Kontakt
Marcin Jarosz

biegły rewident
Associate Partner
Phone: +48 71 60 60 201
E-Mail

Anna Piskor

doradca podatkowy
Phone: +48 71 60 60 412
E-Mail

Beata Kielar-Tammert

radca prawny
Phone: + 48 71 60 60 422
E-Mail

1 lipca 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Mogą one wpłynąć na rozliczenia wszystkich czynnych podatników VAT. Ustawodawca przewidział szereg zachęt, aby mechanizm był atrakcyjny dla dostawców i nabywców towarów i usług. Z drugiej strony istnieje długa lista ryzyk i kosztów, do przeanalizowania przed podjęciem decyzji o korzystaniu z mechanizmu. Podczas spotkania poruszymy prawne, podatkowe i finansowe aspekty mechanizmu, a jego praktyczne stosowanie przybliży uczestnikom przedstawiciel jednej z instytucji bankowych.

Patronat medialny

Agenda spotkania Split payment:

Miejsce: biuro Rödl & Partner we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 19 (Nicolas Business Center)

15.06.2018 r., godz. 9:45

  • 9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
  • 10:00 – 10:45 Czym jest i czego dotyczy split payment – zasady rozliczeń, rachunek „VAT”, odpowiedzialność solidarna. Korzyści i zagrożenia wynikające z mechanizmu.
  • 10:45 – 11:30 Aspekty prawne split payment – własność środków zgromadzonych na rachunku, umowne wyłączenie, obligatoryjność mechanizmu. Jak to działa w Europie?
  • 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
  • 11:45 – 12:15 Split payment a płynność finansowa przedsiębiorstw. Audyt narzędzi finansowych.
  • 12:15 – 13:15 Praktyczne rozwiązania instytucji bankowych dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.
  • 13:15 – 14:00 Konsultacje indywidualne, networking

ZGŁOSZENIA

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 13 czerwca. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Koszt uczestnictwa: 200 zł + 23% VAT za osobę lub 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner oraz organizacji partnerskich.  

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o zarejestrowaniu uczestnika. W przypadku osób niebędących klientami Rödl & Partner organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i do odmowy rejestracji bez podania przyczyny (w szczególności w przypadku firm prowadzących działalność konkurencyjną do organizatora).

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. 

Dane Gościa:
Klauzula dotycząca danych osobowych*

Klauzula dotycząca danych osobowych*

Polityka prywatności *

Wyślij formularz