Kontakt
Liliane Preusser

Partner
kierownik oddziału
Phone: +48 32 330 12 00
E-Mail

Strona ta poświecona jest wszelkim imprezom organizowanym przez Rödl & Partner, jak również wydarzeniom, które powstają we współpracy z firmami zewnętrznymi. Rödl & Partner bierze udział w seminariach, konferencjach i targach przeznaczonych dla klientów oraz potencjalnych pracowników. 

Październik 2018

25.10.2018 | Poznań

Praktyczne aspekty RODO w działach HR. Zmiany w prawie pracy w 2019 roku.

PROGRAM:

09:45 –10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00 – 11:30 Praktyczne aspekty RODO w działach HR
› zgody pracowników
› przetwarzanie danych wrażliwych
› monitoring pracowników
› Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
› akta osobowe
11:30 – 12:15 Zimny bufet i rozmowy
12:15 – 13:45 Zmiany w prawie pracy w 2019 roku
› elektronizacja akt pracowniczych
› pracownicze plany kapitałowe
› ważne zmiany ustawy o związkach zawodowych (nowe definicje zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej organizacji związkowej)
13:45 – 14.30 Kawa i rozmowy ›››

Lipiec 2018

11.07.2018 | Düsseldorf

Inwestowanie w energie odnawialne w Polsce - szanse i wyzwania

11 lipca w Düsseldorfie odbędą się warsztaty „Inwestowanie w energie odnawialne w Polsce - szanse i wyzwania”. Podczas spotkania przedstawione zostaną aktualne polskie regulacje prawne i podatkowe dotyczące tego obszaru, jak również dotychczasowe i planowane tury aukcji na energie odnawialne. Wydarzenie jest skierowane do niemieckich przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w OZE w Polsce. Warsztaty poprowadzi Piotr Mrowiec, radca prawny, Associate Partner w Rödl & Partner. ›››

Czerwiec 2018

28.06.2018 | Poznań

Split payment – mechanizm podzielonej płatności

Miejsce: biuro Rödl & Partner w Poznaniu, ul. Górki 7

28.06.2018 r., godz. 9:45

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00 – 10:45 Czym jest i czego dotyczy split payment – zasady rozliczeń, rachunek „VAT”, odpowiedzialność solidarna.
10:45 – 11:30 Aspekty prawne split payment – własność środków zgromadzonych na rachunku, umowne wyłączenie, obligatoryjność mechanizmu. Jak to działa w Europie?
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:15 Praktyczne rozwiązania instytucji bankowych dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.
12:15 – 13:15 Korzyści i zagrożenia wynikające z mechanizmu Split Payment.
13:15 – 14:00 Konsultacje indywidualne, networking ›››

 
18.06.2018 | Warszawa

Audyt i wdrożenie RODO w praktyce

08:30 Rejestracja
09:00 Część prawna (Marta Wiśniewska)
09:45 Przerwa
10:00 Część technologiczna (Adam Wódz)
10:45 Przerwa
11:00 Część wdrożeniowa (Jarosław Chodkiewicz)
11:45 Lunch i networking ›››

 
15.06.2018 | Wrocław

Spotkanie: Split payment – mechanizm podzielonej płatności

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00 – 10:45 Czym jest i czego dotyczy split payment – zasady rozliczeń, rachunek „VAT”, odpowiedzialność solidarna. Korzyści i zagrożenia wynikające z mechanizmu.
10:45 – 11:30 Aspekty prawne split payment – własność środków zgromadzonych na rachunku, umowne wyłączenie, obligatoryjność mechanizmu. Jak to działa w Europie?
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:15 Split payment a płynność finansowa przedsiębiorstw. Audyt narzędzi finansowych.
12:15 – 13:15 Praktyczne rozwiązania instytucji bankowych dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.
13:15 – 14:00 Konsultacje indywidualne, networking ›››

Kwiecień 2018

14.04.2018 | Warszawa

Ceny transferowe – praktyka kontrolna

Agenda:
10:00 – 10:15
Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:15 – 11:30
Analiza ekonomiczna – benchmarking jako sposób mitygacji ryzyka?
Metody ustalania Cen Transferowych, jak je stosować w praktyce, wady i zalety poszczególnych metod, które są najpopularniejsze?
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
11:45 – 13:00
Praktyczne przykłady wyliczenia cen transferowych
13:00 – 13:15
Przerwa kawowa
13:15 – 14:45
Analiza funkcjonalna na co zwracać uwagę?
Transakcje jednego rodzaju, co to oznacza, czy można agregować transakcje?
Wartości transakcji vs limity transakcyjne, netto czy brutto?
Nowe wymogi:
Oświadczenie, jak powinno wyglądać? Co grozi za jego brak?
CIT TP – do czego służy?
Local File, jakie są najczęstsze błędy, co najczęściej kwestionują kontrolujący?
Master File?
14:45 – 16:00
Zimny bufet i rozmowy ›››

Marzec 2018

22.03.2018 | Warszawa

Compliance Management System

Agenda:
09:00 Rejestracja i śniadanie
09:30 RODO w praktyce – jak do tego podejść
10:00 Kontrola biznesowa – VAT w zakresie weryfikacji kontrahenta i split payment
10:30 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
11:00 Procedury antykorupcyjne w firmie i ochrona sygnalistów
11:30 Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ›››

Październik 2017

27.10.2017 | Poznań

Spotkajmy się w Rödl & Partner w biurze Poznań

Specjalnie dla Państwa zaprezentowane zostaną trzy aktualne tematy:

> Odpowiedzialność karno-skarbowa za tzw. „ przestępstwa fakturowe” po zmianach w 2017 roku
> Compliance – instrument zarządzania ryzykiem
> Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 2017 ›››

Maj 2017

17.05.2017 | Warszawa

Pakiet przewozowy – skutki dla sprzedających i nabywających towary oraz przewoźników

Program spotkania "Pakiet przewozowy – skutki dla sprzedających i nabywających towary oraz przewoźników"

I. Dostawy towarów podlegające monitorowaniu
> przegląd towarów wrażliwych
> limity ilościowe zwalniające od obowiązku monitorowania
> wyjątki

II. Obowiązki wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz kary za ich niedopełnienie
> obowiązki sprzedawcy towarów
> obowiązki nabywcy towarów
> obowiązki przewoźnika
> system SENT
> odpowiedzialność za naruszenie przepisów Ustawy

Organizator: Rödl & Partner ›››

Luty 2017

23.02.2017 | Warszawa

Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych – skutki dla polskich przedsiębiorców – kontynuacja

Program szkolenia Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych:

1. Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO)
stosowanie RODO do polskich przedsiębiorców
przegląd podstawowych, nowych instytucji oraz zmian

2. Skutki RODO dla polskich przedsiębiorców
funkcja Inspektora Ochrony Danych i jego nowe obowiązki w świetle nowych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29
prawo do przenoszenia danych oraz funkcja wiodącego organu nadzoru w świetle nowych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29
powierzenie przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
odpowiedzialność przedsiębiorców za naruszenie przepisów RODO ›››

 
15.02.2017 | Poznań

Zmiany w VAT w 2017

Program szkolenia Zmiany w VAT 2017:

Część I
Status podatnika VAT – rejestracja oraz wykreślenie
Nowe regulacje w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy
Opodatkowanie na zasadach reverse charge usług budowlanych
Podatek naliczony w przypadku odwrotnego obciążenia
Zmiany w zasadach określania podstawy opodatkowania w niektórych przypadkach
Zwrot VAT na rachunek bankowy

Część II
Zasady składania deklaracji
Nowy model prowadzenia ewidencji VAT
Sankcje wynikające z ustawy o VAT
Sankcje w Kodeksie karnym skarbowym i Kodeksie karnym związane z podatkiem od towarów i usług
Pozostałe zmiany

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
7.02.2017 | Gdańsk

Istotne zmiany w prawie i podatkach 2017

Program szkolenia Istotne zmiany w prawie i podatkach 2017:

