Kontakt
Dominika Tyczka

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 71 733 97 92
E-Mail

Pod koniec czerwca 2017 weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. CIT-TP oraz od osób fizycznych tj. PIT-TP.

Obowiązek składania formularzy CIT/TP i PIT/TP dotyczy podatników, jeśli ich przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość 10 mln euro. Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są:

  • transakcje z podmiotami powiązanymi lub inne zdarzenia zachodzące pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • transakcje w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami, zapraszamy na szkolenie

Nowy obowiązek sprawozdawczy – CIT-TP, PIT-TP

Spotkanie odbędzie się 14.11.2017 w biurze Rödl & Partner we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 19 (Nicolas Business Center).

Koszt uczestnictwa wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę lub 100 zł + 23% VAT za osobę. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.11.2017 mailowo na adres ewa.zapolna@roedl.pro

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie potwierdzenia mailem o zarejestrowaniu uczestnika.