Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

„Dokumentacja podatkowa cen transferowych” – nowa publikacja
ekspertów Rödl & Partner

„Dokumentacja podatkowa cen transferowych” to nowa publikacja, której redaktorem naukowym jest dr hab. Marcin Jamroży. Współautorami książki są między innymi Anna Główka, Michał Gosek, Marcin Jeliński, Renata Papała, prof. Christian Rödl, Michael Scharf oraz Dominika Tyczka.

Publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jej autorzy wskazują możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych oraz przedstawiają liczne przykłady dokumentacji różnego rodzaju transakcji lub zdarzeń,

jak również schematy postępowania czy kwestionariusze. Przykłady dokumentacji podatkowych, zarówno lokalnej (local file), jak i grupowej (master file), wynikają z bogatych doświadczeń

zawodowych poszczególnych autorów, stąd też zawierają cenne komentarze, wskazówki ważne dla praktyków.

„Dokumentacja podatkowa cen transferowych” uwzględnia nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.

Wydawnictwo: ODDK
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 800
ISBN: 978-83-7804-3287

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
- kształt i konsekwencje jej wprowadzenia

Autorzy: Marcin Jamroży, Anna Główka, Iwona Łaska – Rutkowska, Monika Spotowska

Wydawnictwo: ODDK Gdańsk
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 282
ISBN: 978-83-7804-323-2

W książce omówiono nowe regulacje obowiązujące od 15 lipca 2016 oraz zwrócono szczególną uwagę na: 

 • przesłanki unikania opodatkowania – co może spowodować uznanie danej czynności za objętą tą klauzulą, co oznacza pojęcie „sztuczności sposobu działania”, jak rozumieć niedozwoloną „korzyść podatkową”
 • konsekwencje unikania opodatkowania i wydanie decyzji wymiarowej przez organ podatkowy
 • postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania
 • kompetencje i zasady działania Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
 • wydawanie opinii zabezpieczających mających służyć zabezpieczeniu się podatników przed uznaniem ich czynności za unikanie opodatkowania. 

Publikacja zawiera również ujednolicony tekst Ordynacji podatkowej z wyróżnionymi zmianami wprowadzającymi klauzulę.  

VAT 2015. Komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym)

Autorzy: Katarzyna Judkowiak (red.), Halina Lebrand (red.), Justyna Pomorska

Wydawca: ODDK, 2015
Wydanie: 2/2015
ISBN: 978-83-7804-231-0
Zamówienia: ODDK

VAT 2015. Komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym) to kolejna obszerna publikacja Katarzyny Judkowiak, Haliny Lebrand i Justyny Pomorskiej  zawierająca najnowszy stan prawny (1.04.2015) i dokładne omówienie przepisów ustawy oparte na różnorodnych przykładach oraz podpowiedzi najkorzystniejszych rozwiązań a także nowe orzecznictwo NSA, WSA, TSUE, organów skarbowych i interpretacje MF.

Komentarz pozwala wyjaśnić wiele konkretnych problemów związanych ze stosowaniem aktualnych przepisów ustawy o VAT m.in. w zakresie:

 • rozpoznawania obowiązku podatkowego, 
 • fakturowania,
 • podstawy opodatkowania i korygowania podstawy opodatkowania według przepisów wprowadzonych w 2014 roku,
 • odliczania podatku naliczonego VAT.

Dołączony do książki suplement elektroniczny zawiera:

 • tekst komentarza do ustawy o VAT,
 • ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług,
 • załączniki do ww. ustawy,
 • zestaw aktualnych rozporządzeń Ministra Finansów,
 • przepisy unijne: dyrektywa UE 2006/112/WE w zakresie VAT, rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do ww. dyrektywy.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej.
Aspekty prawne i podatkowe

Autorzy: D. Białas, M. Gosek, dr hab. M. Jamroży, M. Kapera, R. Papała, M. Przybył, A. Smagowicz-Tokarz, M. Spotowska, P. Wojszczyk

Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 978-83-255-7186-3 
Wydanie: I, 2015
Zamówienia: C.H. Beck

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne i podatkowe to publikacja przygotowana przez specjalistów Rödl & Partner, w której szczegółowo omówiono przepisy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym. 