I. Omówienie wybranych zmian w prawie w 2017 (wejście w życie pakiet nowelizacyjnego – „100 zmian dla firm”)

Prawo pracy (m.in. minimalne wynagrodzenie miesięczne i godzinowe)
Prawo umów - ewidencjonowanie liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (plus wyłączenia tego obowiązku)
Prawo cywilne (m.in. prokura łączna niewłaściwa, sobota jako ostatni dzień terminu)
Prawo gospodarcze (m.in. postępowanie kontrolne przedsiębiorców)
Spółki (m.in.: Zwiększenie transparentności w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, Poprawa ochrony wspólników mniejszościowych, Zmiana zasad ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych)

II. Wybrane zmiany w podatkach dochodowych

Najważniejsze zmiany w podatku CIT i PIT
Zmiany w innych ustawach wpływające na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców

III. Wybrane zmiany w ustawie o VAT

Zmiany w rozliczeniach VAT
Nowe zasady odpowiedzialności na gruncie ustawy o VAT

Organizator: Rödl & Partner ›››

Styczeń 2017

27.01.2016 | Gliwice

Zmiany w podatkach 2017

Program szkolenia Zmiany w podatkach 2017:

I. Zmiany Podatek VAT

Status podatnika VAT – rejestracja oraz wykreślenie
Opodatkowanie na zasadach reverse charge usług budowlanych
Podatek naliczony w przypadku odwrotnego obciążenia
Zwrot VAT na rachunek bankowy
Zasady składania deklaracji i prowadzenia ewidencji VAT
Nowe regulacje w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy
Przywrócenie sankcji VAT
Pozostałe zmiany

II. Zmiany Podatek dochodowy

Dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów
Klauzula Beneficial owner
Nowe zasady opodatkowania aportów
Regulacje dotyczące działalności innowacyjnej
Płatność gotówką powyżej 15 tys. zł a koszty uzyskania przychodu
Obniżona 15-proc. stawka CIT dla małych podatników
Wymiana udziałów
Podział przez wydzielenie
Nowe zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ)
PIT - kwota wolna od podatku

III. Ceny transferowe i obowiązki dokumentacyjne

Organizator: Rödl & Partner ›››

Grudzień 2016

7.12.2016 | Poznań

Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016

Program szkolenia "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016":

> Geneza i uzasadnienie zmian w ustawie
> Nowe kategorie podmiotów
> Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek mikro
> Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek małych
> Nowy wzór sprawozdania finansowego
> Przekształcenie danych porównawczych
> Nowe definicje powiązań między jednostkami
> Zmiany dotyczące sprawozdań z działalności
> Pozostałe zmiany: istotność, rozliczenie wartości firmy, sprawozdanie skonsolidowane i planowane zmiany w ustawie na rok 2017

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
2.12.2016 | Kraków

Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016

Program szkolenia "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016":

> Geneza i uzasadnienie zmian w ustawie
> Nowe kategorie podmiotów
> Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek mikro
> Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek małych
> Nowy wzór sprawozdania finansowego
> Przekształcenie danych porównawczych
> Nowe definicje powiązań między jednostkami
> Zmiany dotyczące sprawozdań z działalności
> Pozostałe zmiany: istotność, rozliczenie wartości firmy, sprawozdanie skonsolidowane i planowane zmiany w ustawie na rok 2017

Organizator: Rödl & Partner ›››

Listopad 2016

30.11.2016 | Gdańsk

Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016

Program szkolenia "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016":

> Geneza i uzasadnienie zmian w ustawie
> Nowe kategorie podmiotów
> Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek mikro
> Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek małych
> Nowy wzór sprawozdania finansowego
> Przekształcenie danych porównawczych
> Nowe definicje powiązań między jednostkami
> Zmiany dotyczące sprawozdań z działalności
> Pozostałe zmiany: istotność, rozliczenie wartości firmy, sprawozdanie skonsolidowane i planowane zmiany w ustawie na rok 2017

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
29.11.2016 | Wrocław

Szkolenie Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników - rozliczenie PIT

Program szkolenia Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników - rozliczenie PIT:

> Rozpoznanie nieodpłatnych świadczeń
> Samochody służbowe
> Imprezy integracyjne
> Noclegi dla pracowników
> Telefony służbowe
> Prezenty rzeczowe, bony ›››

 
15.11.2016 | Warszawa

Szkolenie Zmiany w podatkach 2016

Program szkolenia Zmiany w podatkach - utrudnienia dla podatników

> Zmiany w podatku VAT w roku 2016 oraz planowane zmiany w roku 2017
> JPK - pierwsze doświadczenia dużych przedsiębiorstw
> Przewidywane kierunki kontroli podatkowych w najbliższym czasie ›››

 
8.11.2016 | Gliwice

Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016

Program szkolenia "Zmiany w ustawie o rachunkowości 2016":

> Geneza i uzasadnienie zmian w ustawie
> Nowe kategorie podmiotów
> Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek mikro
> Dopuszczalne uproszczenia dla jednostek małych
> Nowy wzór sprawozdania finansowego
> Przekształcenie danych porównawczych
> Nowe definicje powiązań między jednostkami
> Zmiany dotyczące sprawozdań z działalności
> Pozostałe zmiany: istotność, rozliczenie wartości firmy, sprawozdanie skonsolidowane i planowane zmiany w ustawie na rok 2017

Organizator: Rödl & Partner ›››

Październik 2016

14.10.2016 | Wrocław

Cło – aktualności i zmiany w przepisach celnych od 01.05.2016 roku

Program szkolenia "Cło – aktualności i zmiany w przepisach celnych od 01.05.2016 roku":

I. Najważniejsze zmiany wprowadzane przez UKC
> Przedstawicielstwo celne
> Wydawanie decyzji celnych na podstawie UKC
> Ponowna ocena pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.
> Upoważniony przedsiębiorca AEO
> Upoważniony przedsiębiorca AEO - rodzaje pozwolenia (dodano 16.05.16)
> Wiążąca informacja taryfowa (WIT)
> Pochodzenie towarów
> Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)
> Wartość celna towarów
> Dług celny
> Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów
> Zgłoszenie celne towarów
> Uproszczenia w procedurach specjalnych
> Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego
> Pozwolenie na odprawę scentralizowaną realizowaną na terenie kraju

II Procedury celne
> Dopuszczenie do obrotu
> Tranzyt unijny i tranzyt TIR
> Procedury specjalne
> Skład celny
> Składy wolnocłowe
> Wolny obszar celny
> Odprawa czasowa
> Końcowe przeznaczenie
> Uszlachetnianie czynne
> Uszlachetnianie bierne
> Obliczanie należności celnych zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC
> Przetwarzanie pod kontrolą celną - okres przejściowy
> Wywóz towarów poza obszar celny Unii ›››

Wrzesień 2016

29.09.2016 | Kraków

Podróże służbowe. Pracownik i nie-pracownik w delegacji

Program szkolenia "Podróże służbowe. Pracownik i nie-pracownik w delegacji":

Część I Podróż służbowa, kiedy, jak i za ile?x
Część II Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych.
Część III Podróż służbowa w księgach. ›››

Lipiec 2016

14.07.2016 | Warszawa

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – dostosowanie systemów IT

Program szkolenia "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – dostosowanie systemów IT":

I. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – charakterystyka i zasady stosowania
> Podstawowe pojęcia dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego
> Podmioty objęte obowiązkiem przekazywania danych
> Rodzaje struktur
> Obowiązki podatników
> Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

II. Komputronik API w usługach dla sektora rynku biznesowego

III. Produkt SAGE „E-audytor” jako narzędzie wspierające weryfikację zawartości Jednolitych Plików Kontrolnych ›››

Czerwiec 2016

23.06.2016 | Warszawa

Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych – skutki dla polskich przedsiębiorców

Program szkolenia Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych –skutki dla polskich przedsiębiorców

I. Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO)
> stosowanie RODO do polskich przedsiębiorców
> przegląd podstawowych, nowych instytucji oraz zmian

