Kontakt
Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy
Partner
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Na przestrzeni kilku ostatnich lat kraje Europy Środkowo-Wschodniej uzyskały pozycję lidera na rynku centrów usług wspólnych (Shared Service Center). Powodów jest wiele: zmotywowana i dobrze wykształcona kadra, rozbudowany system wsparcia dla inwestorów, bliskość geograficzna i kulturowa w porównaniu z do niedawna przodującą Azją. 

Na rynku usług dla sektora biznesowego Polska zajmuje obecnie 1. miejsce w Europie i 3. miejsce na świecie. Dlaczego swoje centrum usług wspólnych warto ulokować właśnie w Polsce? Jakie są możliwości wsparcia i dynamika rozwoju tego sektora? Ekspert Rödl & Partner, Renata Kabas-Komorniczak zaprezentuje potencjał Polski jako lokalizacji dla centrum usług wspólnych (SSC). 

Uznani doradcy z Polski, Czech, Węgier, Rumunii, Rosji oraz Białorusi zaprezentują systemy wsparcia dostępne w poszczególnych krajach, a przedstawiciele firm niemieckich podzielą się swoim doświadczeniem przy zakładaniu SSC na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Spotkanie w formie dialogu ekspertów adresowane jest do firm, które rozważają otwarcie centrum usług wspólnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie ono doskonałą okazją do zapoznania się z możliwościami, jakie oferują wybrane kraje oraz doświadczeniami zebranymi przez przedstawicieli firm, aktywnie działających na tych rynkach.

Agenda "Shared Service Center (SSC) w Europie Środkowo-Wschodniej – korzyści, zakładanie, uwarunkowania i możliwości dofinansowania"

09:30
Powitalna kawa 

10:00
Otwarcie, przedstawienie prelegentów
Dr. Manfred Heinrich, dyrektor ds. rozwoju projektów, Osteuropaverein der deutschen Wirtschaft e.V., Berlin

10:15
Analiza Shared Service Center w Polsce
Renata Kabas-Komorniczak, Partner
Rödl & Partner, Warszawa

10:45
Doświadczenia thyssenkrupp przy zakładaniu SSC w Polsce
Robert Góra, dyrektor Shared Services Gdańsk, Global Shared Services

11:15
Przerwa kawowa

11:45
Rumunia jako lokalizacja dla centrum usług
Alex M. Dascalu, Deloitte Rumunia, Bukareszt

12:00
Różne modele biznesowe dla SSC w sektorze IT na Białorusi, w Rosji i innych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw
Thomas Titsch, dyrektor ERP, Schneider Group

12:30
Analiza lokalizacji dla centrów usług i jej zastosowanie do Republiki Czeskiej
Joerg Wiederhold, Deloitte Central Europe Service Centre, Praga

13:00
Uwarunkowania prawne oraz możliwości wsparcia dla SSC na Węgrzech
Dr. Roland Felkai, Partner
Rödl & Partner, Budapeszt

13:30
Sesja pytań i odpowiedzi

14:00
Lunch

Organizator: Osteuropaverein der deutschen Wirtschaft e.V., Berlin

Terminy i lokalizacja "Shared Service Center (SSC) w Europie Środkowo-Wschodniej – korzyści, zakładanie, uwarunkowania i możliwości dofinansowania"