Mając na uwadze zmiany w obszarze cen transferowych wchodzące w życie od 1.01.2019 oraz pojawiające się nowe pytania w zakresie praktycznym, zapraszamy Państwa na szkolenie: Zmiany w cenach transferowych od 01.01.2019.

Program:

10:00 – 10:15   Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:15 – 11:45   Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych
˗ zmiany przepisów ogólnych
˗ nowe progi dokumentacyjne i zwolnienia z obowiązku dokumentowania
˗ obowiązki dokumentacyjne (Local File, Master File, Analiza porównawcza)
˗ obowiązki sprawozdawcze (deklaracje TP-R, CBC-P)

11:45 – 12:00  Przerwa kawowa

12:00 – 13:30   Najważniejsze zmiany w zakresie cen transferowych (cd)
˗ zmiany uprawnień organów podatkowych
˗ uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych (safe harbours)
˗ porównanie nowych i dotychczasowych regulacji prawnych, przepisy przejściowe
Aktualne wyroki i interpretacje podatkowe w zakresie cen transferowych

13:30 – 14:00 Pytania i rozmowy

Zmiany w cenach transferowych od 01.01.2019

ZGŁOSZENIA

Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku polskim w dniu 15.01.2019 w godzinach 10:00-14:00 w biurze Rödl & Partner w Warszawie, ul. Sienna 73.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.01.2019.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 PLN + 23% VAT za osobę.
Dla klientów Rödl & Partner koszt uczestnictwa wynosi 100 zł + 23% VAT za osobę.
Uczestnikom zapewniamy przerwy kawowe oraz zimny bufet.

Informujemy także, że ilość miejsc jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji.

Dane Gościa:
Klauzula dotycząca danych osobowych*

Klauzula dotycząca danych osobowych*

Polityka prywatności *

Wyślij formularz