II. Skutki RODO dla polskich przedsiębiorców
> nowe obowiązki administratora danych osobowych
> funkcja Inspektora Ochrony Danych
> powierzenie przetwarzania danych osobowych
> odpowiedzialność przedsiębiorców za naruszenie przepisów RODO ›››

 
2.06.2016 | Poznań

Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017 oraz Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – dostosowanie systemów IT

Program szkolenia "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017 oraz Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – dostosowanie systemów IT"

I. Podmioty powiązane oraz transakcje z podmiotami powiązanymi
> Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
> Identyfikowanie transakcji
> Ustalanie limitów transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej
> Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
> Identyfikowanie transakcji
> Nowe limity transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

II. Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej i deklaracjach
> Zakres dokumentacji podstawowej
> Analiza porównywalności
> Master file
> Deklaracja CIT-TP
> Sprawozdanie CIT-CbC

III. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – charakterystyka i zasady stosowania
> Podstawowe pojęcia dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego
> Podmioty objęte obowiązkiem przekazywania danych
> Rodzaje struktur
> Obowiązki podatników
> Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

IV. Komputronik API w usługach dla sektora rynku biznesowego

V. Produkt SAGE „E-audytor” jako narzędzie wspierające weryfikację zawartości Jednolitych Plików Kontrolnych

VI. Innowacyjne podejście do wyboru Zintegrowanego Systemu Zarządzania ERP

Organizator: Rödl & Partner ›››

Maj 2016

12.05.2016 | Wrocław

Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017

Program spotkania "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017"

I. Podmioty powiązane oraz transakcje z podmiotami powiązanymi
> Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
> Identyfikowanie transakcji
> Ustalanie limitów transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

II. Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej i deklaracjach
> Zakres dokumentacji podstawowej
> Analiza porównywalności
> Master file
> Deklaracja CIT-TP
> Sprawozdanie CIT-CbC

Organizator: Rödl & Partner ›››

Kwiecień 2016

27.04.2016 | Poznań

Opodatkowanie u źródła w 2016 r.

Część I
Certyfikat rezydencji i konsekwencje jego braku
Opodatkowanie dywidend
Opodatkowanie odsetek

Część II
Użytkowanie urządzeń przemysłowych
Licencja na programy komputerowe
Usługi niematerialne ›››

 
26.04.2016 | Berlin

Shared Service Center (SSC) w Europie Środkowo-Wschodniej – korzyści, zakładanie, uwarunkowania i możliwości dofinansowania

Agenda "Shared Service Center (SSC) w Europie Środkowo-Wschodniej – korzyści, zakładanie, uwarunkowania i możliwości dofinansowania"

09:30
Powitalna kawa

10:00
Otwarcie, przedstawienie prelegentów
Dr. Manfred Heinrich, dyrektor ds. rozwoju projektów, Osteuropaverein der deutschen Wirtschaft e.V., Berlin

10:15
Analiza Shared Service Center w Polsce
Renata Kabas-Komorniczak, Partner
Rödl & Partner, Warszawa

10:45
Doświadczenia thyssenkrupp przy zakładaniu SSC w Polsce
Robert Góra, dyrektor Shared Services Gdańsk, Global Shared Services

11:15
Przerwa kawowa

11:45
Rumunia jako lokalizacja dla centrum usług
Alex M. Dascalu, Deloitte Rumunia, Bukareszt

12:00
Różne modele biznesowe dla SSC w sektorze IT na Białorusi, w Rosji i innych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw
Thomas Titsch, dyrektor ERP, Schneider Group

12:30
Analiza lokalizacji dla centrów usług i jej zastosowanie do Republiki Czeskiej
Joerg Wiederhold, Deloitte Central Europe Service Centre, Praga

13:00
Uwarunkowania prawne oraz możliwości wsparcia dla SSC na Węgrzech
Dr. Roland Felkai, Partner
Rödl & Partner, Budapeszt

13:30
Sesja pytań i odpowiedzi

14:00
Lunch ›››

Luty 2016

29.02.2016 | Gdańsk

Szkolenie: "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017"

Program spotkania "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017"

I. Podmioty powiązane oraz transakcje z podmiotami powiązanymi
> Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
> Identyfikowanie transakcji
> Ustalanie limitów transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

II. Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej i deklaracjach
> Zakres dokumentacji podstawowej
> Analiza porównywalności
> Master file
> Deklaracja CIT-TP
> Sprawozdanie CIT-CbC

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
26.02.2016 | Warszawa

Szkolenie: "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017"

Program spotkania "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017"

I. Podmioty powiązane oraz transakcje z podmiotami powiązanymi
> Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
> Identyfikowanie transakcji
> Ustalanie limitów transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

II. Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej i deklaracjach
> Zakres dokumentacji podstawowej
> Analiza porównywalności
> Master file
> Deklaracja CIT-TP
> Sprawozdanie CIT-CbC

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
19.02.2016 | Kraków

Szkolenie: "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017"

Program spotkania "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017"

I. Podmioty powiązane oraz transakcje z podmiotami powiązanymi
> Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
> Identyfikowanie transakcji
> Ustalanie limitów transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

II. Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej i deklaracjach
> Zakres dokumentacji podstawowej
> Analiza porównywalności
> Master file
> Deklaracja CIT-TP
> Sprawozdanie CIT-CbC

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
11.02.2016 | Poznań

Szkolenie Zmiany w podatkach 2016

Program szkolenia Zmiany w podatkach 2016

I. Zmiany Ordynacji podatkowej
> zasada rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika
> zmiany w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego
> nowe zasady udzielania pełnomocnictwa
> zróżnicowanie stawek odsetek za zaległości podatkowe
> korekty deklaracji podatkowych
> jednolity Plik Kontrolny

II. Zmiany w podatku od towarów i usług
> nowe zasady obliczania kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych tylko częściowo do celów działalności gospodarczej – „pre-współczynnik”
> zmiany w zakresie stosowania „ulgi na złe długi”
> nowa właściwość organów podatkowych

III. Podatek dochodowy od osób prawnych
> określenie zasad korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
> likwidacja obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowane kwoty
> klauzula zapobiegająca nadużyciom w przypadku zwolnienia od opodatkowania dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
> ulga z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo – rozwojową
> pozostałe zmiany

IV Podatek dochodowy od osób fizycznych
> określenie zasad korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
> likwidacja obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowane kwoty
> zwolnienia od podatku
> opodatkowanie odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji
opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz pochodzących ze źródeł nieujawnionych
obowiązek sporządzania informacji o odsetkach
> ulga z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo – rozwojową
> pozostałe zmiany ›››

 
2.2.2016 | Gliwice

Szkolenie "Zmiany w prawie pracy w 2016 r."

Program spotkania Zmiany w prawie pracy w 2016 r.:

I.
> Limitowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony
> Zawarcie umowy na czas określony poza kodeksowymi limitami
> Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
> Umowa o pracę na okres próbny

II.
> Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
> Usprawiedliwianie nieobecności w pracy z powodu choroby w 2016 r.
> Uprawnienia rodzicielskie w stanie prawnym obowiązującym od 02.01.2016 r.

Organizator: Rödl & Partner ›››

Styczeń 2016

26.01.2016 | Wrocław

Szkolenie pt. "Podatek od nieruchomości: stan obecny i planowane zmiany w 2015 i 2016 r. Przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania – możliwości optymalizacji"

Program szkolenia "Podatek od nieruchomości: stan obecny i planowane zmiany. Przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania – możliwości optymalizacji":

I. Obecny stan prawny oraz zmiany w roku 2015 i w 2016
> Regulacje prawne znajdujące zastosowanie do pracowników oddelegowanych.
> Ustalanie miejsca rezydencji podatkowej pracownika i miejsca opodatkowania jego wynagrodzenia za pracę
> Najważniejsze przepisy regulujące materię podatku od nieruchomości
> Zmiany w prawie budowlanym w czerwcu 2015 i w styczniu 2016 roku i ich wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości
> Jakie podmioty i z którym momentem mogą stać się podatnikami podatku od nieruchomości

II. Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości i możliwości jego optymalizacji
> Przypadki wyłączeń z opodatkowania podatkiem od nieruchomości
> Podstawa opodatkowania oraz prawidłowe jej określenie na potrzeby rozliczenia podatkowego - czynności podejmowane przez podatnika a zewnętrzne źródła informacji
> Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku budowli a regulacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych
> Najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo w zakresie podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem możliwości jego optymalizacji

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
14.01.2016 | Poznań

Szkolenie "Zmiany w prawie pracy w 2016 r."