Publikacja uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 20 października1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Uwzględnia także najnowszą planowaną nowelizację, która dotyczy m.in.: wprowadzenia regulacji w zakresie zwrotu pomocy publicznej, określenia przesłanki złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia oraz wprowadzenia możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy. 

Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu, interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe oraz przykładom i kazusom, Czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego.

Opodatkowanie samochodów służbowych
w działalności gospodarczej (PIT, CIT, VAT)

Autorzy: Białas Dorota, Krawczyk Michał

Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 978-83-255-6656-2
Wydanie: I, 2014
Zamówienia: C.H. Beck

Książka współautorstwa Doroty Białas zawiera szczegółowy opis zmian przepisów dotyczących rozliczania przez przedsiębiorców wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych w działalności gospodarczej. Celem opracowania jest przedstawienie sposobów rozliczeń podatkowych akceptowanych przez organy podatkowe, pozwalających na optymalizację i usprawnienie rozliczeń przedsiębiorców.

Publikacja podzielona jest na rozdziały, które dotyczą:

 • Zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.
 • Zniesienia zaświadczeń VAT-23, VAT-24 i VAT-25.
 • Zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Przepisów przejściowych dotyczących zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
 • Wpływu zmian przepisów ustawy o VAT na podatki dochodowe.
 • Wskazówek organów podatkowych.

Publikacja uwzględnia najnowszą nowelizację ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.), która dotyczy rozliczania przez przedsiębiorców podatku VAT związanego z nabyciem oraz używaniem samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmiany weszły w życie 1.4.2014 r.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Będzie ona przydatna przede wszystkim praktykom – doradcom podatkowym, urzędnikom, księgowym, ekonomistom oraz radcom prawnym.  

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Autorzy: dr Marcin Jamroży (red.)

Wydawca: ODDK, 2014
Wydanie: II
ISBN: 978-83-7804-190-0
Cena: PLN 170,00 net
Zamówienia: ODDK

Zaktualizowane II wydanie „Dokumentacji podatkowej cen transferowych” pod redakcją dr Marcina Jamroży zawiera niezbędne informacje na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wskazując jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych. Wyjaśnieniom towarzyszą liczne przykłady dokumentacji podatkowej dla różnego rodzaju transakcji, schematy postępowania i instrukcje.

W książce przedstawiono również zagadnienia dotyczące zasad stosowania metod szacunku przy określaniu wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności przenoszenia funkcji gospodarczych za granicę, a także wybrane aspekty związane z postępowaniem podatkowym i kontrolnym w zakresie cen transferowych oraz z instrumentami ograniczającymi ryzyko podatkowe. Autorzy zwracają także uwagę na zagrożenia pojawiające się w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstw powiązanych.

VAT 2014. Komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym)

Autorzy: Katarzyna Judkowiak (red.), Halina Lebrand (red.), Justyna Pomorska

Wydawca: ODDK, 2014
ISBN: 978-83-7804-177-1
Cena: PLN 220,00 net
Zamówienia: ODDK

Nowa publikacja Katarzyny Judkowiak, Haliny Lebrand i Justyny Pomorskiej poświęcona zmianom w ustawie o podatku VAT w roku 2014 zawiera wnikliwy komentarz do każdego artykułu ustawy oraz ilustruje na postawie przykładów skomplikowane konstrukcje prawne. Książka omawia wszystkie zmiany wprowadzone w roku 2014 oraz zawiera interpretacje nowych przepisów, niepublikowane dotychczas orzeczenia sądów administracyjnych (NSA i WSA) wydane po ogłoszeniu ustawy, bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki.  Ponadto autorki udzielają również praktycznych wskazówek odnośnie do zasad odliczania podatku od wydatków związanych z samochodami, z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów. Uzupełnienie wydania stanowi bardzo przydatny w praktyce suplement elektroniczny.

Podatek VAT – instruktaż rozliczania z przykładami

Autorzy: Katarzyna Judkowiak

Wydawca: ODDK, 2014
ISBN: 978-83-7804-207-5
Cena: PLN 150,00 net
Zamówienia: ODDK

„Podatek VAT - instruktaż rozliczania z przykładami”  Katarzyny Judkowiak to niezbędny w każdej firmie instruktaż szczegółowo regulujący zasady wdrożenia nowych zasad ustalania, dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług po ostatnich nowelizacjach ustawy. 

