Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Rok 2019 niesie ze sobą znaczące zmiany w prawie podatkowym, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Część nowych regulacji jest nadal opracowywana, ich ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Nie sprzyja to planowaniu działań na kolejne miesiące, w tym wprowadzaniu koniecznych modyfikacji wewnętrznych procedur, sprawozdawania i rozliczania się z urzędami. Nadchodzące zmiany dotyczą m.in.: cen transferowych, wydatków na samochody służbowe, kosztów uzyskania przychodów, czy podatku u źródła od dywidend i należności licencyjnych.

10 najważniejszych zmian w podatkach w roku 2019

Aby ułatwić przedsiębiorcom zapoznanie się z najważniejszymi zmianami, eksperci Rödl & Partner opracowali krótką broszurę „10 najważniejszych zmian w podatkach w roku 2019”, w której w przystępny sposób omawiają nowe przepisy i konsekwencje ich wprowadzenia. Każda zmiana została skomentowana przez doradców podatkowych i zobrazowana przykładami.

  • Z broszury dowiesz się jak zmiany mogą rzutować na Twoje przedsiębiorstwo oraz jakie kroki należy podjąć, aby się do nich przygotować.
  • Komentarze ekspertów wskazują najistotniejsze wymogi, które należy spełnić i najważniejsze działania, które należy podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji.
  • Dzięki jasno sformułowanym rekomendacjom będziesz przygotowany na wprowadzenie nowych przepisów.