Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Strona ta poświecona jest wszelkim imprezom organizowanym przez Rödl & Partner, jak również wydarzeniom, które powstają we współpracy z firmami zewnętrznymi. Rödl & Partner bierze udział w seminariach, konferencjach i targach przeznaczonych dla klientów oraz potencjalnych pracowników. 

Marzec 2019

05.03.2019 | Warszawa

Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019r.


09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
Program:

10:00 – 10:30 Najważniejsze zmiany w prawie pracy

- Planowane zmiany w prawie pracy

- Zakaz pracy w niedzielę i święta

- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie

- Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy

10:30 - 11:30 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:00 Pracownicze Plany Kapitałowe

13:00 – 13:30 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Michał Prokop, adwokat, Manager
›››

Luty 2019

28.02.2019 | Wrocław

Najważniejsze zmiany w CIT w 2019 roku

Agenda:

09:45 Rejestracja i powitalna kawa.

10:00 – 11:00 Podatek u źródła i zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody osobowe.

11:00 – 11:15 Przerwa.

11:15 – 12:30 Zmiany sposobu rozliczania straty, mały podatnik, koszty finansowania dłużnego, innovation box, exit tax, podatek od nieruchomości komercyjnych, zmiany w rozliczaniu spółek kapitałowych, kryptowaluty.

12:30 – 12:45 Przerwa.

12:45 – 13:30 Problematyka cen transferowych oraz zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej – najważniejsze aspekty.

13:30 – 14:00 Pytania i networking.

Prowadzący:

Adrian Maczura doradca podatkowy, Manager

Agnieszka Gliwińska, doradca podatkowy, Senior Associate

Daria Walkowiak, adwokat ›››

 
28.02.2019 | Gliwice

Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019r.


Program:

09:30 – 09:45 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:45 – 11:15 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Planowane zmiany w prawie pracy
- Zakaz pracy w niedzielę i święta
- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Najważniejsze zmiany w prawie pracy (cd.)
- Pracownicze Plany Kapitałowe
- Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy.

13:00 – 13:30 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Grzegorz Gęborek, radca prawny, Senior Associate

Klaudia Kamińska-Kiempa, LL.M. (Heidelberg), radca prawny ›››

 
14.02.2019 | Wrocław

PPK i najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019r.

Program:

09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:15 – 10:45 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Planowane zmiany w prawie pracy
- Zakaz pracy w niedzielę i święta
- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Pracownicze Plany Kapitałowe

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Tomasz Pleśniak, radca prawny, Senior Associate

ZGŁOSZENIA

Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku polskim w dniu 14.02.2019 w godzinach 09:00-13:00 w biurze Rödl & Partner we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 19. ›››

 
12.02.2019 | Poznań

PPK i najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019r.

Program:

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 11:00 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:30 Pracownicze Plany Kapitałowe

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Katarzyna Małaniuk, radca prawny, Manager
›››

 
05.02.2019 | Kraków

Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019r.

09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:15 – 10:45 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Planowane zmiany w prawie pracy
- Zakaz pracy w niedzielę i święta
- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Najważniejsze zmiany w prawie pracy (cd)
- Pracownicze Plany Kapitałowe
- Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy.

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Klaudia Kamińska-Kiempa, LL.M. (Heidelberg), radca prawny ›››

Styczeń 2019

15.01.2019 | Warszawa

Zmiany w cenach transferowych od 01.01.2019

Agenda:

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:15 – 11:45 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych
˗ zmiany przepisów ogólnych
˗ nowe progi dokumentacyjne i zwolnienia z obowiązku dokumentowania
˗ obowiązki dokumentacyjne (Local File, Master File, Analiza porównawcza)
˗ obowiązki sprawozdawcze (deklaracje TP-R, CBC-P)

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych (cd)
˗ zmiany uprawnień organów podatkowych
˗ uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych (safe harbours)
˗ porównanie nowych i dotychczasowych regulacji prawnych, przepisy przejściowe
Aktualne wyroki i interpretacje podatkowe w zakresie cen transferowych

13:30 – 14:00 Pytania i rozmowy

Zmiany w cenach transferowych od 01.01.2019 ›››

Październik 2018

25.10.2018 | Poznań

Praktyczne aspekty RODO w działach HR. Zmiany w prawie pracy w 2019 roku.

