Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Biuletyn mogą Państwo otrzymywać bezpłatnie pocztą elektroniczną bądź też, odwiedzając regularnie nasze strony internetowe, uzyskać go w formacie *PDF

Przed rozpoczęciem korzystania z ww. usług (subskrypcji e-biuletynu bądź samodzielnego pobieraniu e-biuletynu ze strony internetowej www.roedl.pl) Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rödl & Partner.

Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.