Wprowadzone w roku 2014 liczne zmiany w ustawie powodują wśród podatników wiele trudności, które autorka szczegółowo objaśnia w swojej książce opierając się przy tym na praktycznych przykładach. W książce można znaleźć wyczerpujące informacje na temat:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego (zasada ogólna i zasady szczególne),
 • podstawy opodatkowania,
 • stawek podatkowych,
 • nowych zmian w fakturowaniu,
 • podatku naliczonego w podatku od towarów i usług,
 • deklaracji.

Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz

Wydawca: C.H. Beck Warszawa, 2014
Wydanie: III

ISBN: 978-83-255-6469-8
Cena: PLN 199,00 net
Zamówienia: C.H. Beck

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o podatku od towarów i usług uwzględnia najnowsze zmiany w ustawie, które obowiązują od 01.04.2014 r. Częstotliwość, rodzaj i zakres nowelizacji ustawodawstwa podatkowego stanowią poważny problem dla przedsiębiorców inwestujących w Polsce, stąd nieodzowne jest dla nich regularne monitorowanie zmian legislacyjnych i skutków z nich wynikających. Dlatego też kontynuujemy rozpoczętą przez nas w roku 2004 serię tłumaczeń na język niemiecki polskich ustaw i mamy nadzieję, że niniejsze tłumaczenie pomoże szerokiej grupie jego odbiorców pokonać nie tylko barierę językową, ale także ułatwi zrozumienie polskich przepisów podatkowych i tym samym zachęci do aktywności gospodarczej w Polsce.

Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT. Wzorcowy regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych (z suplementem elektronicznym)

Autorzy: Katarzyna Judkowiak, Justyna Pomorska

Wydawca: ODDK, 2014
ISBN: 978-83-7804-211-2
Cena: PLN 150,00 net
Zamówienia: ODDK

Instruktażowe omówienie praktycznych aspektów podatkowych (VAT, PIT, CIT) związanych z wykorzystywaniem przez podatników samochodów w działalności gospodarczej na gruncie najnowszych nowelizacji ustaw podatkowych, w tym m.in.:

 • instruktaż odliczania podatku VAT naliczonego od nabycia samochodów oraz ich używania na podstawie umów leasingu,
 • zasady odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych,
 • nowe metody korygowania podatku VAT naliczonego w razie zmiany przeznaczenia samochodu,
 • reguły opodatkowania sprzedaży samochodów, w tym także używanych,
 • ujęcie wydatków związanych z samochodami, w tym także kwoty podatku VAT, na gruncie przepisów o podatkach dochodowych.

Autorki używając jasnego i precyzyjnego języka – komentują zmiany nowego systemu odliczania podatku od samochodów, na konkretnych przykładach, co czyni tę książkę wybitnie praktyczną. 

Szczególnie cenny jest dołączony wzorcowy regulamin użytkowania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych z dokumentacją, który pomoże wdrożyć w firmie konkretne rozwiązania i będzie pomocą przy ewentualnej kontroli. 

Najem lokali użytkowych
Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Autorzy: Tomasz Balcerak, Anna Główka, Marcin Jamroży, Katarzyna Judkowiak, Renata Kabas-Komorniczak, Grzegorz Stachyra

Wydawca: ODDK, 2013
ISBN: 978-83-7804-095-8
Cena: PLN 150,00 net
Zamówienia: ODDK

Nowa książka pod redakcją Marcina Jamrożego pt. „Najem lokali użytkowych. Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe” zawiera szczegółową analizę najmu lokali użytkowych począwszy od umowy najmu poprzez opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatkiem VAT oraz podatkiem od nieruchomości po aspekty rachunkowe takie jak ujęcie bilansowe, przychody i koszty, wycena i przekwalifikowanie nieruchomości oraz kalkulacja czynszu najmu. Analiza jest poparta licznymi przykładami z praktyki, dzięki czemu książka jest przejrzysta i zrozumiała oraz może stanowić praktyczne źródło wiedzy zarówno dla dyrektorów finansowych i księgowych jak również prawników, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

VAT 2013/2014
Komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym)

Autorzy: Katarzyna Judkowiak (red.), Halina Lebrand (red.), Justyna Pomorska

Wydawca: ODDK, 2013
ISBN: 978-83-7804-045-3
Cena: PLN 220,00 netto
Zamówienia: ODDK