PROGRAM:

09:45 –10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00 – 11:30 Praktyczne aspekty RODO w działach HR
› zgody pracowników
› przetwarzanie danych wrażliwych
› monitoring pracowników
› Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
› akta osobowe
11:30 – 12:15 Zimny bufet i rozmowy
12:15 – 13:45 Zmiany w prawie pracy w 2019 roku
› elektronizacja akt pracowniczych
› pracownicze plany kapitałowe
› ważne zmiany ustawy o związkach zawodowych (nowe definicje zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej organizacji związkowej)
13:45 – 14.30 Kawa i rozmowy ›››

Lipiec 2018

11.07.2018 | Düsseldorf

Inwestowanie w energie odnawialne w Polsce - szanse i wyzwania

11 lipca w Düsseldorfie odbędą się warsztaty „Inwestowanie w energie odnawialne w Polsce - szanse i wyzwania”. Podczas spotkania przedstawione zostaną aktualne polskie regulacje prawne i podatkowe dotyczące tego obszaru, jak również dotychczasowe i planowane tury aukcji na energie odnawialne. Wydarzenie jest skierowane do niemieckich przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w OZE w Polsce. Warsztaty poprowadzi Piotr Mrowiec, radca prawny, Associate Partner w Rödl & Partner. ›››

Czerwiec 2018

28.06.2018 | Poznań

Split payment – mechanizm podzielonej płatności

Miejsce: biuro Rödl & Partner w Poznaniu, ul. Górki 7

28.06.2018 r., godz. 9:45

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00 – 10:45 Czym jest i czego dotyczy split payment – zasady rozliczeń, rachunek „VAT”, odpowiedzialność solidarna.
10:45 – 11:30 Aspekty prawne split payment – własność środków zgromadzonych na rachunku, umowne wyłączenie, obligatoryjność mechanizmu. Jak to działa w Europie?
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:15 Praktyczne rozwiązania instytucji bankowych dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.
12:15 – 13:15 Korzyści i zagrożenia wynikające z mechanizmu Split Payment.
13:15 – 14:00 Konsultacje indywidualne, networking ›››

 
18.06.2018 | Warszawa

Audyt i wdrożenie RODO w praktyce

08:30 Rejestracja
09:00 Część prawna (Marta Wiśniewska)
09:45 Przerwa
10:00 Część technologiczna (Adam Wódz)
10:45 Przerwa
11:00 Część wdrożeniowa (Jarosław Chodkiewicz)
11:45 Lunch i networking ›››

 
15.06.2018 | Wrocław

Spotkanie: Split payment – mechanizm podzielonej płatności

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00 – 10:45 Czym jest i czego dotyczy split payment – zasady rozliczeń, rachunek „VAT”, odpowiedzialność solidarna. Korzyści i zagrożenia wynikające z mechanizmu.
10:45 – 11:30 Aspekty prawne split payment – własność środków zgromadzonych na rachunku, umowne wyłączenie, obligatoryjność mechanizmu. Jak to działa w Europie?
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:15 Split payment a płynność finansowa przedsiębiorstw. Audyt narzędzi finansowych.
12:15 – 13:15 Praktyczne rozwiązania instytucji bankowych dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.
13:15 – 14:00 Konsultacje indywidualne, networking ›››

Kwiecień 2018

14.04.2018 | Warszawa

Ceny transferowe – praktyka kontrolna

Agenda:
10:00 – 10:15
Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:15 – 11:30
Analiza ekonomiczna – benchmarking jako sposób mitygacji ryzyka?
Metody ustalania Cen Transferowych, jak je stosować w praktyce, wady i zalety poszczególnych metod, które są najpopularniejsze?
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
11:45 – 13:00
Praktyczne przykłady wyliczenia cen transferowych
13:00 – 13:15
Przerwa kawowa
13:15 – 14:45
Analiza funkcjonalna na co zwracać uwagę?
Transakcje jednego rodzaju, co to oznacza, czy można agregować transakcje?
Wartości transakcji vs limity transakcyjne, netto czy brutto?
Nowe wymogi:
Oświadczenie, jak powinno wyglądać? Co grozi za jego brak?
CIT TP – do czego służy?
Local File, jakie są najczęstsze błędy, co najczęściej kwestionują kontrolujący?
Master File?
14:45 – 16:00
Zimny bufet i rozmowy ›››

Marzec 2018

22.03.2018 | Warszawa

Compliance Management System

Agenda:
09:00 Rejestracja i śniadanie
09:30 RODO w praktyce – jak do tego podejść
10:00 Kontrola biznesowa – VAT w zakresie weryfikacji kontrahenta i split payment
10:30 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
11:00 Procedury antykorupcyjne w firmie i ochrona sygnalistów
11:30 Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ›››

Październik 2017

27.10.2017 | Poznań

Spotkajmy się w Rödl & Partner w biurze Poznań

Specjalnie dla Państwa zaprezentowane zostaną trzy aktualne tematy:

