Zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu „Spotkajmy się w Rödl & Partner“, którego tematem będzie: Zasady reprezentacji pracodawcy. Wpływ ich naruszenia na ważność i skuteczność czynności z zakresu prawa pracy.

Program szkolenia Zasady reprezentacji pracodawcy. Wpływ ich naruszenia na ważność i skuteczność czynności z zakresu prawa pracy:

1. Zasady reprezentacji pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy

  • Definicja pracodawcy
  • Reprezentacja pracodawcy – spółki kapitałowej i osobowej oraz oddziału i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – przy czynnościach materialnoprawnych i procesowych 

2. Wpływ naruszenia zasad reprezentacji na ważność i skuteczność podjętych czynności

  • Ważność umów o pracę i umów o zakazie konkurencji
  • Skuteczność oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy
  • Roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy
  • Skuteczność zmiany warunków wynagradzania
  • Excursus: Określenie warunków wynagradzania członków zarządu w sp. z o.o.
  • Studium przypadków dotyczących zatrudnienia członków zarządu na umowę o pracę

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje spotkań "Zasady reprezentacji pracodawcy.
Wpływ ich naruszenia na ważność i skuteczność czynności
z zakresu prawa pracy":

20.06.2017 - Warszawa

Prelegenci:
Dobrawa Szymlik-Aksamit, LL.M., Radca prawny

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Zasady reprezentacji pracodawcy. Wpływ ich naruszenia na ważność i skuteczność czynności z zakresu prawa pracy"

Zgłoszenia do dnia 16.06.2017 przyjmujemy:  mailowo weronika.werner-szczepanowska@roedl.pro . 

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.