Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Strona ta poświecona jest wszelkim imprezom organizowanym przez Rödl & Partner, jak również wydarzeniom, które powstają we współpracy z firmami zewnętrznymi. Rödl & Partner bierze udział w seminariach, konferencjach i targach przeznaczonych dla klientów oraz potencjalnych pracowników. 

Kwiecień 2019

11.04.2019 | Wrocław

Ceny transferowe – szczegółowe omówienie zmian w przepisach

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 11:45 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych – część 1
zmiany przepisów ogólnych
nowe progi dokumentacyjne i zwolnienia z obowiązku dokumentowania
obowiązki dokumentacyjne (Local File, Master File, Analiza porównawcza)
uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych (safe harbours)
obowiązki sprawozdawcze (deklaracje TP-R, CBC-P)

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych – część 2

korekty cen transferowych
zmiany uprawnień organów podatkowych
porównanie nowych i dotychczasowych regulacji prawnych, przepisy przejściowe
aktualne wyroki i interpretacje podatkowe
odpowiedzialność osobista zarządów za naruszenie przepisów dotyczących cen transferowych

13:30 – 14:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Daria Walkowiak, adwokat ›››

 
09.04.2019 | Gdańsk

PPK i najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019 r.

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 11:00 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia oraz minimalne wynagrodzenie
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:30 Pracownicze Plany Kapitałowe

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący:

Katarzyna Małaniuk, radca prawny, Senior Associate, Manager

Anna Seide-Gabrych ›››

Marzec 2019

20.03.2019 | Wrocław

Surowsze sankcje i nowe obowiązki dla spółek – ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

09:45 Rejestracja i powitalna kawa.

10:00 – 11:00 Jak zmieni się odpowiedzialność spółek – nowe zasady postępowania i struktura karania podmiotów zbiorowych.

11:00 – 11:15 Przerwa.

11:15 – 12:30 Wdrożenie efektywnej procedury compliance – jak przygotować się na zmiany.

12:30 – 13:00 Pytania i networking.

Prowadzący:

Barbara Kaczała, radca prawny ›››

 
12.03.2019 | Gdańsk

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku


09:00 – 09:15 Rejestracja, powitalna kawa

09:15 – 10:45 Zmiany w CIT, PIT (cz. I)

- zmiany rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi
- nowa ulga podatkowa dla działalności B+R innovation box
- nowy podatek od niezrealizowanych zysków exit tax
- zmiana zasad poboru podatku u źródła
- opodatkowanie kryptowalut – nowe zasady
- zmiana uregulowań w zakresie podatku od nieruchomości komercyjnych

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:00 Zmiany w CIT, PIT (cz. II) oraz VAT

- obniżenie stawki CIT
- zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych
- możliwość jednorazowego odliczania strat
- nowe rozwiązania w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków
- zmiany w zakresie sprzedaży nieruchomości przez spadkobierców i wydłużenia
- okresu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej
- nowe definicje - opodatkowanie bonów towarowych vat

12:00 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Bartłomiej Wasiak, doradca podatkowy ›››

 
05.03.2019 | Warszawa

Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019r.


09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 10:30 Najważniejsze zmiany w prawie pracy

- Planowane zmiany w prawie pracy

- Zakaz pracy w niedzielę i święta

- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie

- Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy

10:30 - 11:30 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:00 Pracownicze Plany Kapitałowe

13:00 – 13:30 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Michał Prokop, adwokat, Manager
›››

Luty 2019

28.02.2019 | Wrocław

Najważniejsze zmiany w CIT w 2019 roku


09:45 Rejestracja i powitalna kawa.

10:00 – 11:00 Podatek u źródła i zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody osobowe.

11:00 – 11:15 Przerwa.

11:15 – 12:30 Zmiany sposobu rozliczania straty, mały podatnik, koszty finansowania dłużnego, innovation box, exit tax, podatek od nieruchomości komercyjnych, zmiany w rozliczaniu spółek kapitałowych, kryptowaluty.

12:30 – 12:45 Przerwa.

12:45 – 13:30 Problematyka cen transferowych oraz zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej – najważniejsze aspekty.

13:30 – 14:00 Pytania i networking.

Prowadzący:

Adrian Maczura doradca podatkowy, Manager

Agnieszka Gliwińska, doradca podatkowy, Senior Associate

Daria Walkowiak, adwokat ›››

 
28.02.2019 | Gliwice

Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019r.


09:30 – 09:45 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:45 – 11:15 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Planowane zmiany w prawie pracy
- Zakaz pracy w niedzielę i święta
- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Najważniejsze zmiany w prawie pracy (cd.)
- Pracownicze Plany Kapitałowe
- Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy.

13:00 – 13:30 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Grzegorz Gęborek, radca prawny, Senior Associate

Klaudia Kamińska-Kiempa, LL.M. (Heidelberg), radca prawny ›››

 
14.02.2019 | Wrocław

PPK i najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019r.


09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:15 – 10:45 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Planowane zmiany w prawie pracy
- Zakaz pracy w niedzielę i święta
- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Pracownicze Plany Kapitałowe

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Tomasz Pleśniak, radca prawny, Senior Associate

ZGŁOSZENIA

Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku polskim w dniu 14.02.2019 w godzinach 09:00-13:00 w biurze Rödl & Partner we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 19. ›››

 
12.02.2019 | Poznań

PPK i najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019r.


09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 11:00 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:30 Pracownicze Plany Kapitałowe

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Katarzyna Małaniuk, radca prawny, Manager
›››

 
05.02.2019 | Kraków

Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019r.


09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:15 – 10:45 Najważniejsze zmiany w prawie pracy
- Planowane zmiany w prawie pracy
- Zakaz pracy w niedzielę i święta
- Bezgotówkowa wypłata oraz minimalne wynagrodzenie
- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Najważniejsze zmiany w prawie pracy (cd)
- Pracownicze Plany Kapitałowe
- Zmiany w przepisach w odniesieniu do związków zawodowych i układów zbiorowych pracy.

12:30 – 13:00 Pytania i rozmowy

Prowadzący: Klaudia Kamińska-Kiempa, LL.M. (Heidelberg), radca prawny ›››

Styczeń 2019

15.01.2019 | Warszawa

Zmiany w cenach transferowych od 01.01.2019

Agenda:

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:15 – 11:45 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych
˗ zmiany przepisów ogólnych
˗ nowe progi dokumentacyjne i zwolnienia z obowiązku dokumentowania
˗ obowiązki dokumentacyjne (Local File, Master File, Analiza porównawcza)
˗ obowiązki sprawozdawcze (deklaracje TP-R, CBC-P)

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych (cd)
˗ zmiany uprawnień organów podatkowych
˗ uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych (safe harbours)
˗ porównanie nowych i dotychczasowych regulacji prawnych, przepisy przejściowe
Aktualne wyroki i interpretacje podatkowe w zakresie cen transferowych

13:30 – 14:00 Pytania i rozmowy

Zmiany w cenach transferowych od 01.01.2019 ›››