Program spotkania Zmiany w prawie pracy w 2016 r.:

I.
> Limitowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony
> Zawarcie umowy na czas określony poza kodeksowymi limitami
> Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
> Umowa o pracę na okres próbny

II.
> Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
> Usprawiedliwianie nieobecności w pracy z powodu choroby w 2016 r.
> Uprawnienia rodzicielskie w stanie prawnym obowiązującym od 02.01.2016 r.

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
12.01.2016 | Wrocław

Szkolenie "Wypełnianie informacji PIT 11 i PIT 8C"

Program spotkania "Wypełnianie informacji PIT 11 i PIT 8C":

I. Zasady wypełnienia PIT-11
> Podstawa prawna
> Źródła przychodów podlegające uwzględnieniu w deklaracji

II. Zasady wypełnienia PIT-8C
> Podstawa prawna
> Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-8C
> Rodzaje przychodów, które należy uwzględnić w informacji

III. Konsekwencje karne nieprawidłowego wypełnienia formularza

Organizator: Rödl & Partner ›››

Grudzień 2015

9.12.2015 | Poznań

Szkolenie "Zamknięcie roku"

Program spotkania "Zamknięcie roku""

I. Etapy zamknięcia ksiąg rachunkowych
> Inwentaryzacja
> Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości i podatków
>> Podatek odroczony
>> Utrata wartości

II. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości i podatków
> Leasing
> Wybrane aspekty opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w świetle aktualnego orzecznictwa
> Najczęstsze błędy w sprawozdaniach finansowych

Organizator: Rödl & Partner ›››

Listopad 2015

26.11.2015 | Gdańsk

Szkolenie: Środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym

Program spotkania Środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym:

I.
> Ustalenie wartości początkowej środków trwałych
> Amortyzacja bilansowa i podatkowa
> Inwentaryzacja środków trwałych

II.
> Zasady amortyzacji podatkowej
> Wartość początkowa – zasady ustalania i zasady zmiany w okresie amortyzacji
> Metody i stawki amortyzacji – możliwości optymalizacyjne
> Wydatki na remont i modernizację – w definicji i na przykładach

III.
> Utrata wartości aktywów
> Leasing – ujęcie podatkowe i bilansowe

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
26.11.2015 | Gliwice

Szkolenie: "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017" oraz "Finansowane ze środków UE inwestycji dużych firm w nowej perspektywie finansowej"

Program spotkania "Zmiany w cenach transferowych 2016 i 2017" oraz "Finansowane ze środków UE inwestycji dużych firm w nowej perspektywie finansowej"

I. Podmioty powiązane oraz transakcje z podmiotami powiązanymi
> Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
> Identyfikowanie transakcji
> Ustalanie limitów transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

II. Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej i deklaracjach
> Zakres dokumentacji podstawowej
> Analiza porównywalności
> Master file
> Deklaracja CIT-TP
> Sprawozdanie CIT-CbC

III. Inwestycje dla dużych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej
> Wsparcie dla dużych firm w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych – informacje podstawowe.
> Możliwości aplikowania o środki przez duże firmy w obszarze inwestycji
w rozwój działalności.
> Możliwości pozyskania wsparcia na projekty z obszaru efektywności energetycznej.

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
25.11.2015 | Warszawa

Szkolenie "Zmiany w prawie pracy w 2016 r"

Program spotkania Zmiany w prawie pracy w 2016 r.:

I.
> Limitowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony
> Zawarcie umowy na czas określony poza kodeksowymi limitami
> Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
> Umowa o pracę na okres próbny

II.
> Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
> Usprawiedliwianie nieobecności w pracy z powodu choroby w 2016 r.
> Uprawnienia rodzicielskie w stanie prawnym obowiązującym od 02.01.2016 r.

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
5.11.2015 | Wrocław

Szkolenie "Zmiany w prawie pracy w 2016 r"

Program spotkania Zmiany w prawie pracy w 2016 r:

I.
> Rodzaje umów o pracę po nowelizacji
> Umowy na czas określony – nowe regulacje

II.
> Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy w 2016 r.
> Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Organizator: Rödl & Partner
›››

Październik 2015

29.10.2015 | Poznań

Szkolenie: Środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym

Program spotkania Środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym:

I.
> Ustalenie wartości początkowej środków trwałych
> Amortyzacja bilansowa i podatkowa
> Inwentaryzacja środków trwałych

II.
> Utrata wartości aktywów
> Leasing – ujęcie podatkowe i bilansowe

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
26.10.2015 | Warszawa

Szkolenie "Finansowanie ze środków UE inwestycji dużych firm w nowej perspektywie finansowej oraz Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"

Program szkolenia "Finansowanie ze środków UE inwestycji dużych firm w nowej perspektywie finansowej oraz Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością":

I. Inwestycje dla dużych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej
> Wsparcie dla dużych firm w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych – informacje podstawowe.
> Możliwości aplikowania o środki przez duże firmy w obszarze inwestycji
w rozwój działalności.
> Możliwości pozyskania wsparcia na projekty z obszaru efektywności energetycznej.

II. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
> Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa
> Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych
> Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności

Organizator: Rödl & Partner ›››

Wrzesień 2015

23.09.2015 | Warszawa

Szkolenie "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych"

Program szkolenia "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych":

Część I
> Regulacje prawne znajdujące zastosowanie do pracowników oddelegowanych.
> Ustalanie miejsca rezydencji podatkowej pracownika i miejsca opodatkowania jego wynagrodzenia za pracę

Część II
> Aspekty ubezpieczeniowe oddelegowania pracowników
> Specyficzne uregulowania w polskim prawie podatkowym i prawie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników oddelegowanych

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
18.09.2015 | Gdańsk

Szkolenie "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych"

Program szkolenia "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych":

Część I
> Regulacje prawne znajdujące zastosowanie do pracowników oddelegowanych.
> Ustalanie miejsca rezydencji podatkowej pracownika i miejsca opodatkowania jego wynagrodzenia za pracę

Część II
> Aspekty ubezpieczeniowe oddelegowania pracowników
> Specyficzne uregulowania w polskim prawie podatkowym i prawie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników oddelegowanych

Organizator: Rödl & Partner ›››

Czerwiec 2015

30.06.2015 | Warszawa

Szkolenie "Zmiany w VAT od 01.07.2015"

Program szkolenia "Zmiany w VAT od 01.07.2015":

Część I – Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2015

> Istotne zmiany dotyczące procedury odwrotnego obciążenia.
> Zmiany przepisów w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów.
> Zmiany sposobu korekty VAT od wierzytelności nieściągalnych.
> Zmiany w zakresie zasad odliczania podatku naliczonego proporcją.

