Kontakt
Izabela Karolak

doradca podatkowy
Phone: + 48 61 624 49 26
E-Mail

1 lipca 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Mogą one wpłynąć na rozliczenia wszystkich czynnych podatników VAT. Ustawodawca przewidział szereg zachęt, aby mechanizm był atrakcyjny dla dostawców i nabywców towarów i usług. Z drugiej strony istnieje długa lista ryzyk i kosztów, do przeanalizowania przed podjęciem decyzji o korzystaniu z mechanizmu. Podczas spotkania poruszymy prawne, podatkowe i finansowe aspekty mechanizmu, a jego praktyczne stosowanie przybliży uczestnikom przedstawiciel jednej z instytucji bankowych.

Patronat medialny

Agenda spotkania Split payment:

Miejsce: biuro Rödl & Partner w Poznaniu, ul. Górki 7

28.06.2018 r., godz. 9:45

  • 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
  • 10:00 – 10:45 Czym jest i czego dotyczy split payment – zasady rozliczeń, rachunek „VAT”, odpowiedzialność solidarna. 
  • 10:45 – 11:30 Aspekty prawne split payment – własność środków zgromadzonych na rachunku, umowne wyłączenie, obligatoryjność mechanizmu. Jak to działa w Europie?
  • 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
  • 11:45 – 12:15 Praktyczne rozwiązania instytucji bankowych dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.
  • 12:15 – 13:15 Korzyści i zagrożenia wynikające z mechanizmu Split Payment.
  • 13:15 – 14:00 Konsultacje indywidualne, networking

ZGŁOSZENIA

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 22 czerwca. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Koszt uczestnictwa: 200 zł + 23% VAT za osobę lub 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner oraz organizacji partnerskich.  

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o zarejestrowaniu uczestnika. W przypadku osób niebędących klientami Rödl & Partner organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i do odmowy rejestracji bez podania przyczyny (w szczególności w przypadku firm prowadzących działalność konkurencyjną do organizatora).

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. 

Dane Gościa:
Klauzula dotycząca danych osobowych*

Klauzula dotycząca danych osobowych*

Polityka prywatności *

Wyślij formularz