Kontakt
Liliane Preusser

Partner
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Strona ta poświecona jest wszelkim imprezom organizowanym przez Rödl & Partner, jak również wydarzeniom, które powstają we współpracy z firmami zewnętrznymi. Rödl & Partner bierze udział w seminariach, konferencjach i targach przeznaczonych dla klientów oraz potencjalnych pracowników. 

Październik 2017

27.10.2017 | Poznań

Spotkajmy się w Rödl & Partner w biurze Poznań

Specjalnie dla Państwa zaprezentowane zostaną trzy aktualne tematy:

> Odpowiedzialność karno-skarbowa za tzw. „ przestępstwa fakturowe” po zmianach w 2017 roku
> Compliance – instrument zarządzania ryzykiem
> Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 2017 ›››

Maj 2017

17.05.2017 | Warszawa

Pakiet przewozowy – skutki dla sprzedających i nabywających towary oraz przewoźników

Program spotkania "Pakiet przewozowy – skutki dla sprzedających i nabywających towary oraz przewoźników"

I. Dostawy towarów podlegające monitorowaniu
> przegląd towarów wrażliwych
> limity ilościowe zwalniające od obowiązku monitorowania
> wyjątki

II. Obowiązki wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz kary za ich niedopełnienie
> obowiązki sprzedawcy towarów
> obowiązki nabywcy towarów
> obowiązki przewoźnika
> system SENT
> odpowiedzialność za naruszenie przepisów Ustawy

Organizator: Rödl & Partner ›››

Luty 2017

23.02.2017 | Warszawa

Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych – skutki dla polskich przedsiębiorców – kontynuacja

Program szkolenia Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych:

1. Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO)
stosowanie RODO do polskich przedsiębiorców
przegląd podstawowych, nowych instytucji oraz zmian

2. Skutki RODO dla polskich przedsiębiorców
funkcja Inspektora Ochrony Danych i jego nowe obowiązki w świetle nowych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29
prawo do przenoszenia danych oraz funkcja wiodącego organu nadzoru w świetle nowych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29
powierzenie przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
odpowiedzialność przedsiębiorców za naruszenie przepisów RODO ›››

 
15.02.2017 | Poznań

Zmiany w VAT w 2017

Program szkolenia Zmiany w VAT 2017:

Część I
Status podatnika VAT – rejestracja oraz wykreślenie
Nowe regulacje w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy
Opodatkowanie na zasadach reverse charge usług budowlanych
Podatek naliczony w przypadku odwrotnego obciążenia
Zmiany w zasadach określania podstawy opodatkowania w niektórych przypadkach
Zwrot VAT na rachunek bankowy

Część II
Zasady składania deklaracji
Nowy model prowadzenia ewidencji VAT
Sankcje wynikające z ustawy o VAT
Sankcje w Kodeksie karnym skarbowym i Kodeksie karnym związane z podatkiem od towarów i usług
Pozostałe zmiany

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
7.02.2017 | Gdańsk

Istotne zmiany w prawie i podatkach 2017

Program szkolenia Istotne zmiany w prawie i podatkach 2017:

I. Omówienie wybranych zmian w prawie w 2017 (wejście w życie pakiet nowelizacyjnego – „100 zmian dla firm”)

Prawo pracy (m.in. minimalne wynagrodzenie miesięczne i godzinowe)
Prawo umów - ewidencjonowanie liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (plus wyłączenia tego obowiązku)
Prawo cywilne (m.in. prokura łączna niewłaściwa, sobota jako ostatni dzień terminu)
Prawo gospodarcze (m.in. postępowanie kontrolne przedsiębiorców)
Spółki (m.in.: Zwiększenie transparentności w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, Poprawa ochrony wspólników mniejszościowych, Zmiana zasad ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych)

II. Wybrane zmiany w podatkach dochodowych

Najważniejsze zmiany w podatku CIT i PIT
Zmiany w innych ustawach wpływające na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców

III. Wybrane zmiany w ustawie o VAT

Zmiany w rozliczeniach VAT
Nowe zasady odpowiedzialności na gruncie ustawy o VAT

Organizator: Rödl & Partner ›››

Styczeń 2017

27.01.2016 | Gliwice

Zmiany w podatkach 2017

Program szkolenia Zmiany w podatkach 2017:

I. Zmiany Podatek VAT

Status podatnika VAT – rejestracja oraz wykreślenie
Opodatkowanie na zasadach reverse charge usług budowlanych
Podatek naliczony w przypadku odwrotnego obciążenia
Zwrot VAT na rachunek bankowy
Zasady składania deklaracji i prowadzenia ewidencji VAT
Nowe regulacje w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy
Przywrócenie sankcji VAT
Pozostałe zmiany

II. Zmiany Podatek dochodowy

Dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów
Klauzula Beneficial owner
Nowe zasady opodatkowania aportów
Regulacje dotyczące działalności innowacyjnej
Płatność gotówką powyżej 15 tys. zł a koszty uzyskania przychodu
Obniżona 15-proc. stawka CIT dla małych podatników
Wymiana udziałów
Podział przez wydzielenie
Nowe zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ)
PIT - kwota wolna od podatku

III. Ceny transferowe i obowiązki dokumentacyjne

Organizator: Rödl & Partner ›››