Część II – Samochody służbowe

> Rewolucyjna zmiana dotycząca odliczania podatku naliczonego od zakupu paliw do pojazdów służbowych od 1 lipca 2015 r.
> Najnowsze stanowiska organów podatkowych w zakresie odliczania podatku VAT związanego z wydatkami dotyczącymi pojazdów służbowych

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
26.06.2015 | Gliwice

Szkolenie pt. "Podatek od nieruchomości: stan obecny i planowane zmiany w 2015 i 2016 r. Przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania – możliwości optymalizacji"

1) Obecny stan prawny oraz zmiany w roku 2015 i w 2016

> Regulacje prawne znajdujące zastosowanie do pracowników oddelegowanych.
> Ustalanie miejsca rezydencji podatkowej pracownika i miejsca opodatkowania jego wynagrodzenia za pracę
> Najważniejsze przepisy regulujące materię podatku od nieruchomości
> Zmiany w prawie budowlanym w czerwcu 2015 i w styczniu 2016 roku i ich wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości
> Jakie podmioty i z którym momentem mogą stać się podatnikami podatku od nieruchomości

2) Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości i możliwości jego optymalizacji

> Przypadki wyłączeń z opodatkowania podatkiem od nieruchomości
> Podstawa opodatkowania oraz prawidłowe jej określenie na potrzeby rozliczenia podatkowego - czynności podejmowane przez podatnika a zewnętrzne źródła informacji
> Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku budowli a regulacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych
> Najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo w zakresie podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem możliwości jego optymalizacji

Organizator: Rödl & Partner
›››

 
25.06.2015 | Gdańsk

Szkolenie "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych"

Program szkolenia "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych":

Część I
> Regulacje prawne znajdujące zastosowanie do pracowników oddelegowanych.
> Ustalanie miejsca rezydencji podatkowej pracownika i miejsca opodatkowania jego wynagrodzenia za pracę

Część II
> Aspekty ubezpieczeniowe oddelegowania pracowników
> Specyficzne uregulowania w polskim prawie podatkowym i prawie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników oddelegowanych

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
25.06.2015 | Poznań

Szkolenie: Wybrane problemy opodatkowania u źródła

Część I

> Certyfikat rezydencji i konsekwencje jego braku
> Opodatkowanie dywidend
> Opodatkowanie odsetek

Część II

> Użytkowanie urządzeń przemysłowych
> Licencja na programy komputerowe
> Usługi niematerialne ›››

 
22.06.2015 | Kraków

Szkolenie pt. "Podatek od nieruchomości: stan obecny i planowane zmiany w 2015 i 2016 r. Przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania – możliwości optymalizacji"

1) Obecny stan prawny oraz zmiany w roku 2015 i w 2016

> Regulacje prawne znajdujące zastosowanie do pracowników oddelegowanych.
> Ustalanie miejsca rezydencji podatkowej pracownika i miejsca opodatkowania jego wynagrodzenia za pracę
> Najważniejsze przepisy regulujące materię podatku od nieruchomości
> Zmiany w prawie budowlanym w czerwcu 2015 i w styczniu 2016 roku i ich wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości
> Jakie podmioty i z którym momentem mogą stać się podatnikami podatku od nieruchomości

2) Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości i możliwości jego optymalizacji

> Przypadki wyłączeń z opodatkowania podatkiem od nieruchomości
> Podstawa opodatkowania oraz prawidłowe jej określenie na potrzeby rozliczenia podatkowego - czynności podejmowane przez podatnika a zewnętrzne źródła informacji
> Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku budowli a regulacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych
> Najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo w zakresie podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem możliwości jego optymalizacji

Organizator: Rödl & Partner
›››

 
11.06.2015 | Gdańsk

Szkolenie: Jak chronić dane osobowe pracowników

Program szkolenia "Jak chronić dane osobowe pracowników":

1) Pracodawca jako administrator danych osobowych
2) Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
3) Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
4) Odpowiedzialność pracodawcy

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
11.06.2015 | Wrocław

Szkolenie: Jak chronić dane osobowe pracowników

Program szkolenia "Jak chronić dane osobowe pracowników":

1) Pracodawca jako administrator danych osobowych
2) Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
3) Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
4) Odpowiedzialność pracodawcy

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
10.06.2015 | Warszawa

Szkolenie "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych"

Program szkolenia "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych":

Część I
> Regulacje prawne znajdujące zastosowanie do pracowników oddelegowanych.
> Ustalanie miejsca rezydencji podatkowej pracownika i miejsca opodatkowania jego wynagrodzenia za pracę

Część II
> Aspekty ubezpieczeniowe oddelegowania pracowników
> Specyficzne uregulowania w polskim prawie podatkowym i prawie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników oddelegowanych

Organizator: Rödl & Partner ›››

Maj 2015

29.05.2015 | Gdańsk

Szkolenie w zakresie prawa pracy: Rozstanie z pracownikiem

Program szkolenia "Rozstanie z pracownikiem":

1) Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika
2) Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę
3) Porozumienie stron
4) Zwolnienia grupowe
5) Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem
6) Praktyczne zagadnienia związane z rozwiązaniem stosunku pracy ›››

 
28.05.2015 | Warszawa

Szkolenie: Jak chronić dane osobowe pracowników

Program szkolenia "Elektroniczne zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie - Analiza" :

1) Pracodawca jako administrator danych osobowych
2) Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
3) Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
4) Odpowiedzialność pracodawcy

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
28.05.2015 | Poznań

Szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu

I. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
> Odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich
> Odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce
II. Odpowiedzialność organizacyjna Zarządu
III. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu
IV. Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa
V. Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych:
VI. Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności ›››

 
7.05.2015 | Poznań

Szkolenie: Jak chronić dane osobowe pracowników

Program szkolenia "Elektroniczne zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie - Analiza" :

1) Pracodawca jako administrator danych osobowych
2) Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
3) Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
4) Odpowiedzialność pracodawcy

Organizator: Rödl & Partner ›››

Kwiecień 2015

16.04.2015 | Gliwice

Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe - Import, eksport, wnt, wdt, import usług

Program szkolenia: Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe - Import, eksport, wnt, wdt, import usług
1) Import i eksport towarów
> Definicje: import towarów, eksport pośredni, bezpośredni
> Moment powstania obowiązku podatkowego
> Podstawa opodatkowania
> Zasady Incoterms, a dokumenty potwierdzające stawkę 0%
> Fakturowanie i dokumentowanie transakcji
> Rozliczanie podatku VAT z tytułu importu w deklaracji (procedura uproszczona)

2) WNT, WDT, import usług
> Definicje: WNT, WDT, import usług, usługi i dostawy ciągłe,
> Dokonywanie transakcji poprzez magazyn konsygnacyjny
> Moment powstania obowiązku podatkowego
> Podstawa opodatkowania
> Dokumenty potwierdzające stawkę 0%
> Fakturowanie i dokumentowanie transakcji
> Premie pieniężne, skonta, rabaty

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
15.04.2015 | Wrocław

Elektroniczne zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie - Analiza

Program szkolenia "Elektroniczne zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie - Analiza":

1) Komunikat PZC

2) Komunikat IE599
> Jak je prawidłowo odczytywać?
> Błędy i zagrożenia
> Prawo do odliczenia podatku VAT

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
15.04.2015 | Warszawa

Szkolenie: Incoterms 2010 a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Program spotkania "Incoterms 2010 a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT"

1) Wprowadzenie
- Czego dotyczą INCOTERMS®? A czego nie dotyczą?
- Inne terminy handlowe
2) Różnice w stosunku do INCOTERMS 2000
3) 11 reguł INCOTERMS®2010 - charakterystyka oraz zmiany w poszczególnych regułach
- Analiza błędów przy stosowaniu reguł INCOTERMS® 2010
- INCOTERMS® 2010 w kontraktach handlowych
- Zwyczajowe terminy handlowe loco, franco, Ab Werk, Frei Haus
4) Obowiązek podatkowy a warunki dostawy INCOTERMS® 2010

Organizator: Rödl & Partner ›››

Marzec 2015

19.03.2015 | Poznań

Szkolenie: Nowe prawo konsumenckie – konsekwencje dla przedsiębiorców

Program szkolenia "Nowe prawo konsumenckie – konsekwencje dla przedsiębiorców":

1) Główne zmiany w Kodeksie cywilnym, które weszły w życie w dniu 25.12.2014 r.
> Zmiany w procedurze reklamacyjnej
> Zmodyfikowane zasady ponoszenia odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady)
> Zmiany w przepisach dotyczących gwarancji przy sprzedaży
> Zmodyfikowane zasady dotyczące roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