Niniejsza publikacja łączy szczegółową analizę przepisów ustawy o podatku VAT z praktycznymi przykładami z wieloletniej praktyki autorek, orzecznictwem i interpretacjami Ministerstwa Finansów. Komentarz obejmuje wyjaśnienie wszystkich nowych zagadnień związanych ze zmianami w ustawie obowiązującymi kolejno od 1 stycznia 2013, 1 kwietnia 2013 oraz 1 stycznia 2014. Znajdziemy w nim szczegółowe wyjaśnienie problemów związanych między innymi z fakturowaniem, zasadami korekty, zmianami w rozliczeniach kasowych, nowymi stawkami podatkowymi, nieodpłatnym wydaniem towarów na cele promocji i reklamy, eksportem towarów i wiele innych. Dzięki takiemu połączeniu publikacja ta stanowi nieocenione źródło wiedzy dla wszystkich praktyków i osób mających na co dzień do czynienia z problemami wynikającymi z interpretacji wyżej wymienionej ustawy.

Dołączony do publikacji suplement elektroniczny zawiera załączniki do ustawy oraz ujednolicone teksty przepisów o VAT z wyróżnieniem najnowszych zmian, nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących oraz dyrektywę unijną 2006/112/WE w zakresie VAT i rozporządzenie Unii Europejskiej nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 ustanawiające środki wykonawcze do powyższej dyrektywy.

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości

Opracownie redakcyjne: Rafał Sobczyk, Agnieszka Regulska
Wydawca: ODDK, 2012
ISBN: 978-83-7804-040-8
Cena: PLN 220,00 netto 
Zamówienia: ODDK

W niniejszej publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych w świetle uregulowań MSSF/MSR, interpretacji KIMSF, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości (w tym m.in.: wycena początkowa, wycena po początkowym ujęciu, amortyzacja, utrata wartości, usunięcie składnika, zmiana klasyfikacji rzeczowych aktywów trwałych). Szczegółowo scharakteryzowano również wymogi dotyczące ujawnień dodatkowych informacji o tych składnikach majątku w sprawozdaniach finansowych. 

Niemal połowę objętości książki stanowią przykłady praktyczne, zaczerpnięte w większości z rzeczywistych transakcji i zdarzeń gospodarczych, z jakimi mieli okazję zetknąć się jej autorzy w trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej. Ilustrują one praktycznie wszystkie wytyczne, zawarte w poszczególnych paragrafach MSR 16 oraz pozostałych standardach, omówionych w niniejszej publikacji. 

Dodatkowo, również wszelkie różnice pomiędzy uregulowaniami MSSF/MSR a przepisami ustawy o rachunkowości, zobrazowane zostały przykładami, pozwalającymi lepiej zrozumieć istotę i znaczenie tych różnic.

Publikacja przygotowana wg stanu prawnego i zakresu obowiązywania standardów na dzień 01.01.2012, przy czym opisane zostały w niej te standardy i interpretacje, które przyjęto do stosowania w kształcie zatwierdzonym przez UE

Spółka osobowa prawa handlowego

Opracownie redakcyjne: Marcin Jamroży, Agnieszka Jamroży
Wydawca: ODDK, 2011
ISBN: 978-83-7804-006-4
Cena: PLN 84,60netto 
Zamówienia: Wolters Kluwer Polska ABC 

W niniejszej publikacji znajdujemy nie tylko analizę powstawania, działalności, kończenia funkcjonowania spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa), ale i omówienie wielu innych zagadnień, w tym spółek osobowych prawa cywilnego (cywilna, cicha), europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, czy wreszcie innych wybranych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W praktyce znajdujemy bardzo niewiele  opracowań, w których są zawarte aspekty podatkowe związane z tymi formami gospodarczymi. Dlatego też niniejsza praca jest bez wątpienia jedną z pierwszych publikacji na rynku wydawniczym, które nie tylko podejmują, lecz także omawiają ten trudny, ale jednocześnie pasjonujący każdego przedsiębiorcę, problem.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów, menedżerów.  

