepszy trening zawodowy. Ponadto w codziennych zadaniach oferujemy specjalistyczne kompleksowe szkolenia o tematyce zawodowej, stanowiące formę wsparcia w przygotowaniach do egzaminów zawodowych. Można spotkać u nas niestandardowe rozwiązanie ułatwiające dokształcanie: indywidualne wyznaczanie zakresu obowiązków dostosowanych do możliwości i aktualnych potrzeb pracownika.

W Rödl & Partner do podnoszenia kwalifikacji zawodowych służy także unikalny program szkoleniowy zwany CAMPUS.

Rödl & Partner CAMPUS jest programem kształcenia i doskonalenia zawodowego zapewniającym jego uczestnikom jednolite standardy wiedzy (dzięki połączeniu samodzielnych studiów on-line i intensywnego szkolenia końcowego). Oferowane szkolenia obejmują swoim zakresem audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne i księgowość. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny, dopasowany do swojej dziedziny program szkolenia, który realizuje w sumie w okresie około dwóch lat.

Celem programu szkoleniowego jest zapewnienie Rödl & Partner specyficznej cechy, która odróżnia nas od konkurencyjnych firm audytorskich i doradczych. Tym wyróżnikiem mają być tak samo wysokie i specyficzne umiejętności naszych pracowników merytorycznych we wszystkich oddziałach zagranicznych pozwalające doradzać przedsiębiorstwom niemieckim i ich spółkom córkom we wszystkich kwestiach związanych ze sprawozdaniami finansowymi, problemami prawnymi, podatkowymi i rachunkowymi. Uczestnicząc w programie Rödl & Partner CAMPUS pracownicy otrzymują dostęp do globalnych zasobów wiedzy i możliwość uczenia się od najlepszych.