2) Nowa ustawa o prawach konsumenta Umowy sprzedaży zawierane z konsumentami:
> w lokalu przedsiębiorstwa (obowiązki informacyjne)
> poza lokalem przedsiębiorstwa (obowiązki informacyjne; wymogi formalne; prawo konsumenta do odstąpienia od umowy) oraz
> na odległość – sprzedaż internetowa (obowiązki informacyjne; wymogi formalne; prawo konsumenta do odstąpienia od umowy)

Organizator: Rödl & Partner ›››

Luty 2015

20.02.2015 | Gdańsk (Trójmiasto)

Szkolenie: Nowe prawo konsumenckie – konsekwencje dla przedsiębiorców

Program szkolenia "Nowe prawo konsumenckie – konsekwencje dla przedsiębiorców":

1) Główne zmiany w Kodeksie cywilnym, które weszły w życie w dniu 25.12.2014 r.
> Zmiany w procedurze reklamacyjnej
> Zmodyfikowane zasady ponoszenia odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady)
> Zmiany w przepisach dotyczących gwarancji przy sprzedaży
> Zmodyfikowane zasady dotyczące roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

2) Nowa ustawa o prawach konsumenta Umowy sprzedaży zawierane z konsumentami:
> w lokalu przedsiębiorstwa (obowiązki informacyjne)
> poza lokalem przedsiębiorstwa (obowiązki informacyjne; wymogi formalne; prawo konsumenta do odstąpienia od umowy) oraz
> na odległość – sprzedaż internetowa (obowiązki informacyjne; wymogi formalne; prawo konsumenta do odstąpienia od umowy)

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
12.02.2015 | Poznań

Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe - Import, eksport, wnt, wdt, import usług

Program szkolenia "Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe - Import, eksport, wnt, wdt, import usług":

1) Import i eksport towarów
> Definicje: import towarów, eksport pośredni, bezpośredni
> Moment powstania obowiązku podatkowego
> Podstawa opodatkowania
> Zasady Incoterms, a dokumenty potwierdzające stawkę 0%
> Fakturowanie i dokumentowanie transakcji
> Rozliczanie podatku VAT z tytułu importu w deklaracji (procedura uproszczona)

2) WNT, WDT, import usług
> Definicje: WNT, WDT, import usług, usługi i dostawy ciągłe,
> Dokonywanie transakcji poprzez magazyn konsygnacyjny
> Moment powstania obowiązku podatkowego
> Podstawa opodatkowania
> Dokumenty potwierdzające stawkę 0%
> Fakturowanie i dokumentowanie transakcji
> Premie pieniężne, skonta, rabaty

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
10.02.2015 | Gliwice

Szkolenie: Zmiany w podatkach 2015

Program szkolenia "Zmiany w podatkach 2015":

1) Zmiany w podatku CIT w 2015 r.
> Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji
> Nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej cen transferowych
> Ważność certyfikatów rezydencji
2) Zmiany w podatku PIT w 2015 r.
3) Zmiany w podatku VAT w 2015 r.
4) Zmiany w ordynacji podatkowej (projekt na etapie opiniowania)
5) Kodeks karny skarbowy

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
5.02.2015 | Warszawa

Szkolenie: Nowe prawo konsumenckie – konsekwencje dla przedsiębiorców

Program szkolenia "Nowe prawo konsumenckie – konsekwencje dla przedsiębiorców":

1) Główne zmiany w Kodeksie cywilnym, które weszły w życie w dniu 25.12.2014 r.
> Zmiany w procedurze reklamacyjnej
> Zmodyfikowane zasady ponoszenia odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady)
> Zmiany w przepisach dotyczących gwarancji przy sprzedaży
> Zmodyfikowane zasady dotyczące roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

2) Nowa ustawa o prawach konsumenta Umowy sprzedaży zawierane z konsumentami:
> w lokalu przedsiębiorstwa (obowiązki informacyjne)
> poza lokalem przedsiębiorstwa (obowiązki informacyjne; wymogi formalne; prawo konsumenta do odstąpienia od umowy) oraz
> na odległość – sprzedaż internetowa (obowiązki informacyjne; wymogi formalne; prawo konsumenta do odstąpienia od umowy)

Organizator: Rödl & Partner ›››

Styczeń 2015

15.01.2015 | Warszawa

Szkolenie: Zmiany w podatkach 2015

Program szkolenia "Zmiany w podatkach 2015":

1) Zmiany w podatku CIT w 2015 r.
> Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji
> Nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej cen transferowych
> Ważność certyfikatów rezydencji
2) Zmiany w podatku PIT w 2015 r.
3) Zmiany w podatku VAT w 2015 r.
4) Zmiany w ordynacji podatkowej (projekt na etapie opiniowania)
5) Kodeks karny skarbowy

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
14.01.2015 | Gdańsk (Trójmiasto)

Szkolenie: Zmiany w podatkach 2015

Program szkolenia "Zmiany w podatkach 2015":

1) Zmiany w podatku CIT w 2015 r.
> Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji
> Nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej cen transferowych
> Ważność certyfikatów rezydencji
2) Zmiany w podatku PIT w 2015 r.
3) Zmiany w podatku VAT w 2015 r.
4) Zmiany w ordynacji podatkowej (projekt na etapie opiniowania)
5) Kodeks karny skarbowy

Organizator: Rödl & Partner ›››

Grudzień 2014

10.12.2014 | Poznań

Szkolenie: Zmiany w podatkach 2015

Program szkolenia "Zmiany w podatkach 2015":

1) Zmiany w podatku CIT w 2015 r.
> Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji
> Nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej cen transferowych
> Ważność certyfikatów rezydencji
2) Zmiany w podatku PIT w 2015 r.
3) Zmiany w podatku VAT w 2015 r.
4) Zmiany w ordynacji podatkowej (projekt na etapie opiniowania)
5) Kodeks karny skarbowy

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
10.12.2014 | Warszawa

Pozyskiwanie kapitału z emisji obligacji

Program szkolenia "Pozyskiwanie kapitału z emisji obligacji":

1) Obligacje jako alternatywne źródło finansowania
> Rodzaje obligacji i ich wykorzystanie w strukturze finansowania Spółki
> Korzyści dla Spółki z emisji obligacji i notowania ich na Catalyst
> Wpływ standingu finansowego Spółki na oprocentowanie obligacji

2) Proces emisji obligacji i obowiązki wynikające z wyemitowanych obligacji
> Proces emisji obligacji i rola domu maklerskiego
> Rodzaje kowenantów oraz ich rola w procesie emisji
> Obowiązki informacyjne emitentów obligacji

3) Obligacje – aspekty podatkowe i rachunkowe

Organizator: Rödl & Partner oraz Navigator Debt Advisory ›››

 
09.12.2014 | Gdańsk

Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe - Import, eksport, wnt, wdt, import usług

Program szkolenia "Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe - Import, eksport, wnt, wdt, import usług":

1) Import i eksport towarów
> Definicje: import towarów, eksport pośredni, bezpośredni
> Moment powstania obowiązku podatkowego
> Podstawa opodatkowania
> Zasady Incoterms, a dokumenty potwierdzające stawkę 0%
> Fakturowanie i dokumentowanie transakcji
> Rozliczanie podatku VAT z tytułu importu w deklaracji (procedura uproszczona)

2) WNT, WDT, import usług
> Definicje: WNT, WDT, import usług, usługi i dostawy ciągłe,
> Dokonywanie transakcji poprzez magazyn konsygnacyjny
> Moment powstania obowiązku podatkowego
> Podstawa opodatkowania
> Dokumenty potwierdzające stawkę 0%
> Fakturowanie i dokumentowanie transakcji
> Premie pieniężne, skonta, rabaty

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
05.12.2014 | Wrocław

Szkolenie: Rozstanie z pracownikiem

Program spotkania "Rozstanie z pracownikiem":

Część I
Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika
Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę
Porozumienie stron

Część II
Zwolnienia grupowe
Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem
Praktyczne zagadnienia związane z rozwiązaniem stosunku pracy

Organizator: Rödl & Partner ›››

Listopad 2014

27.11.2014 | Kraków

Jak chronić dane osobowe pracowników?