Praca cudzoziemców w Polsce

Opracowanie redakcyjne: Marcin Jamroży, Tomasz Major, Beata Pawłowska, Monika Spotowska
Wydawca: ODDK, 2011
ISBN: 978-83-7804-006-4
Cena: PLN 150,00netto 
Zamówienie: ODDK 

Niniejsza publikacja zawiera szczegółowy i praktyczny instruktaż dla firm delegujących do Polskich cudzoziemców i zatrudniających ich w naszym kraju. 
Procesy globalizacyjne spowodowały, że w ostatnich latach znacząco wzrosło w Polsce zainteresowanie pracownikami z zagranicy. W sposób zauważalny zwiększyła się też liczba zagranicznych menedżerów oraz personelu średniego szczebla wykonujących pracę w polskich spółkach oraz polskich oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw. 
Niniejsza publikacja prezentuje wszystkie najważniejsze aspekty wykonywania pracy przez cudzoziemców. Autorzy w sposób przystępny i wyczerpujący opisują kwestie legalizacji pracy, opodatkowania, kontraktów oraz ubezpieczeń społecznych tej grupy pracowników, ilustrując możliwe stany faktyczne i prawne licznymi przykładami.

Umowa o roboty budowlane

Opracowanie redakcyjne: Marcin Jamroży, Przemysław Fil, Agnieszka Jamroży, Halina Lebrand
Wydawca: ODDK, 2011
ISBN: 978-83-7804-010-1
Cena: PLN 160,00netto 
Zamówienia: ODDK

Najnowsze opracowanie przygotowane przez specjalistów Rödl & Partner  to szczegółowa i praktyczna analiza problemów podatkowych związanych z realizacją kontraktów budowlanych, wynikających zarówno ze stosowania przepisów ustaw o podatkach dochodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również ustawy o VAT. 

Publikację otwiera charakterystyka prawna umowy o roboty budowlane, natomiast końcowy rozdział dotyczy ujęcia i wyceny kontraktów długoterminowych na gruncie prawa bilansowego. Rozważania zilustrowane są licznymi przykładami z praktyki Autorów.

Niniejsza pozycja adresowana jest w szczególności do praktyków z branży budowlano-montażowej, a także dyrektorów finansowych, księgowych,  kontrolerów, prawników, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

VAT 2011 Komentarz do zmian - ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian; nowe rozporządzenia wykonawcze

Autor: Katarzyna Judkowiak
Wydawca: ODDK, 2011
ISBN: 978-83-7426-723-6
Cena: 140,00 PLN netto 
Zamówienia: ODDK

Praktyczne, poparte przykładami omówienie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujących na rok 2011, takich jak:

 • zmiana poszczególnych stawek VAT;
 • nowe zwolnienia od podatku – zmiana systematyki przepisów;
 • nieodpłatne przekazanie towarów – zmiany w rozliczaniu;
 • pełne odliczenie VAT naliczonego, gdy wartość współczynnika obliczanego dla celów określania kwoty VAT naliczonego podlegającego odliczeniu przekracza 98%, ale nie więcej niż 500 złotych;
 • odejście od zakazu odliczania podatku VAT naliczonego, jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%;
 • zmiany dotyczące samochodów „z kratką”;
 • nowe zasady dotyczące kas rejestrujących;
 • nowe definicje (np. towarów, nowych środków transportu).

Wskazówki, jak wykorzystać nowe możliwości i ułatwienia dotyczące rozliczania podatku VAT, a także pułapki, na jakie mogą się natknąć przedsiębiorcy. Wiele praktycznych uwag oraz ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem wprowadzonych zmian, a także 10 aktualnych i najczęściej wykorzystywanych rozporządzeń wykonawczych – to niezbędna pomoc w każdej firmie.

Podatki 2011 - Teksty jednolite ustaw VAT, PIT i CIT z praktycznymi komentarzami ekspertów z Rödl & Partner

Autorzy: Dorota Białas, Krzysztof Biernacki, Jarosław Hein,
Aleksandra Majnusz 
Wydawca: Wiedza i Praktyka, 2011
ISBN: 978-83-269-0372-4
Cena: 200,00 PLN netto 
Zamówienia: WiP

Jeśli rozliczasz VAT, PIT lub CIT, doskonale wiesz, że sam tekst znowelizowanej ustawy może okazać się niewystarczający, gdy przyjdzie Ci zmierzyć się sam na sam z nowymi przepisami. Tym bardziej że zmienione przepisy podatkowe niosą ze sobą wiele zupełnie nowych konsekwencji dla Twojej pracy. Publikacja ta zapewnia poczucie bezpieczeństwa i pomoże szybko i w komfortowy sposób przygotować się do zmian w ustawie o VAT oraz PIT i CIT.  