> Odpowiedzialność karno-skarbowa za tzw. „ przestępstwa fakturowe” po zmianach w 2017 roku
> Compliance – instrument zarządzania ryzykiem
> Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 2017 ›››

Maj 2017

17.05.2017 | Warszawa

Pakiet przewozowy – skutki dla sprzedających i nabywających towary oraz przewoźników

Program spotkania "Pakiet przewozowy – skutki dla sprzedających i nabywających towary oraz przewoźników"

I. Dostawy towarów podlegające monitorowaniu
> przegląd towarów wrażliwych
> limity ilościowe zwalniające od obowiązku monitorowania
> wyjątki

II. Obowiązki wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz kary za ich niedopełnienie
> obowiązki sprzedawcy towarów
> obowiązki nabywcy towarów
> obowiązki przewoźnika
> system SENT
> odpowiedzialność za naruszenie przepisów Ustawy

Organizator: Rödl & Partner ›››

Luty 2017

23.02.2017 | Warszawa

Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych – skutki dla polskich przedsiębiorców – kontynuacja

Program szkolenia Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych:

1. Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO)
stosowanie RODO do polskich przedsiębiorców
przegląd podstawowych, nowych instytucji oraz zmian

2. Skutki RODO dla polskich przedsiębiorców
funkcja Inspektora Ochrony Danych i jego nowe obowiązki w świetle nowych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29
prawo do przenoszenia danych oraz funkcja wiodącego organu nadzoru w świetle nowych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29
powierzenie przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
odpowiedzialność przedsiębiorców za naruszenie przepisów RODO ›››

 
15.02.2017 | Poznań

Zmiany w VAT w 2017

Program szkolenia Zmiany w VAT 2017:

Część I
Status podatnika VAT – rejestracja oraz wykreślenie
Nowe regulacje w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy
Opodatkowanie na zasadach reverse charge usług budowlanych
Podatek naliczony w przypadku odwrotnego obciążenia
Zmiany w zasadach określania podstawy opodatkowania w niektórych przypadkach
Zwrot VAT na rachunek bankowy

Część II
Zasady składania deklaracji
Nowy model prowadzenia ewidencji VAT
Sankcje wynikające z ustawy o VAT
Sankcje w Kodeksie karnym skarbowym i Kodeksie karnym związane z podatkiem od towarów i usług
Pozostałe zmiany

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
7.02.2017 | Gdańsk

Istotne zmiany w prawie i podatkach 2017

Program szkolenia Istotne zmiany w prawie i podatkach 2017:

I. Omówienie wybranych zmian w prawie w 2017 (wejście w życie pakiet nowelizacyjnego – „100 zmian dla firm”)

Prawo pracy (m.in. minimalne wynagrodzenie miesięczne i godzinowe)
Prawo umów - ewidencjonowanie liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (plus wyłączenia tego obowiązku)
Prawo cywilne (m.in. prokura łączna niewłaściwa, sobota jako ostatni dzień terminu)
Prawo gospodarcze (m.in. postępowanie kontrolne przedsiębiorców)
Spółki (m.in.: Zwiększenie transparentności w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, Poprawa ochrony wspólników mniejszościowych, Zmiana zasad ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych)

II. Wybrane zmiany w podatkach dochodowych

Najważniejsze zmiany w podatku CIT i PIT
Zmiany w innych ustawach wpływające na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców

III. Wybrane zmiany w ustawie o VAT

Zmiany w rozliczeniach VAT
Nowe zasady odpowiedzialności na gruncie ustawy o VAT

Organizator: Rödl & Partner ›››

Styczeń 2017

27.01.2016 | Gliwice

Zmiany w podatkach 2017

Program szkolenia Zmiany w podatkach 2017:

I. Zmiany Podatek VAT

Status podatnika VAT – rejestracja oraz wykreślenie
Opodatkowanie na zasadach reverse charge usług budowlanych
Podatek naliczony w przypadku odwrotnego obciążenia
Zwrot VAT na rachunek bankowy
Zasady składania deklaracji i prowadzenia ewidencji VAT
Nowe regulacje w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy
Przywrócenie sankcji VAT
Pozostałe zmiany

II. Zmiany Podatek dochodowy

Dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów
Klauzula Beneficial owner
Nowe zasady opodatkowania aportów
Regulacje dotyczące działalności innowacyjnej
Płatność gotówką powyżej 15 tys. zł a koszty uzyskania przychodu
Obniżona 15-proc. stawka CIT dla małych podatników
Wymiana udziałów
Podział przez wydzielenie
Nowe zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ)
PIT - kwota wolna od podatku

III. Ceny transferowe i obowiązki dokumentacyjne

Organizator: Rödl & Partner ›››