Miejsce: siedziba Rödl & Partner, ul. Skałeczna 2, Kraków
Data rozpoczęcia: 2014-11-27
Godzina: 11:00
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Właściwa ochrona danych osobowych jest obowiązkiem każdej organizacji niezależnie od tego, czy przetwarza ona dane osobowe w wewnętrznych działach HR, czy przekazuje te zadania firmom zewnętrznym. Zaniedbanie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych pociąga za sobą odpowiedzialność nie tylko osób kierujących organizacją, ale także pracowników działu HR.

Mec. Aleksander Adamus, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i prawa pracy, na co dzień radca prawny w kancelarii Rödl & Partner, przedstawi uczestnikom spotkania, w jaki sposób należy postępować z danymi osobowymi pracowników na etapie rekrutacji, wykonywania pracy oraz po zakończeniu pracy. Mec. Adamus omówi także zasadniczą kwestię zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się ponadto jak zgodnie z przepisami można monitorować pracowników (instalacja kamer, przeglądanie korespondencji elektronicznej, śledzenie aktywności pracowników w internecie). Analizie zostanie poddana również odpowiedzialność pracodawcy za ochronę danych osobowych pracowników. Omówione zostaną dobre praktyki w tym zakresie.

Szczegóły na stronie BPCC. ›››

 
18.11.2014 | Kraków

Szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu

Program spotkania Odpowiedzialność członków zarządu:

1) Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
> Odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich
> Odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce
2) Odpowiedzialność organizacyjna Zarządu:
> Możliwość odwołania z pełnionej funkcji
> Brak wiążących poleceń od wspólników
> Obowiązek uzyskiwania zgody wspólnika w celu podjęcia działań
3) Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu
4) Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa
5) Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych:
> Prawo upadłościowe i naprawcze
> ustawa o rachunkowości
> Kodeks pracy
6) Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności ›››

Październik 2014

30.10.2014 | Poznań

Szkolenie: Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020

Program spotkania „Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020”:
I. Dotacje w latach 2014-2020
> Dotacje na inwestycje w nowe maszyny
> Dotacje w zakresie efektywności energetycznej
> Dotacje na odnawialne źródła energii
> Dotacje na badania i rozwój
> Dotacje na informatyzację

II. Prawno-podatkowe aspekty dotacji
> Odpowiedzialność spółek z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie
> Kiedy dotacja jest przychodem do opodatkowania
> Kwalifikowalność podatku VAT
> Podatkowe aspekty wartości niematerialnych i prawnych

III. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
> Strategie lewarowania zagranicznych inwestycji w Polsce
> Analiza źródeł finansowania w latach 2007-2013
> Mechanizm zarządzania płynnością finansową

Organizator: Deutsche Leasing Polska oraz Rödl & Partner ›››

 
29.10.2014 | Gliwice

Szkolenie: Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020

Program spotkania „Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020”:
I. Dotacje w latach 2014-2020
> Dotacje na inwestycje w nowe maszyny
> Dotacje w zakresie efektywności energetycznej
> Dotacje na odnawialne źródła energii
> Dotacje na badania i rozwój
> Dotacje na informatyzację

II. Prawno-podatkowe aspekty dotacji
> Odpowiedzialność spółek z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie
> Kiedy dotacja jest przychodem do opodatkowania
> Kwalifikowalność podatku VAT
> Podatkowe aspekty wartości niematerialnych i prawnych

III. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
> Strategie lewarowania zagranicznych inwestycji w Polsce
> Analiza źródeł finansowania w latach 2007-2013
> Mechanizm zarządzania płynnością finansową

Organizator: Deutsche Leasing Polska oraz Rödl & Partner ›››

 
23.10.2014 | Wrocław

Szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu

Program spotkania Odpowiedzialność członków zarządu:

1) Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
> Odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich
> Odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce
2) Odpowiedzialność organizacyjna Zarządu:
> Możliwość odwołania z pełnionej funkcji
> Brak wiążących poleceń od wspólników
> Obowiązek uzyskiwania zgody wspólnika w celu podjęcia działań
3) Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu
4) Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa
5) Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych:
> Prawo upadłościowe i naprawcze
> ustawa o rachunkowości
> Kodeks pracy
6) Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności ›››

 
16.10.2014 | Frankfurt

Seminarium Opodatkowanie w Polsce

Program seminarium "Opodatkowanie w Polsce":
> Przegląd najważniejszych rodzajów podatków w Polsce
> Opodatkowanie niemieckich przedsiębiorstw w przypadku inwestycji typu outbound
> Zakład
> Spółka córka - spółka osobowa
> Spółka córka - spółka kapitałowa
> Planowane zmiany w UPO
> Szczególne problemy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce
> Ceny transferowe i obowiązek dokumentacji
> Specjalne strefy ekonomiczne
> Leasing
> Polskie zasady CFC i klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Organizator: FORUM · Institut für Management GmbH ›››

 
14.10.2014 | Warszawa

Szkolenie: Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe - Import, eksport, wnt, wdt, import usług

Program szkolenia: Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe - Import, eksport, wnt, wdt, import usług:

1) Import i eksport towarów
> Definicje: import towarów, eksport pośredni, bezpośredni
> Moment powstania obowiązku podatkowego
> Podstawa opodatkowania
> Zasady Incoterms, a dokumenty potwierdzające stawkę 0%
> Fakturowanie i dokumentowanie transakcji
> Rozliczanie podatku VAT z tytułu importu w deklaracji (procedura uproszczona)

2) WNT, WDT, import usług
> Definicje: WNT, WDT, import usług, usługi i dostawy ciągłe,
> Dokonywanie transakcji poprzez magazyn konsygnacyjny
> Moment powstania obowiązku podatkowego
> Podstawa opodatkowania
> Dokumenty potwierdzające stawkę 0%
> Fakturowanie i dokumentowanie transakcji
> Premie pieniężne, skonta, rabaty ›››

 
1.10.2014 | Gdańsk

Szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu

Program spotkania Odpowiedzialność członków zarządu:
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
> Odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich
> Odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce
Odpowiedzialność organizacyjna Zarządu:
> Możliwość odwołania z pełnionej funkcji
> Brak wiążących poleceń od wspólników
> Obowiązek uzyskiwania zgody wspólnika w celu podjęcia działań
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu
Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa
Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych:
> Prawo upadłościowe i naprawcze
> ustawa o rachunkowości
> Kodeks pracy
Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności

Organizator: Rödl & Partner ›››

Wrzesień 2014

30.09.2014 | Wrocław

Szkolenie: Incoterms 2010 a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Program spotkania "Incoterms 2010 a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT" :

> Wprowadzenie
> Czego dotyczą INCOTERMS®? A czego nie dotyczą?
> Inne terminy handlowe
> Różnice w stosunku do INCOTERMS 2000
> 11 reguł INCOTERMS®2010 - charakterystyka oraz zmiany w poszczególnych regułach
> Analiza błędów przy stosowaniu reguł INCOTERMS® 2010
> INCOTERMS® 2010 w kontraktach handlowych
> Zwyczajowe terminy handlowe loco, franco, Ab Werk, Frei Haus
> Obowiązek podatkowy a warunki dostawy INCOTERMS® 2010

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
16.09.2014 | Gliwice

Szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu

Program spotkania Odpowiedzialność członków zarządu:
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
> Odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich
> Odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce
Odpowiedzialność organizacyjna Zarządu:
> Możliwość odwołania z pełnionej funkcji
> Brak wiążących poleceń od wspólników
> Obowiązek uzyskiwania zgody wspólnika w celu podjęcia działań
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu
Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa
Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych:
> Prawo upadłościowe i naprawcze
> ustawa o rachunkowości
> Kodeks pracy
Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności

Organizator: Rödl & Partner ›››

Sierpień 2014

29.08.2014 | Warszawa

Szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu

Program spotkania Odpowiedzialność członków zarządu:
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
> Odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich
> Odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce
Odpowiedzialność organizacyjna Zarządu:
> Możliwość odwołania z pełnionej funkcji
> Brak wiążących poleceń od wspólników
> Obowiązek uzyskiwania zgody wspólnika w celu podjęcia działań
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu
Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa
Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych:
> Prawo upadłościowe i naprawcze
> ustawa o rachunkowości
> Kodeks pracy
Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności

Organizator: Rödl & Partner ›››

Lipiec 2014

10.07.2014 | Warszawa

Szkolenie: Rozstanie z pracownikiem

Program spotkania "Rozstanie z pracownikiem":
Część I
> Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika
> Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę
> Porozumienie stron

Część II
> Zwolnienia grupowe
> Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem
> Praktyczne zagadnienia związane z rozwiązaniem stosunku pracy

Organizator: Rödl & Partner ›››

Czerwiec 2014

25.06.2014 | Poznań

Szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu

Program spotkania Odpowiedzialność członków zarządu:
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
> Odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich
> Odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce
Odpowiedzialność organizacyjna Zarządu:
> Możliwość odwołania z pełnionej funkcji
> Brak wiążących poleceń od wspólników
> Obowiązek uzyskiwania zgody wspólnika w celu podjęcia działań
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu
Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa
Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych:
> Prawo upadłościowe i naprawcze
> ustawa o rachunkowości
> Kodeks pracy
Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności

Organizator: Rödl & Partner ›››

Maj 2014

29.05.2014 | Gliwice

Szkolenie: Ceny transferowe w praktyce

Program spotkania Ceny transferowe w praktyce:

Podmioty powiązane – definicje, ustalanie powiązań w ramach grupy:
> Definicja podmiotów powiązanych na gruncie polskich przepisów podatkowych
> Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”
> Identyfikowanie transakcji

Wybrane regulacje rozporządzenia w sprawie cen transferowych obowiązujące od 18.07.2013 w tym m.in.:
> „Usługi o niskiej wartości dodanej”
> Koszty udziałowca (akcjonariusza)
> Postanowienia dotyczące restrukturyzacji działalności

Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych – aspekty praktyczne:
> Wybrane obowiązki dokumentacyjne
> Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej
> Planowane zmiany w cenach transferowych od 2015 roku.

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
29.05.2014 | Poznań

Szkolenie: Ceny transferowe w praktyce

Program spotkania Ceny transferowe w praktyce:

Podmioty powiązane – definicje, ustalanie powiązań w ramach grupy:
> Definicja podmiotów powiązanych na gruncie polskich przepisów podatkowych
> Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”
> Identyfikowanie transakcji

Wybrane regulacje rozporządzenia w sprawie cen transferowych obowiązujące od 18.07.2013 w tym m.in.:
> „Usługi o niskiej wartości dodanej”
> Koszty udziałowca (akcjonariusza)
> Postanowienia dotyczące restrukturyzacji działalności

Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych – aspekty praktyczne:
> Wybrane obowiązki dokumentacyjne
> Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej
> Planowane zmiany w cenach transferowych od 2015 roku.

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
28.05.2014 | Warszawa

Szkolenie: Ceny transferowe w praktyce

Program spotkania Ceny transferowe w praktyce:

Podmioty powiązane – definicje, ustalanie powiązań w ramach grupy:
> Definicja podmiotów powiązanych na gruncie polskich przepisów podatkowych
> Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”
> Identyfikowanie transakcji

Wybrane regulacje rozporządzenia w sprawie cen transferowych obowiązujące od 18.07.2013 w tym m.in.:
> „Usługi o niskiej wartości dodanej”
> Koszty udziałowca (akcjonariusza)
> Postanowienia dotyczące restrukturyzacji działalności

Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych – aspekty praktyczne:
> Wybrane obowiązki dokumentacyjne
> Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej
> Planowane zmiany w cenach transferowych od 2015 roku.

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
13.05.2014 | Gdańsk

Szkolenie: Samochód w firmie – aspekty CIT, PIT i VAT

Tematyka:
> Odliczenie podatku VAT od samochodu
> Zmiany w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów – konsekwencje w zakresie PIT i CIT
> Rozliczenie na gruncie podatków dochodowych

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
08.05.2014 | Warszawa

Szkolenie: Opodatkowanie u źródła

Część I
> Certyfikat rezydencji i konsekwencje jego braku
> Opodatkowanie dywidend
> Opodatkowanie odsetek

Część II
> Użytkowanie urządzeń przemysłowych
> Licencja na programy komputerowe
> Usługi niematerialne ›››

Kwiecień 2014

28.04.2014 | Gliwice

Szkolenie: Samochód w firmie – aspekty CIT, PIT i VAT

Tematyka:
> Odliczenie podatku VAT od samochodu
> Zmiany w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów – konsekwencje w zakresie PIT i CIT
> Rozliczenie na gruncie podatków dochodowych

Organizator: Rödl & Partner ›››

 
24.04.2014 | Warszawa

Rödl & Partner na Forum Odnawialne Źródła Energii 2014

Prelegent: Piotr Mrowiec, radca prawny, Associate Partner
Organizator: Puls Biznesu
Tematy wystąpienia Rödl & Partner:
> Przegląd systemów wsparcia w wybranych krajach UE.
> Atrakcyjność polskiego rynku OZE dla zagranicznych inwestorów.
> Ochrona praw nabytych/inwestycji w toku branży OZE w Polsce, na przykładzie procedowania projektu ustawy o OZE, na tle zmian legislacyjnych w innych krajach Europy.
> Wsparcie ze środków unijnych i krajowych atutem polskiej energetyki odnawialnej? ›››

 
23.04.2014 | Poznań

Szkolenie: Samochód w firmie – aspekty CIT, PIT i VAT

Tematyka:
> Odliczenie podatku VAT od samochodu
> Zmiany w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów – konsekwencje w zakresie PIT i CIT
> Rozliczenie na gruncie podatków dochodowych ›››

 
15.04.2014 | Warszawa

Szkolenie: Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020

Miejsce: Biuro Rödl & Partner, Warszawa ul. Sienna 73
Prelegenci:
Dr Marcin Jamroży, radca prawny, doradca podatkowy, Partner w Rödl & Partner
Tomasz Tuszyński, Starszy konsultant ds. Funduszy Unijnych w Rödl & Partner
Artur Wróbel, Kierownik Zespołu German Desk w Deutsche Leasing Polska S.A.
Koszt uczestnictwa:
200 PLN + VAT/os. / Bezpłatne dla klientów Deutsche Leasing Polska oraz klientów Rödl & Partner ›››

 
03.04.2014 | Warszawa

Szkolenie: Samochód w firmie – aspekty CIT, PIT i VAT

Tematyka:
> Odliczenie podatku VAT od samochodu
> Zmiany w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów – konsekwencje w zakresie PIT i CIT
> Rozliczenie na gruncie podatków dochodowych

Organizator: Rödl & Partner ›››

Luty 2014

11-13.02.2014 | E-World Energy & Water, Essen

Warsztat: Szanse i wymagania szczególne projektów z branży EE w Europie – charakterystyka Polski i Wielkiej Brytanii

Prelegenci:
Beatrix Tröger, adwokat,
Piotr Mrowiec, radca prawny, Associate Partner
›››

Listopad 2013

28.11.2013 | Rödl & Partner Warszawa

Szkolenie: Zamknięcie roku i zmiany w podatku VAT 2013/2014

Prelegenci:
Agnieszka Regulska, biegły rewident, Associate Partner
Justyna Pomorska, doradca podatkowy
Tomasz Modzelewski, doradca podatkowy ›››

 
21.11.2013 | Rödl & Partner Gdańsk

Szkolenie: Zmiany w podatkach dochodowych 2014

Prelegent:
dr Marcin Jamroży, radca prawny, doradca podatkowy, Partner ›››

 
06.11.2013 | Rödl & Partner Gliwice

Szkolenie: Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Prelegenci:
Jarosław Hein, adwokat, doradca podatkowy, Associate Partner
Aleksandra Majnusz, doradca podatkowy
Maciej Wilczkiewicz, doradca podatkowy ›››