Eksperci z kancelarii Rödl & Partner krok po kroku wskażą Państwu poprawny sposób interpretacji wszystkich zmienionych przepisów oraz praktyczne konsekwencje, jakie z nich wynikają dla Pańśtwa pracy.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Redakcja: dr Marcin Jamroży

Autorzy: Anna Główka Anna Harasimowicz, Marcin Jeliński, Ewa Kubów, Katarzyna Łysiak, Małgorzata Ostrowska-Krzewina, Renata Papała,
Dr. Christian Rödl, Michael Scharf, Marcin Sobieszek, Anna Wydra

Wydawca: ODDK, 2010
Liczba stron: 462
ISBN: 83-74266-90-1
Cena: 150,00 PLN
Zamówienia: ODDK

Publikacja dostarcza niezbędnych informacji na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wskazując jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych.

Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak, Katedra Skarbowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH napisał  w swojej recenzji, iż (…) „Autorom książki udało się zaprezentować w sposób przyjazny dla czytelnika zarówno zagadnienia ogólne odnoszące się do tytułowej problematyki jak i problemy szczegółowe odnoszące się do specyfiki poszczególnych obszarów działalności podmiotów powiązanych” (…).

Z praktycznego punktu widzenia ważnym jest, fakt, że książka zawiera liczne przykłady dokumentacji podatkowych, schematy postępowania, kwestionariusze czy instrukcje. Powstały one dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów kancelarii Rödl & Partner, którzy w swojej praktyce zawodowej doradzają m.in. w zakresie dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Obciążanie ciężarów podatkowych

Doradcy podatkowi  (dr Marcin Jamroży  i Marcin Sobieszek) w ciekawy i praktyczny sposób analizują różne obszary działalności firmy i wskazują, jak w danym obszarze zmniejszyć  obciążenia podatkowe

Premiera rynkowa książki miała miejsce 28 maja 2010 r. „Obniżanie ciężarów podatkowych“; książka ukazała się dzięki  współpracy z wydawnictwem ODDK z Gdańska

Autorzy, doradcy podatkowi z Rödl & Partner, pokazują dodatkowo także prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych oraz za pośrednictwem zagranicznego zakładu oraz zagranicznej spółki córki.

Autor: dr Marcin Jamroży, Marcin Sobieszek 

Wydawca: ODDK, 2010
Liczba stron: 208
ISBN: 83-74266-83-3
Cena: 120,00 PLN
Zamówienia: ODDK

VAT 2010 - Komentarz do zmian

Praktyczne omówienie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzone ustawami z dnia 23 października 2009 r. oraz z dnia 2 grudnia 2009 r., odnoszących się do: zasad określania miejsca świadczenia, a tym samym opodatkowania, usług, rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług o charakterze ciągłym, zasad rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku podatników składających miesięczne deklaracje podatkowe, terminu i zasad sporządzania informacji podsumowujących, zwrotu podatku VAT naliczonego podmiotom zagranicznym niezarejestrowanym dla celów podatku VAT w Polsce oraz zwrotu zagranicznego podatku od wartości dodanej podmiotom polskim, zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
podwyższenia limitu obrotów.

Autorki – specjalistki z Rödl & Partner na podstawie przykładów przedstawiają nowe możliwości i ułatwienia dotyczące rozliczania podatku VAT, a także wskazują, na jakie pułapki mogą się natknąć przedsiębiorcy. Wiele praktycznych uwag oraz ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem wprowadzonych zmian to niezbędna pomoc w każdej firmie.

