Kontakt
Tadeusz Piekłowski

Senior Associate
Phone: +48 71 60 60 411
E-Mail

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będą:

Cło – aktualności i zmiany w przepisach celnych od 01.05.2016 roku. 

Na szkoleniu zostanie omówiony nowy Unijny Kodeks Celny, który został przyjęty w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady. Postanowienia Unijnego kodeksu Celnego stosuje się od 1 maja 2016 r. Przed tą datą zastosowanie miał Wspólnotowy Kodeks Celny i  przepisy wykonawcze do niego.

Program szkolenia "Cło – aktualności i zmiany w przepisach celnych od 01.05.2016 roku":

I Najważniejsze zmiany wprowadzane przez UKC

 • Przedstawicielstwo celne
 • Wydawanie decyzji celnych na podstawie UKC
 • Ponowna ocena pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.
 • Upoważniony przedsiębiorca AEO
 • Upoważniony przedsiębiorca AEO - rodzaje pozwolenia (dodano 16.05.16)
 • Wiążąca informacja taryfowa (WIT) 
 • Pochodzenie towarów  
 • Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)
 • Wartość celna towarów  
 • Dług celny   
 • Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów
 • Zgłoszenie celne towarów
 • Uproszczenia w procedurach specjalnych  
 • Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego
 • Pozwolenie na odprawę scentralizowaną realizowaną na terenie kraju

II Procedury celne

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Tranzyt unijny i tranzyt TIR
 • Procedury specjalne 
 • Skład celny   
 • Składy wolnocłowe  
 • Wolny obszar celny
 • Odprawa czasowa   
 • Końcowe przeznaczenie
 • Uszlachetnianie czynne
 • Uszlachetnianie bierne
 • Obliczanie należności celnych zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC 
 • Przetwarzanie pod kontrolą celną - okres przejściowy   )
 • Wywóz towarów poza obszar celny Unii   

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje szkolenia "Cło – aktualności i zmiany w przepisach celnych od 01.05.2016 roku."

14.10.2016 - Wrocław 

Prelegenci:
Tadeusz Piekłowski, Specjalista ds. ceł Senior Associate w Rödl & Partner
Monika Florczak, Konsultant ds.ceł

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Cło – aktualności i zmiany w przepisach celnych od 01.05.2016 roku."

Zgłoszenia do dnia 12.10.2016 przyjmujemy mailowo patrycja.jedrzejak@roedl.pro 

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.