Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Rödl & Partner uczestnicząc w organizowaniu szkoleń, konferencji, targów i spotkań biznesowych stwarza możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z wielu dziedzin biznesu m.in. finansów, podatków i prawa. Podstawą tego rodzaju spotkań jest współpraca z uznanymi firmami szkoleniowymi z Polski i z zagranicy. Prelegentami z ramienia Rödl & Partner są specjaliści - praktycy, którzy poza tym, że są ekspertami w danej dziedzinie mogą dzielić się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z codziennej pracy.

Oferta obejmuje: 

  • szkolenia zewnętrzne we współpracy z firmami szkoleniowymi,
  • szkolenia zamknięte (In company) – najczęściej na zlecenie Klienta. Ściśle dostosowane do specyficznych potrzeb Klienta.
  • seminaria otwarte i konferencje skierowane zarówno do osób prywatnych, jak również firm oraz różnych organizacji,

Szkolenia zewnętrzne we współpracy z firmami szkoleniowymi – bazują na ścisłej współpracy pomiędzy firmami szkoleniowymi a specjalistami z Rödl & Partner.

Szkolenia zamknięte są skuteczne i odpowiadają konkretnym potrzebom Klienta. Ten rodzaj szkoleń organizowany jest dla poszczególnych przedsiębiorstw i jest dopasowany dokładnie do potrzeb zleceniodawcy pod względem programu seminarium, metod szkoleniowych, miejsca oraz czasu przeprowadzenia szkolenia.

Seminaria otwarte i konferencje dostarczają wiedzy i umiejętności w oparciu o potrzeby rynku polskiego i ogólnoświatowe trendy biznesowe. Ich specyfika polega na tym, że w tych spotkaniach biorą udział przedstawiciele różnych firm, z różnych regionów kraju. Podczas tych spotkań istnieje możliwość wymiany informacji i spojrzenia własną firmę przez pryzmat osób pracujących na podobnych stanowiskach i spotykających się z podobnymi problemami w innych firmach.

Oferowane przez nas szkolenia oraz organizowane we współpracy z firmami szkoleniowymi prowadzone są przez wykładowców z bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy na co dzień zajmują się doradztwem dla naszych klientów.

Nasze usługi szkoleniowe zostały w dniu 23 kwietnia 2004 roku w Pałacu Lubomirskich - siedzibie Business Centre Club, Rödl & Partner uhonorowane „Medalem Europejskim”. Medal Europejski jest rekomendacją wystawioną wyróżnionym wyrobom i usługom przez Business Centre Club oraz najważniejszą instytucję zajmującą się integracją Polski z Unią Europejską – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Nagroda świadczy o wysokim poziomie oferowanych usług, które  są wykonywane w Polsce i charakteryzują się europejską jakością.

W latach ubiegłych wyróżnienie to otrzymaliśmy za usługi audytorskie i doradztwo podatkowe oferowane przez Rödl & Partner.