Autorzy: Katarzyna Judkowiak, Halina Lebrand

Wydawca: ODDK,
Format: B5, oprawa miękka klejona
Liczba stron: 304
ISBN: 83-74266-56-7
Cena: 70,00 PLN
Zamówienia: oddk
Kontakt z redaktorem Ewa Góra: Ewa.Gora‎@‎oddk.pl

Europejskie prawo spółek - Tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce

Czwarty tom "Europejskiego prawa spółek" poświęcony jest instytucjom prawnym znajdującym zastosowanie w stosunku do spółek zagranicznych, które - korzystając ze swobody przedsiębiorczości (freedom of establishment) - prowadzą w Polsce działalność gospodarczą. Swoboda przedsiębiorczości umożliwia spółkom z innych państw członkowskich przenoszenie do Polski swej siedziby oraz zakładanie w Polsce spółek-córek, oddziałów, agencji i biur. W ramach swobody przedsiębiorczości spółki zagraniczne mogą również uczestniczyć w procesach restrukturyzacyjnych (łączenie się, podział), w tym także z udziałem spółki polskiej jako spółki przejmującej bądź nowo założonej. Korelatem swobody przedsiębiorczości jest zakaz jej ograniczania, a więc zakaz stosowania przez państwa Wspólnoty (także przez Polskę) środków, które - jak to ujmuje ETS - korzystanie ze swobody przedsiębiorczości mogą utrudniać albo czynić mniej atrakcyjnym.

Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, na ile przepisy prawa polskiego są atrakcyjne dla spółek zagranicznych: ułatwiają czy utrudniają korzystanie przez te spółki ze swobody przedsiębiorczości.

dr Marcin Jamroży jest autorem rozdziału:
Orzecznictwo ETS w zakresie opodatkowania dochodów spółek.

Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym przede wszystkim do osób stosujących w praktyce przepisy znajdujące zastosowanie w stosunku do spółek zagranicznych z siedzibą w Polce.

autorzy:
Prof. dr hab. Jacek Napierała,
Dr. Marcin Jamroży,
Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka,
Tomasz Targosz,
dr Wojciech Klyta,
dr Paweł Grzegorczyk,
Jędrzej Jarzmanowski,
Dr. Krzysztof Oplustila,
dr Marcin Spyra.

Wydawca: Wolters Kluwer Polska – ABC, 2008 r.
Format: okładka twarda
Liczba stron: 412
ISBN: 978-83-7526-822-5
Cena: 99,00 PLN
Warszawa 2008, wydanie 1
Zamówienia: Wolters Kluwer Polska –.proinfo.pl

Inwestowanie w Polsce

Podatkowe i prawne warunki ramowe dla przedsiębiorstw niemieckich – wraz z zaleceniami w zakresie ich kształtowania

”Inwestowanie w Polsce” to podstawowe opracowanie dla (potencjalnych) inwestorów w Polsce oraz ich doradców, oferujące najbardziej aktualne, obszerne i praktyczne informacje we wszystkich kwestiach, które mają znaczenie w działalności gospodarczej w Polsce.

Podstawowe zagadnienia zawierają informacje z tematów tj. prawo podatkowe, bilansowe i prawo spółek: nabywanie przedsiębiorstw i nieruchomości w Polsce przez zagranicznych inwestorów, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Niemcami, podatki obrotowe (podatek VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych), zarysy prawa postępowania w sprawach podatkowych, prawo karno-skarbowe w Polsce, krajowe i transgraniczne finansowanie koncernów itp.

Dużym plusem tego podręcznika jest grono nadzwyczaj kompetentnych autorów, dysponujących dobrą znajomością warunków lokalnych. Autorzy poszczególnych rozdziałów są wieloletnimi pracownikami Rödl & Partner i mają bogate doświadczenia wyniesione z praktyki doradczej.

Redakcja:
Prof. Dr. Stephan Kudert, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą

Wydawca: Erich Schmidt Verlag, 2007 r.
Format: 15,8 x 23,5 cm,
Liczba stron: 891
ISBN : 978-3-503-09798-2
Cena: 86,00 EURO + koszty wysyłki
Zamówienia: Erich Schmidt Verlag

Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców

"Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców” to opracowanie przedstawiające wpływ opodatkowania na typowe decyzje gospodarcze przed-siebiorców.

W rozdziale I opisano skutki ekonomiczne opodatkowania oraz zagadnienia kształto-wania obciążeń podatkowych i uwzględniania podatków w procesie decyzyjnym, a w rodziale II scharakteryzowano metody pomiaru obciążenia podatkowego.Rozdziały III - VII i VIII-XI stanowią analizę bieżących i strategiczych decyzji przedsiębiorców.

Autorzy:
Prof. Dr. Stephan Kudert, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą
Dr. dr Marcin Jamroży

Wydawca: Wolters Kluwer Polska – ABC, 2007 r.
Format: 14,5cm x 20,5cm, oprawa broszurowa
Liczba stron: 280
ISBN : 83-7526-395-4
Cena: 59,00 PLN
Zamówienia: Wolters Kluwer Polska – ABC

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami - komentarz

Nowa Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską i Niemcami ma zasadniczo zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 roku. Zawiera postanowienia, odbiegające w swojej treści i skutkach od postanowień dotychczas obowiązującej umowy z 1972 r. Na gruncie nowej Umowy pobierany jest (z pewnymi wyjątkami) podatek u źródła od wypłacanych odsetek bądź należności licencyjnych. Dla przedsiębiorstw powiązanych istotne znaczenie ma drugostronna korekta podatku w przypadku zakwestionowania cen transferowych. Zmiany w opodatkowaniu objęły członków zarządu, a także pracowników oddelegowanych do pracy na obszarze innego państwa.

Obydwa państwa mają udzielać sobie wzajemnie pomocy w egzekucji wierzytelności podatkowych.

Trudno przecenić znaczenie Umowy w sferze stosunków gospodarczych pomiędzy naszymi państwami, mając chociażby na uwadze, że przedsiębiorcy z Niemiec znajdują się od lat w czołówce inwestorów zagranicznych w Polsce, zarówno pod względem wartości inwestycji, jak i liczby inwestorów.

Zapisy komentowanej Umowy zostały poddane szczegółowej analizie pod kątem praktycznych reperkusji podatkowych dla przedsiębiorców polskich i niemieckich. Publikacja podjęła próbę odpowiedzi na wątpliwości powstające przy stosowaniu Umowy. Zagadnienia przedstawiano w miarę możliwości przystępnie i zobrazowano przykładami. Poczyniono starania, aby w komentarzu zostały uwzględnione istotne regulacje zawarte w wewnętrznym - polskim i niemieckim - prawie podatkowym.

Redakcja:
dr Marcin Jamroży, doradca podatkowy
dr Adrian Cloer, adwokat

Wydawca: C.H. Beck, 2006 r.
Format: 140 x 218 mm
Liczba stron: 670
ISBN : 83-7483-261-4
Cena: 119,00 PLN
Zamówienia: C.H. Beck

Opodatkowanie spółki osobowej

Recenzja:

„W polskiej literaturze brakuje monografii dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki unikania podwójnego opodatkowania w świetle umów międzynarodowych. Tymczasem właśnie na tego rodzaju prace naukowe jest ogromne zapotrzebowanie ze strony praktyki.(...) Recenzowana praca doktorska jest zatem jedną z nielicznych rozpraw w literaturze polskiej, które dotyczą pozycji prawnej spółek osobowych (ich praw i obowiązków) związanych z opodatkowaniem dochodów”. Prof. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

„Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek niemających osobowości prawnej zarówno na gruncie prawa wewnętrznego, jak i międzynarodowego to problematyka ważna z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia, interesująca a nawet pociągająca intelektualnie i trudna”. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki).

Autor: dr Marcin Jamroży, doradca podatkowy

Wydawca: CH Beck, 2005 r.
Liczba stron: 194
ISBN : 83-7387-669-3
Cena: 45,00 PLN
Zamówienia: C.H. Beck

Ceny transferowe w planowaniu podatkowym

Książka powinna zainteresować praktyków, zatrudnionych w przedsiębiorstwach wszystkich branż dokonujących transakcji z krajowymi lub zagranicznymi przedsiębiorstwami powiązanymi.

Dostarcza niezbędnych informacji na temat sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej transakcji między podmiotami powiązanymi, wskaże możliwości optymalizacji opodatkowania, zawiera liczne przykłady, schematy postępowania i fragmenty przykładowych dokumentacji podatkowych.

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Istota cen transferowych
3. Normatywna regulacja zagadnienia cen transferowych
4. Ustalanie wartości rynkowej przedmiotu transakcji
5. Określanie zobowiązania podatkowego
6. Dokumentowanie wybranych rodzajów transakcji
7. Przepisy prawne

Stan prawny marzec 2005 r.

Autor: dr Marcin Jamroży, doradca podatkowy

Wydawca: Verlag Dashöfer
Format: A5
Liczba stron: 168
ISBN: 83-88285-53-X
Cena: 89,00 PLN
Zamówienia: Dashofer